Announcement Majstrovstvá Dracanie 2021

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by Radec, May 17, 2021.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Radec

  Radec Padavan

  Ahoj hráči, pripravili sme pre vás 25-dňovú súťaž, ktorá preverí každého zo zúčastnených a tí najlepší z vás budú odmenení peknými cenami :). Prosím, venujte pár minút pravidlám. Nemajte strach, moc sa nelíšia od pravidiel z minulých súťaží! ;) Prajeme príjemnú zábavu.

  1. Pravidlá zúčastnenia

  (1) Zúčastniť sa môžu iba hráči patriaci do československej komunity
  (2) Moderátori sociálnych sietí a herného fóra pre hru Drakensang Online sú zo súťaže vylúčení
  (3) Rodinní príslušníci moderátorov sociálnych sietí a herného fóra pre hru Drakensang Online sú vylúčení
  (4) Zúčastniť sa súťaže môže jeden človek iba s jednou postavou, ktorú po celú dobu trvania súťaže nemôže meniť
  (5) Súťažiaci nemôže v hre súťažiť s postavou, s ktorou súťaží alebo súťažil už niekto iný
  (6) Hráč nemôže svoju výhru venovať inému hráčovi
  (7) Za súťažiaceho sa považuje užívateľ, ktorý správne vyplní svoj herný nick, svoj server a svoje ID
  (8) Všetky názvy a odpovede napísané v inom než českom alebo slovenskom jazyku nebudú uznané
  (9) Editovať a mazať príspevok je zakázané.


  2. Priebeh súťaže

  (1) Každý deň od 13.05.2021 do 07.06.2021 (vrátane) bude moderátorom v náhodnom alebo presne určenom
  čase položená súťažná otázka
  (2) Súťažiaci na otázku môže odpovedať, pričom k odpovedi pripojí aj svoj herný nick, názov serveru a ID postavy
  (3) Herný nick, názov serveru a ID postavy uvedené v podpise nebudú uznané
  (4) Správnosť odpovedí vyhodnocuje moderátor súťaže
  (5) Otázky sú rozdelené do nasledovných kategórií:
  • Vedomostná kategória
  • Hľadacia kategória
  • Tipovacia kategória
  • Losovacia kategória
  • Eliminačná súťaž

  3. Kategórie súťaže

  3.1. Vedomostná kategória
  (1) Moderátor položí kvízovú otázku, na ktorú je treba správne odpovedať v súlade s pravidlami.
  Berte na vedomie, že je nutné uviesť presný názov (drobné gramatické chyby môžu byť tolerované)
  (2) Do hodnotenia vedomostnej kategórie sa rátajú body obdržané z vedomostných otázok
  (3) Denné hodnotenie vedomostnej kategórie je obodované nasledovne:
  • 10 bodov za prvé miesto
  • 6 bodov za druhé miesto
  • 4 bodov za tretie miesto
  • 2 body za štvrté miesto
  • 1 bod za piate miesto
  (4) Celkové vyhodnotenie vedomostnej kategórie je nasledovné:
  • Vyšší súčet bodov získaných z vedomostnej kategórie rozhoduje
  • Ak je súčet totožný, vyšší počet prvých miest obdržaných vo vedomostnej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet prvých miest nerozhodný, vyšší počet druhých miest obdržaných vo vedomostnej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet druhých miest nerozhodný, vyšší počet tretích miest obdržaných vo vedomostnej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet tretích miest nerozhodný, vyšší počet štvrtých miest obdržaných vo vedomostnej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet štvrtých miest nerozhodný, vyšší počet piatych miest obdržaných vo vedomostnej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet piatych miest nerozhodný, rozhoduje nižšie ID postavy
  • Ak je ID postavy totožné, rozhoduje nižšie ID serveru

  3.2. Hľadacia kategória
  (1) Moderátor zadá úlohu, na ktorú bude treba poslať obrázok z hry a odpovedať na otázku. Na obrázku musí byť viditeľné meno postavy (ktoré sa musí zhodovať s menom v príspevku), meno NPC (ak je žiadané), názov mapy s minimapou (ak je žiadaný), prípadne ďalšie informácie uvedené v zadanej úlohe. Berte na vedomie, že je nutné uviesť presný názov (drobné gramatické chyby môžu byť tolerované). Povolené je vycenzurovať iba: herné meny, lištu so schopnosťami, herný chat
  (2) Do hodnotenia hľadacej kategórie sa rátajú body obdržané z hľadacích otázok
  (3) Denné hodnotenie hľadacej kategórie je obodované nasledovne:
  • 10 bodov za prvé miesto
  • 6 bodov za druhé miesto
  • 4 bodov za tretie miesto
  • 2 body za štvrté miesto
  • 1 bod za piate miesto
  (4) Celkové vyhodnotenie hľadacej kategórie je nasledovné:
  • Vyšší súčet bodov získaných z hľadacej kategórie rozhoduje
  • Ak je súčet totožný, vyšší počet prvých miest obdržaných vo hľadacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet prvých miest nerozhodný, vyšší počet druhých miest obdržaných v hľadacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet druhých miest nerozhodný, vyšší počet tretích miest obdržaných v hľadacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet tretích miest nerozhodný, vyšší počet štvrtých miest obdržaných v hľadacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet štvrtých miest nerozhodný, vyšší počet piatych miest obdržaných v hľadacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet piatych miest nerozhodný, rozhoduje nižšie ID postavy
  • Ak je ID postavy totožné, rozhoduje nižšie ID serveru

  3.3. Tipovacia kategória
  (1) Moderátor zadá otázku, úlohou hráčov bude si tipnúť odpoveď formou čísla
  (2) Za víťaza súťažného dňa bude vyhlásený hráč, ktorého veľkosť rozdielu správnej a tipovanej odpovedi bude čo najmenší
  (3) Ak sa nájdu dvaja či viac hráčov s rovnakým rozdielom, čas pridania príspevku rozhoduje
  (4) Do hodnotenia tipovacej kategórie sa rátajú body obdržané z tipovacích otázok
  (5) Denné hodnotenie tipovacej kategórie je obodované nasledovne:
  • 10 bodov za prvé miesto
  • 6 bodov za druhé miesto
  • 4 bodov za tretie miesto
  • 2 body za štvrté miesto
  • 1 bod za piate miesto
  (6) Celkové vyhodnotenie tipovacej kategórie je nasledovné:
  • Vyšší súčet bodov získaných z tipovacej kategórie rozhoduje
  • Ak je súčet totožný, vyšší počet prvých miest obdržaných v tipovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet prvých miest nerozhodný, vyšší počet druhých miest obdržaných v tipovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet druhých miest nerozhodný, vyšší počet tretích miest obdržaných v tipovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet tretích miest nerozhodný, vyšší počet štvrtých miest obdržaných v tipovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet štvrtých miest nerozhodný, vyšší počet piatych miest obdržaných v tipovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet piatych miest nerozhodný, rozhoduje nižšie ID postavy
  • Ak je ID postavy totožné, rozhoduje nižšie ID serveru

  3.4. Losovacia kategória
  (1) Moderátor oznámi, že sa jedná o losovaciu otázku. Úlohou hráča je iba napísať svoj nick, ID a server
  (2) Moderátor funkciou edit do hráčovho príspevku vloží poradové číslo príspevku
  (3) Súťažný deň sa skončí po štyroch hodinách od jeho zahájenia, alebo po vložení dvadsiatich odpovedí
  (4) Do hodnotenia losovacej kategórie sa rátajú body obdržané z losovacích otázok
  (5) Z odpovedí sa náhodne vyberie 5 ľudí (od prvého k piatemu miestu) na základe poradového čísla
  (6) Denné hodnotenie losovacej kategórie je obodované nasledovne:
  • 10 bodov za prvé miesto
  • 6 bodov za druhé miesto
  • 4 bodov za tretie miesto
  • 2 body za štvrté miesto
  • 1 bod za piate miesto
  (7) Celkové vyhodnotenie losovacej kategórie je nasledovné:
  • Vyšší súčet bodov získaných z losovacej kategórie rozhoduje
  • Ak je súčet totožný, vyšší počet prvých miest obdržaných v losovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet prvých miest nerozhodný, vyšší počet druhých miest obdržaných v losovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet druhých miest nerozhodný, vyšší počet tretích miest obdržaných v losovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet tretích miest nerozhodný, vyšší počet štvrtých miest obdržaných v losovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet štvrtých miest nerozhodný, vyšší počet piatych miest obdržaných v losovacej kategórii rozhoduje
  • Ak je počet piatych miest nerozhodný, rozhoduje nižšie ID postavy
  • Ak je ID postavy totožné, rozhoduje nižšie ID serveru

  3.5. Eliminačná súťaž
  (1) Pozostáva z dvoch fáz: z registrácie do súťaže a zo samotnej eliminačnej súťaže
  (2) V deň eliminačnej súťaže moderátor otvorí vlákno s pozvánkou. Hráči majú 2 hodiny od vloženia pozvánky, aby sa registrovali (napíšu svoj nick, ID a server). Zo všetkých registrovaných hráčov bude 8 najlepších v celkovom hodnotení pozvaných do eliminačnej súťaže. Ak sa registruje menej ako 8 ľudí, posledné miesta ostanú nevyplnené
  (3) Pozvaní hráči budú rozdelení do dvojíc, ktoré proti sebe budú súťažiť podľa schémy uvedenej v prílohe
  (4) Každá dvojica dostane svoju súťažnú otázku, na ktorú treba odpovedať (netreba už vkladať nick, ID, server). Vyhodnotenie odpovedí je nasledovné:
  • Ak obaja odpovedia správne, prvý hráč, ktorý vložil odpoveď, postupuje
  • Ak jeden odpovie správne a druhý nesprávne, hráč, ktorý odpovie správne, postupuje
  • Ak jeden odpovie správne a druhý neodpovie, hráč, ktorý odpovie správne, postupuje
  • Ak obaja odpovedia nesprávne, prvý hráč, ktorý vložil odpoveď, postupuje
  • Ak jeden odpovie nesprávne a druhý neodpovie, hráč, ktorý odpovie nesprávne, postupuje
  • Ak obaja neodpovedia, vyššie nasadený hráč postupuje
  • Ak hráč nemá súpera, postupuje
  (5) Časový rozpis jednotlivých duelov bude uvedený v pozvánke
  (6) Denné hodnotenie eliminačnej kategórie je obodované nasledovne:
  • 30 bodov za prvé miesto
  • 22 bodov za druhé miesto
  • 15 bodov za tretie miesto
  • 10 bodov za štvrté miesto
  • 6 bodov za piate miesto
  • 4 body za šieste miesto
  • 2 body za siedme miesto
  • 1 bod za ôsme miesto


  4. Celkové hodnotenie
  (1) Do celkového hodnotenia za zarátavajú body zo všetkých kategórií
  (2) Vyhodnotenie celkového poradia je nasledovné:
  • Vyšší súčet bodov získaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je súčet totožný, vyšší počet prvých miest obdržaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je počet prvých miest nerozhodný, vyšší počet druhých miest obdržaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je počet druhých miest nerozhodný, vyšší počet tretích miest obdržaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je počet tretích miest nerozhodný, vyšší počet štvrtých miest obdržaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je počet štvrtých miest nerozhodný, vyšší počet piatych miest obdržaných v súťaži rozhoduje
  • Ak je počet piatych miest nerozhodný, rozhoduje nižšie ID postavy
  • Ak je ID postavy totožné, rozhoduje nižšie ID serveru

  5. Výhry
  • Víťaz vedomostnej kategórie vyhráva: 50 000x prastaré vedomosti
  • Víťaz
  hľadacej kategórie vyhráva: 250x viacúčelový nástroj
  • Víťaz tipovacej kategórie vyhráva: 1 000x legendárna ruda
  • Víťaz losovacej kategórie vyhráva: 1x Klenot lovca prísad
  Víťaz celkového poradia vyhráva: 20 000x lesklý prach, 100x fragment pekelného prechodu, 50x legendárne prísady z bossa vlastného výberu, 1x titul Majster Dracanie 2021 na našom discorde
  Druhý v celkovom poradí vyhráva: 10 000x lesklý prach, 50x fragment pekelného prechodu
  Tretí v celkovom poradí vyhráva: 5 000x lesklý prach

  6. Záverečné ustanovenia a tresty
  • Moderátor môže v prípade potreby doplniť pravidlá súťaže
  • Pri porušení súťaže bude hráč potrestaný nejakým z nasledovných spôsobov: napomenutím, odobratím bodov, vylúčením z jedného kola súťaže, vylúčením z celej súťaže
   
  Last edited: May 10, 2021
 2. Radec

  Radec Padavan

  7. Prílohy
  (1) Rozpis súťažných dní
  Kalendar_D14.png

  (2) Výsledné poradie
  Poradie_D14.png

  (3) Link pre diskusiu k súťaži: klik
   
  Last edited: May 29, 2021
 3. Radec

  Radec Padavan

  Dátum začatia súťaže je 13.05.2021! Prezrite si kalendár, aby ste vedeli, kedy aká súťaž bude ;). Vyhodnotenie výsledkov losovacej kategórie po každom kole môžete sledovať naživo na našom discorde v kanáli Live diskusia.

  Pripájam návod ako vypĺňať odpovede pre jednotlivé súťažné dni, aby sa predišlo neuznaniu odpovedí.

  • Vedomostná kategória


  • Hľadacia kategória


  • Tipovacia súťaž

  • Losovacia súťaž  Prajeme veľa šťastia!
   
 4. Radec

  Radec Padavan

  Dnes sľúbená losovacia súťaž. Stačí napísať iba svoj nick, server a ID, viď pravidlá;)
   
 5. chevasitos

  chevasitos Forum Master

  nick: Chevasitoscz
  server. Grimmag
  id: 322301

  /Číslo 1 - upravil Radec
   
  Last edited by moderator: May 13, 2021
 6. RazziHell

  RazziHell Forum Apprentice

  nick postvavy: Hellravencz
  server - Grimmag
  id: 111814433

  /Číslo 2 - upravil Radec
   
  Last edited by moderator: May 13, 2021
 7. Inu

  Inu Junior Expert

  nick Dσяιηκα
  server grimmag
  ID 111668296

  /Číslo 3 - upravil Radec
   
  Last edited by moderator: May 13, 2021
 8. Nostalgiac

  Nostalgiac Advanced

  nick: Nostalgiac
  server: Grimmag
  ID: 112080262

  /číslo 4 - upravil Radec
   
  Last edited by moderator: May 13, 2021
 9. Radec

  Radec Padavan

  4 hodiny uplynuli - tipovacia súťaž uzavretá. O pár minút stream na našom discorde kde sa budú losovať výherci :)
   
 10. Radec

  Radec Padavan

  Dnešný deň je za nami, výsledky sú nasledovné:
  vysledky_D1.png

  Na losovanie dozeral Inu z discordu, ďakujem.
  raffle_D1.png
   
 11. Radec

  Radec Padavan

  Ahojte, dnes vedomostná otázka. V ktorom patchi bolo do hry pridané premium?
   
 12. elithyacz

  elithyacz Forum Baron

  Patch 100
  nick: elithyacz
  server: Heredur
  ID 988763
   
 13. couda22

  couda22 Forum Commissioner

  nick postvavy: couda22
  server - Grimmag
  id: 109114380

  R100
   
 14. RazziHell

  RazziHell Forum Apprentice

  Odpoveď: R100 - 2. kveten 2013
  Nick postvavy: Hellravencz
  Server - Grimmag
  ID: 111814433
   
 15. Inu

  Inu Junior Expert

  Odpověd R100
  nick Dσяιηκα
  server grimmag
  ID 111668296
   
 16. kadlecikl

  kadlecikl Forum Apprentice

  Odpoveď:R100
  Nick:Breatheinout
  Server:Grimmag
  ID:111421558
   
 17. chevasitos

  chevasitos Forum Master

  r100
  chevasitoscz
  grimmag
  id322301
   
 18. nicko17

  nicko17 Forum Apprentice

  r100
  nick Dualblades
  server agathon
  id 100549293
   
 19. Radec

  Radec Padavan

  Správna odpoveď je R100 :)
   
 20. Radec

  Radec Padavan

  Ahojte, náš hrdina sa stratil a potrebuje pomoc. Nájdite danú lokáciu. Uveďte názov mapy a nezabudnite, čo má byť viditeľné na obrázku
  Hladanie_1_otazka-min.png
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page