Release Poznámky k aktualizáciam

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by Nebula, Sep 1, 2019.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  130.jpg
  Verzia 130 obohacuje prostredie hry Drakensang Online o radu zničiteľných objektov, takže môžete konečne dať naplno priechod svojim deštruktívnym myšlienkam. To znamenáaj, že každá schopnosť má teraz väčší dopad na vaše okolie! Ďalej sme sa po dlhom zvažovaní rozhodli odstrániť z hry tzv. „Zapečatené miesta“. A ako zvyčajne sme odstránili niekoľko chýb.

  Nové funkcie

  • Nové zničiteľné objekty
   • V snahe zvýšiť zábavnosť hry sme implementovali radu nových objektov, ktoré po zásahu schopnosťami explodujú, alebo sa zničia. Hráči tak majú možnosť viac ovplyvniť hracie prostredie.
  • Nové zničiteľné objekty nájdete na nasledovných mapách:
   • Hmlový hrebeň
   • Búrlivé hory
   • Údolie hromov
   • Stalgard

  Navštívte vyššie uvedené mapy a rozpútajte v trpasličom kráľovstve Myrdosch pravú a nefalšovanú deštrukciu! ;)

  Ďalších máp s zničiteľnými objektmi sa dočkáte v nasledovných aktualizáciách!

  Zmeny

  Odstránenie Zapečatených miest
  Tzv. Zapečatené miesta (mini-dungeony) –Pašerácka jaskyňa, Zabudnuté kúpele v CollisiuaHrob prvého obyvateľa Durie– boli odstránené z hry. Okolnostiich odstránenia sme rozoberaliv oficiálnom prehlásení na tomto fóre.

  Odstránenie zahŕňa nasledovné zmeny:

  • Vstupy do Zapečatených miest (mini-dungeonov) boli odstránené z nasledovných máp: Darbmoor, Swerdfieldské pastviny a Kingshill.
  • Emóciu Bavorský tanec už nebude možné získať v mini-dungeoneZabudnuté kúpele v Collisiu, ale nezúfajte, v budúcnosti sa vyskytne ďalšia príležitosť ju získať.
  • Tyrmonova časť pečate, kľuč potrebný na vstup do všetkých troch dungeonov, bola odstránená z ponuky hracieho obchodu (klávesová skratka: T) a už sa nebude objavovať v koristi z monštier. Za každý fragment vo vašom inventári obdržíte náhradu vo výške 400 temných mincí.
  • NPC postava Sullivan v Darbmoore bola odstránená z hry.
  • Úlohy vedúce k Zapečateným miestam(mini-dungeonom) boli odobraté.

  Farebné rozlíšenie úloh podľa typu
  Úlohy akcie, ktoré možno opakovať, sú symbolizované tyrkysovými výkričníkmi a otáznikmi, zatiaľ čoopakovateľné úlohy nesúvisiacimi s akciami poznáte podľa tmavo modrého výkričníka alebo otáznika.

  Opravy

  Stavový efekt: Prímerie
  Ak je postava pod vplyvom efektu „Prímerie“, všetky jej schopnosti na paneli rýchleho prístupu vyšedivejú, a preto nemôžu byť aktivované.

  Problémy so spojením: Vodný hrob, More kostí, Palác mŕtvych

  Odstránili sme chybu, ktorá spôsobovala okamžité odpojenie, ak sa hráč pokúsil cestovať prostredníctvom univerzálnej mapy do Vodného hrobu, alebo pri prechode z Mora kostí do Paláca mŕtvych.

  Permanentné kostýmy

  Ak z inventára odstránite kostým, ktorý má vaša postava momentálne na sebe, kostým zmizne a namiesto neho sa zobrazí bežné vybavenie.

  Nesprávna funkcia klávesovej skratky CTRL

  Kláves CTRL opäť funguje správne, a to i v režime okna.

  Oprava indikátora zdravia

  Indikátor zdravia bossa Sigrismarra sa neresetoval, keď sa boss znovu objavil.

  Chybné zobrazenie tieňov

  Tiene postavy sa nezobrazovali správne, ak hráč pricestoval do Werianovho útočiska prostredníctvom univerzálnej mapy alebo cestovného kameňa.

  Oprava padania a vyhadzovania z hry pri prechode mapy

  Zaviedli sme opravu, ktorá by mala vyriešiť väčšinu problémov s vyhadzovaním z hry pri zmene mapy.
   
 2. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  131_132.jpg
  S verziou 132 vám prinášame úplne nový úvod do hry. Ako sme už informovali prostredníctvom sociálnych médií, pustili sme sa do kompletného prerobenie príbehu hry, od začiatku až po koniec hry. Súčasne sme svet Dracanie obohatili o mnoho nových zničiteľných objektov, zjednodušili spôsob zobrazovania úloh v indikátore priebehu a opravili vami nahlásené chyby.(netešte sa predčasne)

  Nové funkcie

  Úplne nový úvod do hry
  Úvod do sveta hry Drakensang Online bol prepracovaný úplne nanovo. Novovytvorené postavy začínajú svoju cestu na sérii nových máp, ktoré nahrádzajú „lietajúce ostrovy“.

  Zničiteľné objekty – 2. časť

  Na týchto mapách nájdete nové zničiteľné objekty:
  • Torstrond
  • Železný les
  • Večná stráž
  • Hjalgrimur
  • Železné hory
  • Hmlový hrebeň
  • Snežný vrch
  • Snežný vrch (ťažká obtiažnosť) (?)
  • Blakborg
  • Mystras
  • Sopka Suvius
  • Štadión slnečnej žiary (dobývanie vlajky)
  • Swerdfieldské pastviny
  • Divý les
  • Slifmoor
  • Roklina trolov
  • Horiace pobrežie
  • Stonekeep
  • Pevnosť Teganswall
  • Hagastovajaskyňa
  • Jaskyne Divých sŕdc
  • Územie koreňov
  • Kaverna Loxley
  • Líščia rozviedka (LR)
  • Pohrebisko lodí

  Zmeny

  Nový design pre vytváranie postáv a obrazovka výberu
  Aby sme vytvorili ešte ponurejšie prostredie, prepracovali sme užívateľské prostredie a tiež aj pozadie obrazovky vytvárania postáv.

  Vytváranie postáv a obrazovka výberu: Animácie postáv

  Pre nasledujúce triedy postáv bola prepracovaná obrazovka výberu:
  • Ženská / mužská postava: Paromechanička / paromechanik
  • Ženská / mužská postava: Čarodejník Kruhu
  • Ženská / mužská postava Rytier Draka

  Zmena aktívnej úlohy jediným kliknutím
  Keď kliknete na úlohu v obrazovke výberu [klávesová skratka: Q], táto úloha sa okamžite označí ako aktívna a zobrazí sa v indikátore pokroku v hornej časti obrazovky.

  Vylepšenie indikátora pokroku úlohy

  Keď sa odhlásite z hry, vaše aktívne úlohy sa uložia. Pri návrate do hry sa aktívne úlohy okamžite zobrazia v indikátore pokroku

  Opravy

  Chýbajúce tlačidlo pre prechod do fóra a pre kontaktovanie podpory
  Keď teraz otvoríte menu [klávesová skratka: ESC], zobrazia sa vám odteraz dve tlačidlá: jedno pre podporu a druhé pre fórum.

  Funkcia: Oprava zlatého Premium členstva na 1 rok

  Hráči, ktorí omylom získali túto funkciu, dostanú okrem základných 10 slotov ďalších 5 dodatočných slotov. Tieto dodatočné sloty úloh boli z tejto funkcie odstránené. Všetky už začaté úlohy ostanú hráčom prístupné a na obrazovke výberu sa zobrazia ako „15/10 úloh“. Títo hráči však nemôžu prijať ďalšiu novú úlohu, kým všetky dodatočné úlohy buď nesplnia alebo ich manuálne nezmažú a počet možných úloh tak neklesne na 10 úloh.

  Plášť čierneho panoša

  Teraz je plášť čierneho panoša možné prefarbiť na iné farby.

  Zatriedenie morského chitínového luku

  Morský chitínový luk bol omylom zatriedený do kategórie dlhých lukov. Teraz bolo jeho zatriedenie opravené a nachádza sa v kategórii krátkych lukov.

  Porucha funkcie kameňov duší

  Z dôvodu chyby bolo doteraz možné aktivovať kamene duší aj v meste. Táto chyba bola opravená kamene duší je možné aktivovať len mimo miest.
   
 3. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  133.jpg
  Verzia 133 sa môže zdať obsahovo trochu skromnejšia, ale zato prináša ďalšie zničiteľné objekty a všetky úlohy v hre sú teraz sekvenčne očíslované.Okrem toho sme pridali pár opráv chýb.

  Zmeny

  Nové zničiteľné objekty
  Pridalisme nasledovnézničiteľné objekty:
  Koše, poškodené stĺpy, domové piliere, zvitky, pulty, tróny, poličky, rotujúce kolesá,stoly, stoličky, vázy, starožitné teleskopy, hrnce, ľanové vrecia,jarmočné stánky

  Skamenené objekty, ktorémožno zničiť:
  Gorgoni, kyklopovia, Atlanťania, ľudia, slimáky, vajcia

  Nové zničiteľné objekty nájdete na nasledovných mapách:

  • Vulkán Suvius
  • Pohrebisko lodí
  • Srdce Atlantídy
  • Trdlisko
  • Chrámová štvrť
  • Priepasť času
  • Atlantída pred potopením

  Finalizácia číslovania úloh

  Všetky úlohy v Atlantíde sú teraz očíslované, vďaka čomu bude pre vás ľahšie porozumieť ich postupnosti. Atlantída bola poslednou oblasťou s neočíslovanými úlohami, takže s implementáciou tejto aktualizácie je číslovanie všetkých úloh v hre Drakensang Online kompletné.

  Vybrané opravy

  PvP: oprava schopnosti supernova
  Schopnosť supernova vplyvom nedopatrenia poškodzovala delové veže a mechanizmus mosta v režime PvP 6 proti 6 (Útok na pevnosť). Čarodejníci kruhu mohli túto chybu využívať na získanieveľkého množstva odznakov cti. Tento problém bol odstránený.

  Krotký bojový pavúk (rýchlejazdné zviera) už nie je na predaj

  Krotký bojový pavúk sa už nedá predať za 1 groš. Rýchle jazdné zvieratá nie sú koniec koncov určené na predaj.

  Indikátor priebehu úlohy: Štandardné meno

  V indikátore priebehu úlohybolo zobrazené štandardné meno,keďhráč nemal v okne úlohy aktívnu žiadnu úlohu (klávesa: Q), potomčo sa porozprával sazadávateľom, ale neprijal od neho žiadnu úlohu.

  Reverendy sú zobrazené ako použiteľné, napriek tomu, že hráč nedosiahol level 40

  Akonáhle hráč odomkolschopnosť „Plášť moci“, sa všetky reverendyponúkané obchodníkmi zobrazovali ako použiteľné,napriek tomu, že hráč doteraz nedosiahol level 40. Na ich použitieje však nutné, aby postava dosiahla level 40 a okrem toho mala príslušnú znalosť na leveli 25.
   
 4. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  134.jpg
  Verze 134 přináší několik užitečných funkcí, jako například možnost porovnání vybavení nebo přenosné nářadí na jeho opravu. Kromě toho jsme implementovali odpočet, který vás bude informovat o datu definitivního zpřístupnění paromechanika. Samozřejmě nechybí ani opravy a vylepšení.

  Nové funkce
  Nářadí na opravu vybavení
  Protože vaše vybavení podléhá opotřebení, je nutné je pravidelně opravovat. Abyste kvůli tomu nemuseli pokaždé chodit do města za řemeslníky, přinesli jsme vám možnost opravit si vybavení svépomocí i na cestách. Pro tento účel je k dispozici dvojí nářadí:
  • Jednoduché nářadí lze získat u obchodníků v každém městě (počínaje Kingshillem) nebo jako kořist z monster a při opravě je spotřebováno.
  • Nářadí na více použití si můžete pořídit v obchodě s temnými mincemi (klávesa: T). Berte na vědomí, že i při použití tohoto nářadí musíte opravu uhradit mincemi.

  Porovnávání vybavení

  Doteď bylo porovnávání vybavení příliš komplikované, proto jsme implementovali funkci, která tento proces výrazně usnadní. Nyní můžete snadno a rychle porovnat kterýkoli předmět z vašeho inventáře s používaným předmětem stejné kategorie. To vám usnadní rozhodování, který kus vybavení si ponecháte a který prodáte nebo roztavíte. Účelem této funkce není určit, které vybavení je nejlepší, neboť to záleží především na vašem stylu hraní, nýbrž vám pouze usnadnit rozhodování prostřednictvím vizuálního zvýraznění.

  Změny

  Odemknutí paromechanika
  Paromechanikus (trpaslík) je naší čtvrtou hratelnou třídou a doteď mohl být odemknut pouze následujícími způsoby:
  • Dosažením levelu 35 s jinou postavou
  • Zakoupením třídy za 5€
  • Jako součást prémiového členství

  Počínaje říjnem budou tato omezení definitivně odstraněna, takže paromechanikus bude přístupný pro všechny hráče zdarma.

  Spolu s touto verzí (134) bude implementován odpočet, který vás má informovat, kdy přesně bude paromechanikus zpřístupněn. Paromechanika můžete pochopitelně odemknout kdykoliv, avšak mějte na paměti výše uvedená omezení.

  Dobrá zpráva pro všechny hráče, kteří si paromechanika zakoupili před vydáním verze 134 za 5€: Jako kompenzaci a současně poděkování za podporu hry předběžným zakoupením třídy obdržíte prémiové členství na 7 dní.

  Prémioví uživatelé, jakož i uživatelé, kteří si paromechanika zakoupí během výše zmíněného cca. 30denního odpočtu, mají v tomto ohledu bohužel smůlu. Doufáme, že tuto změnu uvítáte.

  Zmena farby otáznikov na neindetifikovaných predmetoch

  Zmenili sme farbu otáznikov na neidentifikovaných predmetoch, a to tak, že neobyčajné veci budú mať odteraz ružový otáznik, vylepšené veci zelený atď...

  Změny úkolů

  • Kvůli zajištění plynulejšího přechodu z Grimfordu do Kingshillu bylo upraveno několik úkolů.
  • „Křivá Mary“ a její úkol „Šaty dělají člověka (1/1)” byly přesunuty z Kingshillu do Grimfordu.
  • „Jaymes Newhouse“ a jeho úkol „Nepříjemná situace (1/1)” byly odstraněny.
  • Úkolová řada „Tvář pravdy” v Kingshillu byla odstraněna.
  • „Matthew Allthings“ vás v rámci úkolu „Užitečné tretky (1/2)“ pošle do Hagastových kaveren namísto Swerdfieldských pastvin.
  • První úkol v Kingshillu („Spojenectví (1/1)“) vás nyní zavede za kapitánem Gregorym Winboldem, která vás upozorní na problémy slečny Rosalindy.

  Zákaz používání schopností v oblastech s bossy

  Abychom zabránili hráčům v používání schopností na místech, kde sami nemohou být zraněni, implementovali jsme v oblastech s bossy zóny, kde nelze používat schopnosti.

  Vybrané opravy

  Nesprávná cílová oblast
  U úkolu Smrt má mnoho tváří (2/3) byla jako cílová oblast nesprávně uvedena Rokle trolů. Chyba byla opravena a hráči jsou nyní správně nasměrováni do Tábora Odporu.

  Zhroucení klienta

  Odstranili jsme chybu, která způsobovala zhroucení klienta, pokud hráč položil předměty na ponk a následně klienta zavřel.
  PvP: Schopnost „finální supernova“ poškozovala objekty
  Schopnost „Finální supernova“ čaroděje Kruhu mohla být použita k poškození věží/mostů v PvP režimu „6v6“. Exploze už v případě smrti čaroděje nebude tyto objekty poškozovat.

  Neútočiace monštrá v Q5

  Krútiace sa fialové ľadové úlomky monštra (fakt neviem ako sa presne volajú), ktoré doteraz iba stáli a čumeli na vás a neútočili v Q5 odteraz budú, tak bacha na to.

  Vizuální opravy

  Vylepšili jsme nápovědy, které hráče provází úvodem do hry.

  Úvod do hry

  Hráči do levelu 8 viděli na kartě „Denní výzvy“ informaci, že denní výzvy byly načteny, přestože dosud vůbec neměly být zobrazeny. Tato chyba byla opravena a hráčům se nyní zobrazují správné informace.

  Výška projektilu u schopnosti rytíře

  Projektil schopnosti „Seismická vlna“ létal příliš nízko a často zůstával „viset“ na různých překážkách. Výška byla upravena tak, aby se shodovala s ostatními hratelnými třídami.

  Nepoužitelné léčivé nápoje na liště rychlých slotů (paromechanikus)

  Opravili jsme chybu, která paromechanikovi znemožňovala konzumaci léčivých nápojů z lišty rychlých slotů v režimu železný trpaslík.
   
 5. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  135.jpg
  Verze 135 přináší několik vítaných vylepšení včetně obnovy Kingshillu a oprav některých závažných chyb.

  Změny

  Obnova Kingshillu
  Královské město utrpělo během útoku vážné škody. Jak jste si mohli všimnout, obyvatelé Kingshillu už pilně pracují na jejich nápravě. První fáze odklízení sutin skončila (další práce budou následovat) a městu se pomalu vrací jeho původní lesk. Kingshill nyní překypuje životem, v ulicích se objevili noví obchodníci a k vidění je také malebný přístav.
  Přesvědčte se na vlastní oči!

  Bouřlivé hory - Potíže s duplicitními úkolovými předměty

  Dva úkoly v Bouřlivých horách měly identické klíčové předměty, což spoustu hráčů obtěžovalo. Rozhodli jsme se proto změnit předměty náležící k úkolu Všechno nebo nic (1/4).

  Vylepšení preloaderu

  Provedli jsme několik změn ve snaze zvýšit výkon a rychlost preloaderu.
  Hra by se měla nyní nahrávat rychleji.

  Porovnávání vybavení

  Styl a velikost písma budou nyní jednotné, ať už si prohlížíte jeden předmět nebo porovnáváte hodnoty dvou předmětů.

  Vybrané opravy

  Další navýšení prodejních cen
  Prodejní ceny některých předmětů byly nižší, než měly být.
  Tato chyba byla opravena a předměty mají nyní správné ceny.

  Cestovní kameny

  Někdy se stávalo, že cestovní kameny hráče nepřenesly na kýžené místo, nebo se hráč objevil u východu z mapy namísto u druhého cestovního kamene. Tato chyba byla opravena.

  Schopnost rangera „Zásah přírody“

  Rangerova schopnost „Zásah přírody“ nefungovala správně. Vlci sice po 15 vteřinách zmizeli, jak bylo zamýšleno, ale poté se na moment znovu objevili, což bylo velmi rušivé. Tato chyba byla touto aktualizací odstraněna.

  Porovnávání vybavení

  Hodnota poškození za sekundu u zbraní byla v některých případech vyhodnocena nesprávně. Horší hodnoty byly chybně označeny zelenou šipkou (symbolizující lepší hodnotu). Tato chyba byla opravena.
   
 6. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  136.jpg
  Počínaje verzí 136 narazíte v Dracanii na tři nové postavy – kejklíře. Kromě těchto veselých a záhadných chlapíků jsme implementovali nový stupeň drahokamů – královský drahokam, nový booster zkušenosti, a konečně jsme se pustili do vyvažování paromechanika, jehož schopnost přežití spousta z vás zpochybnila. V neposlední řadě jsme paromechanika zpřístupnili pro všechny hráče, takže už není odemknutelnou třídou.

  Nové funkce

  Nové NPC: Kejklíři
  Početná populace NPC ve hře se rozroste o pár zajímavých postav. Jsou jimi kejklíři Ballerino, Arlekin a Zampano.Najdete je na pouťovém pódiu, které vyrostlo v renovovaném Kingshillu.Všichni tři se zdají být veselými a hravými chlapíky, ale kdo ví, co se skrývá pod těmi legračními maskami!Kejklíři vám umožní získat cenné poklady a užitečné spotřební předměty výměnou za zlato nebo temné mince.

  Nový stupeň drahokamů: Královský

  V současnosti má každý drahokam 8 stupňů, kde surový je nejnižší stupeň a posvátný nejvyšší.
  Spolu s kejklíři arenovací Kingshillu jsme implementovali 9. stupeň kvality drahokamů – královský drahokam. Královský drahokam vytvoříte zkombinováním 3 posvátných drahokamů.
  Královský stupeň drahokamů se pyšní následujícími vlastnostmi:

  • Rubín: + 31 dodatečné zranění
  • Onyx: + 250 hodnota kritického zásahu
  • Kyanit: + 80 hodnota zbroje
  • Diamant: + 133 hodnoty všech odolností
  • Safír: + 12,5% rychlost útoku
  • Ametyst: + 133 body života

  Nový předmět: Svitek poznání
  Implementovali jsme nový předmět, Svitek poznání, který zvýší zkušenost získanou z poražených monster o 100% na dobu 60 minut. Svitek poznání si můžete zakoupit v herním obchodě (klávesa: T) za 799 temných mincí.

  Změny

  Paromechanikus – zdarma pro všechny
  Jak jsme slíbili v poznámkách k verzi 134 (insert link to patch notes 134), paromechanikus může být počínaje tímto momentem zvolen jako hratelná postava všemi hráči, což znamená, že už není odemknutelnou funkcí.

  Vyvažování paromechanika – první část

  Spousta z vás kritizovala schopnost přežití této třídy, proto jsme si ji vzali znovu pod drobnohled a provedli několik změn:
  • Hodnoty očarování zvyšujících body života byly zvýšeny o 39% (to platí také pro existující očarované předměty, nikoli však pro jedinečné předměty)
  • Základní hodnota bodů života byla zvýšena o 39%

  Změny v nabídce herního obchodu
  Z nabídky byly odebrány následující předměty:
  • Přízeň osudu a Podpora osudu.
  • Pokud máte některý z těchto předmětů v inventáři, stále je budete moci použít, ale ve hře už si je nebudete moci znovu zakoupit.

  Refaktoring Java appletu

  Upravili jsme způsob, jakým je hra Drakensang Online integrována do prohlížeče. Díky tomu se hra nyní načítá rychleji a během nahrávání poskytuje lepší odezvu.

  Vybrané opravy

  (Ne)zničitelné objekty
  Opravili jsme problém, který způsoboval, že některé zničitelné objekty nešly zničit.

  Dvojitá aktivace: pravé tlačítko myši

  Opravili jsme problém, kdy se při aktivaci předmětu, který otevírá dialogové okno (např. sférická cesta),zároveň aktivovala schopnost přiřazená k pravému tlačítku myši.

  Nízký level Alanova vybavení

  Pokud dokončíte nový úvod do hry, vaše postava bude mít po příchodu do Grimfordu level 5 nebo 6, zatímco Alanův set vybavení, který si můžete pořídit za temné mince, byl vyvážen pro level 1. Vybavení bude mít nyní hodnoty odpovídající levelu vaší postavy.

  Falešná řada slotů v úložišti

  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že se v úložišti na čtvrté záložce objevovala nadbytečná řada slotů.
   
 7. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  137_138.jpg
  S touto verziou Vám prinášame nové animácie útokov pre všetky triedy postáv. Vaše charaktery a postavy budú odteraz nasadenie určitých schopností vykonávať novými pohybmi. Okrem toho budete mať pri vytváraní a upravovaní postavy možnosť výberu rôznych farieb pleti, budete si môcť vybrať účesy a u mužských postáv dokonca aj fúzy a bradu.

  Zmeny

  Menej kováčov v Kingshilli
  Kováč Brandon odteraz nebude predávať žiadne zbrane. Kováčka Vivian, ktorá doteraz predávala len výstroj, bude odteraz predávať aj jednoručné a dvojručné zbrane a tiež aj štíty.

  Tvorba postavy: Farba pleti, účes, fúzy

  Pri vytváraní nového charakteru alebo pri jeho úprave si budete teraz môcť vybrať z viacerých farieb pleti. Okrem toho sme pridali aj rôzne účesy a mužské charaktery si budú môcť vybrať aj fúzy a bradu.

  Výber / tvorba postavy: Otáčanie postavy

  S novou funkciou pri výbere a úprave postavy budete môcť svoju postavu otáčať o 360° a takto si ju poriadne obzrieť so všetkých strán.

  Alternatívne animácie útokov pre postavy

  Všetky triedy postáv dostali nové animácie útokov a takto sme im vdýchli nový život. Postavy už nebudú opakovať pri každom útoku tie isté pohyby, ale pri narábaní so zbraňou a pri útočných pohyboch sa budú pohybovať vždy iným spôsobom.

  Zvýraznenie okien pomoci a tipov – blikajúce tlačidlá

  Určité prvky rozhrania budú odteraz blikať, ak ich funkcia alebo účel budú bližšie predstavené v samostatnom okne, napr. rôzne druhy tlačidiel v úvode hry.

  Vybrané opravy

  Porovnanie predmetov: automaticky aktualizované informácie!
  Nápoveda a tipy k neidentifikovaným predmetom neboli doteraz automaticky aktualizované, ak bol daný predmet neskôr identifikovaný. Tento nedostatok bol odstránený.

  Chýbajúce predmety úloh

  Opravili sme chybu, ktorá viedla k tomu, že určité predmety úloh sa dali nazbierať na jednej mape jediným hráčom a dokonca len raz.

  Atlantída pred potopením

  Odstránili sme chybu, ktorá viedla k tomu, že Vaše postavy sa na mape "Atlantída pred potopením" na určitom mieste prepadli pod zem.

  Dvojitý rebrík u Kobold

  Kobold v dungeone medzisveta "Laboratórium lží" mal dva rebríky. Jeden z rebríkov bol odstránený.

  MAC: Farba / zafarbenie predmetov nebolo viditeľné

  Odstránili sme chybu, ktorá viedla k tomu, že predmety, ktoré boli zafarbené, boli zobrazené ako bezfarebné.

  Predmety z preplneného inventáru sa neposúvali dopredu

  Ak sa v inventári uvoľnil jeden zo slotov, napr. po zostavení predmetu, uvoľnený slot po časti daného predmetu ostal prázdny a ostatné predmety nachádzajúce sa v preplnenom inventári sa nepresunuli na uvoľnený slot.
   
 8. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  139.png
  Počínaje verzí 139 už ve hře nenajdete Krystaly pravdy. Nebudou už zapotřebí, neboť všichni hráči mohou nyní identifikovat předměty zdarma.

  V souvislosti s touto změnou se dočkáte několika dalších vylepšení, jako například bezplatného automatického sběru herních měn nebo možnosti cestování za stříbro. Všechny tyto změny mají za cíl zlepšit váš zážitek z bezplatného hraní.

  Jelikož se jedná o zásadní změny, které mají vliv na celý systém ekonomie,budeme muset modifikovat některé z existujících funkcí, jmenovitě Prémiové členství a Ponk.Máte-li zájem o bližší informace, sledujte ukázková videa na našem fóru.

  Nové funkce
  „Úspěch odemknut!“
  V okně úkolů (klávesa: Q) najdete novou záložku s názvem „Úspěchy“. Vaše postava může plnit různé výzvy v následujících kategoriích:
  Obecné, příběh, třídy, PvP, manufaktura a další


  Odemykání talentů pomocí temných mincí

  Prastaré znalosti potřebné k odemknutí talentů si nyní můžete zakoupit přímo ve stromě talentů. Pokud máte dostatek prastarých znalostí, můžete zvýšit level talentu okamžitě bez utrácení zlata.
  Prastaré znalosti lze navíc zakoupit přímo v herním obchodě (klávesa: T).
  Na zakoupené prastaré znalosti se nevztahuje dodatečný Bonus mentora.


  Od teď si už nebudete moci zakoupit předměty vyžadující talent, který vaše postava dosud neodemknula. Toto pravidlo neplatí pro předměty získané v rámci akcí, pouze pro předměty nabízené v obchodě.

  Při pokusu o zakoupení takovéhoto předmětu se zobrazí upozornění,že vaše postava nedisponuje potřebným talentem, a budou vám nabídnuty způsoby, jak můžete prastaré znalosti získat. Také budete moci ihned přejít k dialogu, kde si můžete požadovaný talent zakoupit.

  Nová jízdní zvířata a společníci
  Krotitel zvířat Grizmek nabízí řadu nových jízdních zvířat a společníků. Podívejte se na jeho nové svěřence!

  Jízdní zvířata
  • Plnokrevník (ryzák)
  • Vraník
  • Modrý válečný kůň
  • Hřebec Koruny

  Společníci
  • Tlustý dráček
  • Bombastický kumpán
  • Modrý dráček
  • Zlatý dráček

  Prodavač Zahir nabízí několik nových plášťů s novými statistikami.

  Pláště
  • Viridjianský plášť
  • Xeruleanský plášť
  • Drakaurumský plášť
  • Dotek nebes

  Poznámka: všechny pláště, jízdní zvířata a společníky lze zakoupit ve všech městských oblastech s výše uvedenými NPC.

  Změny
  Barevné kódování šipek na mapěPro šipky vedoucí k oblastem s vymezeným rozsahem levelů bude od teď používáno stejné barevné kódování, jako pro rozsahy levelů. Hráči, jejichž level je o více než 6 levelů nižší, než kolik činí dolní hranice rozsahu, nebudou moci vstoupit.

  Cestovní kameny aktivované před vydáním této aktualizace zůstanou pro hráče přístupné.

  Barva šipky na mapěVýznam
  (obtížnost na mapě)
  Rozsah levelů monster na mapěPříklad: Vyžadovaný rozsah levelů je 20-22. Level postavy je...
  modráBezpečná oblast(žádná monstra)libovolný
  šedáLevel monster je výrazně nižší než level postavyo 6 nebo více levelů nižší než level postavy26 nebo vyšší
  zelenáLevel monster je mírně nižší než level postavyo 2-5 nebo více levelů nižší než level postavy22-25
  žlutáLevel monster je srovnatelný s levelem postavyo 1 level nižší, stejný, nebo o 1 level vyšší než level postavy19-21
  oranžováLevel monster je mírně vyšší než level postavyo 2-5 nebo více levelů vyšší než level postavy15-18
  červenáLevel monster je výrazně vyšší než level postavyo 6 nebo více levelů vyšší než level postavy14 nebo nižší

  Vybrané opravy
  Problém s možností skrytí jména postavy
  Pokud hráč skryl jméno své postavy a následně pošeptal zprávu jinému hráči, jeho jméno bylo po rozplynutí chatové bubliny opět viditelné. Tato chyba byla opravena a funkce nyní funguje, jak má.

  Nesprávné ceny základních předmětů
  Upravili jsme prodejní a kupní ceny základních (šedých) předmětů pro paromechanikovu levou ruku, aby více odpovídaly cenám obdobných předmětů u ostatních tříd. Jedná se o kosmetickou úpravu a rozdíly v cenách se pohybují v řádu pár měďáků.

  Nesprávná prodejní cena předmětu
  Prodejní cena měděných kleštíbyla vyšší než kupní cena – opraveno.

  Přístupnost uzamknutých map
  Některé zamčené mapy byly přístupné i bez klíče. Pokud hráč do takové oblastivstoupil, přivítala ho černá obrazovka – opraveno.

  Nekonzistentní pojmenování zadavatele úkolů (tyká se pouze anglické verze)
  Při setkání s první NPC postavou v tutoriálu se zobrazovala zpráva nabádající hráče k tomu,aby si promluvil se „zadavatelem úkolů“. Ten je však ve hře označen jako „poskytovatel úkolů“.

  Chyba v textu slevové akce na Premium(tyká se pouze francouzské verze)
  Po obdržení 50% slevy na prémiové členství se ve zobrazeném textu vyskytovala na prvním řádku prvního odstavce gramatická chyba – „rroi“namísto „roi“.

  Nekonzistence v názvech rychlých jízdních zvířat (tyká se pouze francouzské verze)
  Bělošupinatý dračí zplozenec (Dragonnet de nacre) byl kategorizován jako„Monture épique“, zatímco všechna ostatní rychlá jízdní zvířata měla označení „Monture rapide“, což je i název příslušného talentu.

  Změny v nabídce krotitele zvířat Grizmeka
  z Grizmekova obchodu byl odstraněn předmět „Pestrobarevný poklad“. Duhový jednorožec, který byl původně součástí balíčku, je nyní k dispozici samostatně za cenu 12.990 temných mincí. Dále jsme snížili cenu bílého jednorožce na 9.990 temných mincí, abychom ji sjednotili s ostatními cenami v tomto obchodě.
   
 9. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  140.jpg
  Verze 140 je naší poslední aktualizací pro tento rok; po pečlivém vyhodnocení vaší zpětné vazby jsme se rozhodli snížit náklady na výrobu předmětů a opravili několik chyb.

  Změny

  Snížení nákladů na výrobu
  Na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od komunity, jsme se rozhodli snížit náklady na výrobu předmětů na ponku:
  • Množství temných mincí a zlata potřebné k upgradu předmětů z kouzelných (modré)na neobyčejné (fialové)bude sníženo o 50%
  • Množství temných mincí a zlata potřebné k upgradu předmětů z neobyčejných (fialové) na legendární (oranžové)bude sníženo o 37,5%

  Opravy

  Nesprávný požadavek na level postavy
  Nesprávný požadavek na level postavy. Do dungeonů mezisvěta měly přístup pouze postavy s levelem 35 a vyšším. Tato chyba byla opravena a dungeony jsou opět přístupné postavám od levelu 30.

  V nabídce NPC Grizmeka chyběl Zlatý dráček
  Do nabídky NPC obchodníka Grizmeka se vrátil chybějící společník „Zlatý dráček“.

  Problém s prapory pro paromechanika v nabídce NPC Zahira

  Prapory pro paromechanika, které lze zakoupit u NPC obchodníka Zahira, mají nyní statistiky odpovídající obdobným předmětům ostatních hratelných tříd.

  Chyba vyhodnocení enginu Nebula

  Opravili jsme chybu enginu Nebula, která byla doprovázena následující zprávou:
  NEBULA ASSERTION ***programmer says: Item must not be broken expression: !this->IsBroken() file: ..\..\shared\game\items\gameitem.cc line: 762 funcsig: void __thiscall Game::GameItem::OnRepaired(const class WeakPtr<class Game::GamePlayer> &)

  Oprava zobrazení Lehainina loveckého luku

  Unikátní luk, který můžete získat prostřednictvím Tajemných krychlí, se nezobrazoval správně, když jím byla postava vybavena. Tato chyba byla opravena.

  Popis třídy opraven

  Popis rangera v okně výběru postavy byl opraven.

  NPC Emilia nerozeznává prémiové členy

  Opravili jsme chybu, kdy v dialogovém okně NPC obchodníka Emilie v Kingshillu byla hráčům nabízena možnost zakoupení prémiového členství, přestože již byli prémiovými členy.

  Změna osvětlení na mapě Atlantidy

  Některé šipky na mapě Atlantidy se vlivem osvětlení jevily jako žluté, přestože jejich skutečná barva byla oranžová. Osvětlení bylo opraveno, takže šipky mají nyní zamýšlenou barvu.

  Funkce klávesy ESC opravena

  Při stisknutí klávesy ESC se nezobrazovala hlavní nabídka, pokud hráč těsně předtím zavřel pomocí stejné klávesy obchod.

  Zamrzání stahovatelného klienta

  Kdykoli hráč vstoupil ve stahovatelném klientu do podrobností účtu a stisknul dvakrát klávesu Enter, nebo ji stiskl jednou a poté kliknul na tlačítko „přihlášení“, klient někdy zamrznul. Tato chyba byla opravena.

  Nesprávný informační text u pokrokové lišty akce Novolunní

  Při obdržení drakenů zaplněním pokrokové lišty během akce Novolunní se zobrazoval nesprávný informační text. Konkrétně text například informoval hráče, že obdržel 2 drakeny, ačkoli skutečná odměna činila 20 drakenů. Tato chyba byla opravena.

  Prémiový účet

  konfigurace PvP talentů upravitelné na bojišti. Počínaje verzí 139 mají prémioví uživatele možnost definovat dvě různé konfigurace talentů a přepínat mezi nimi v městských oblastech. Opravili jsme chybu, která hráčům umožňovala přepínat mezi dvěma konfiguracemi PvP talentů i na bojišti během PvP zápasu.
   
 10. Protos

  Protos Someday Author

  141.png
  Opravy
  Prémiová výhoda: udělováno nesprávné množství znaků slávy
  Majitelé prémiových účtů mají nárok na bonus k celkové sumě získaných znaků slávy. Vinou chyby systému však prémiový bonus nebyl připočítáván poté, co hráč obdržel celkovou sumu znaků, nýbrž už před připočtením ostatních bonusů (např. Bonusu mentora), což vedlo k nesprávnému výsledku.
  Chyba byla opravena a bonusové množství znaků slávy za prémiový účet je nyní připočítáváno až po aplikaci všech ostatních bonusů, jak bylo zamýšleno.


  Nemožnost dokončení úprav postavy

  Opravili jsme chybu ve výběru vousů, kvůli které hráči nemohli úspěšně dokončit proces přizpůsobení postavy. Jakmile se hráč pokusil změnit pohlaví z ženy na muže a přešel k výběru vousů, objevila se chyba.

  Nemožnost upgradování praporu paromechanika a změna prodejních cen plášťů
  Paromechanikův prapor Dotek nebes byl zabugovaný a nebylo možné jej upgradovat. Předmět byl opraven a lze jej nyní bez problémů upgradovat. Prodejní ceny plášťů a praporů Dotek nebes byly zvýšeny, neboť původní částky byly příliš nízké.

  Bonus drahokamu zrychlení pohybu se nezobrazoval u klenotníka

  Při vsazování drahokamu zrychlení pohybu do obuvi se nezobrazoval dodatečný bonus. Tato chyba byla opravena a informace se nyní zobrazuje správně.

  Problém s mapováním numerických kláves

  Při pokusu o namapování jedné z numerických kláves, která zároveň funguje jako šipková klávesa (2, 4, 6, 8), se hráčům zobrazovala zpráva, že tato klávesa je již přiřazena a nelze ji použít. Tato chyba byla opravena a klávesy na numerické klávesnici lze nyní přiřadit bez problémů.

  Předmět: Absorbér Vargulfa nebylo možné obarvit

  Po aplikaci barev na „Absorbér Vargulfa“ pro paromechanika předmět nezměnil barvu. Tato chyba byla opravena a barvy se nyní zobrazují správně.

  Opravy animací schopností

  Animace schopností Portál, Raketový skok a Šipka byly opraveny. Kdykoli hráč použil tyto schopnosti k překonání krátkých vzdáleností, jejich animace vypadaly zkreslené. Animace byly opraveny, takže všechny postavy nyní přistávají na svých nohách.

  Nesprávný požadavek na level

  Do dungeonů mezisvěta měly přístup pouze postavy s levelem 35 a vyšším. Tato chyba byla opravena a dungeony jsou opět přístupné postavám počínaje levelem 30. V rámci aktualizace 140 jsme opravili úkol 6 = mezisvět 6 (Moře kostí, Palác mrtvých, Mortisova soudní síň)

  Opraveny byly následující mapy:

  • Úkol 1 = mezisvět 1 (Grimmagstone)
  • Úkol 2 = mezisvět 2 (Hagastova kaverna)
  • Úkol 3 = mezisvět 3 (Katakomby, Královská krypta)
  • Úkol 4 = mezisvět 4 (Jeskyně divokých srdcí)
  • Úkol 5 = mezisvět 5 (Žalář duší, Laboratoř lží, Elysium Khalys)
   
 11. Protos

  Protos Someday Author

  142.png
  Verze 142 přináší do Kingshillu novou tvář: poněkud korpulentního obchodníka jménem Zumpe. U něj si můžete pořídit exkluzivní předměty výměnou za novou měnu – pozlacené čtyřlístky. Kromě nové NPC se dočkáte také vylepšení v oblasti rozhraní a nových pravidel pro talenty a snížení obtížnosti některých úkolů.

  Nové funkce
  Nová NPC: Zumpe, kejklířský obchodník
  Do Kingshillu dorazil nový obchodník jménem Zumpe. V jeho nabídce najdete nového společníka, nové rychlé jízdní zvíře a další exkluzivní předměty, které můžete obvykle získat pouze od kejklířů. Jako platidlo přijímá pozlacené čtyřlístky novou měnu, kterou lze získat pouze u kejklířů.

  Platby jedním kliknutím
  Uživatelská rozhraní používaná ke koupi temných mincí nebo prémiového členství a úpravě postavy byla přepracována. Jejich nové verze vám umožní ukládat nastavení preferovaných platebních metod, abyste je mohli snadno použít při příštím placení. Navíc okno sloužící k dokoupení temných mincí lze nyní vyvolat ze hry, takže už nebudete muset otevírat další okno prohlížeče.

  Kromě výše uvedeného jsme také změnili vzhled tlačítka „Doplnit temné mince“ na ikonu nákupního košíku.

  Důležité
  Platba jedním tlačítkem zatím není přístupná majitelům všech účtů. Tuto funkci může zatím využívat pouze úzká skupina náhodně vybraných hráčů. V budoucnu však bude zpřístupněna všem hráčům.

  Změny
  Alternativní animace nečinných postav
  Spousta z vás si stěžovala na jednorozměrný vhled postav nečinných hráčů v městských oblastech. Abychom tyto oblasti trochu více oživili a odlišili je od bojových oblastí, přidali jsme nové animace pro každou z hratelných postav. Tyto animace se budou náhodně aktivovat u nečinných postav v bezpečných oblastech, jako například ve městech. Jak už bylo řečeno, k této změně jsme přikročili na žádost komunity. Doposud postavy setrvávaly ve svých bojových pózách bez ohledu na to, kde se nacházely.

  Podrobnější klasifikace předmětů
  Luky a šípy V popisu předmětu je nyní uvedeno, zda je luk klasifikován jako krátký nebo dlouhý. Dlouhé luky mají nižší rychlost útoku, ale způsobují větší zranění. Podobně krátké luky mají vyšší rychlost útoky, ale způsobují menší zranění.
  Toulce jsou nyní v popisech předmětů jasně klasifikovány jako toulce (které poskytují bonus k hodnotě kritického zásahu) nebo jako „štítové toulce“ (které poskytují bonus k hodnotě blokování a redukci zranění při blokování).


  Nová sada pravidel
  Změna talentů Na žádost komunity jsme implementovali novou sadu pravidel určujících, kde je a kde není možné změnit talenty a přepínat mezi konfiguracemi talentů:

  Talenty lze změnitTalenty nelze změnit
  Bezpečná městaPvP bojiště
  PvE oblastiPvE oblasti s bossy
  Otevřené arény
  Atria mezisvěta
  „Čekárny“ režimu PvP
  Snížení obtížnosti úkolu „Někdo se dívá“ v Myrdoschi
  Podle ohlasů komunity byl výše uvedený úkol příliš obtížný. Proto jsme se rozhodli provést následující změny:
  * Úkolové předměty nyní vypadávají z nepřátel téměř dvakrát častěji.
  * Minimální počet monster, které se materializují, byl zvýšen.
  * Inženýři se materializují na více místech


  Snížení obtížnosti úkolu „Jako po másle“ Podle ohlasů komunity byl výše uvedený úkol příliš obtížný.

  Proto jsme se rozhodli provést následující změny:

  * Monstra se materializují výrazně vyšším tempem
  * Šance na vypadnutí úkolových předmětů byla výrazně zvýšena


  Opravy
  Opravili jsme následující chyb schopností:
  • Schopnost rytíře řádu Draka „Dračí hněv“ už nebude zpomalovat monstra, která jsou imunní vůči negativním účinkům. Nadále jim však bude způsobovat zranění.
  • Talent „Hluboké rány“ rytíře řádu Draka nyní zpomaluje monstra na 4 sekundy, čímž bylo dosaženo synchronizace s délkou účinku krvácení.
  • Schopnost „Vortex“ čaroděje Kruhu nyní způsobuje zranění monstrům, která jsou imunní vůči negativním účinkům. Tato monstra však budou nadále imunní vůči účinkům zpomalení a redukci zbroje.
  • Rangerova schopnost „Trnitá stěna“ nyní způsobuje zranění monstrům, která jsou imunní vůči negativním účinkům. Tato monstra však budou nadále imunní vůči jejímu zpomalujícímu účinku.
   
 12. Protos

  Protos Someday Author

  143.png

  Verze 143 přináší vylepšení v oblasti uspořádání a vzhledu slotů vybavení v inventáři postavy; párování PvP-aktivních hráčů s jinými hráči hledajícími PvP akci na otevřených multiplayerových mapách; a pochopitelně celkové vylepšení hry pramenící z nejrůznějších oprav.

  Nové funkce

  Vylepšení slotů vybavení
  Sloty vybavení v inventáři vaší postavy jsou nyní opatřeny ikonami indikujícími použitelné vybavení. Ti zkušenější z vás si také povšimnou, že vybavení je nyní uspořádáno ve slotech způsobem, který lépe odráží anatomii postavy.
  [​IMG]


  Změny
  Připojte se k ostatním s PvP-značkou na PvE mapách. Kdykoli se hráč hledající PvP akci pokusí vstoupit na otevřenou multiplayerovou mapu (např. PvE mapu jako Slifmoor), bude přesměrován na instanci dané mapy, kde čekají ostatní hráči s PvP-značkou. Je-li hráč s PvP-značkou prvním, jenž na danou mapu vstoupí, ostatní hráči s PvP-značkami se k němu připojí, jakmile dorazí. Poznámka: Pokud jste ve skupině, zůstanete s jejími členy bez ohledu na PvP-značku.

  Opravy
  Zkreslení Lehainina ztraceného loveckého luku při tasení
  Tento unikátní luk z Tajemných krychlí se jevil jako zkreslený, když jej postava vytasila. Tato grafická chyba byla opravena.

  Předmět: Chyba poškození u Královských kleští železné pěsti
  Předmět „Královské kleště železné pěsti“ nyní správně zvyšuje poškození způsobované oběma zásahy paromechanikovou schopností „Železná pěst“ v režimu Železný trpaslík.

  Chyba v textu úkolu po vytvoření postavy
  Pokud hráč vytvořil druhého paromechanika na stejném účtu a nahrál hru, zobrazovala se zpráva ("Přeživší nalezen"), která se však měla zobrazit pouze jednou, at to jakmile si hráč promluvil s prvním NPC později během tutoriálu. Tato chyba byla opravena.

  Místo na mapě pro PvP v režimu 5vs5, kde byly postavy chráněné vůči útokům
  Na mapě PvP režimu „Dobývání vlajky“ byl pilíř, za který když se hráč postavil, byl imunní vůči většině útoků. Útoky z dálky neměly na postavu žádný účinek, ale přímé útoky a plošné účinky fungovaly normálně. Tento exploit poskytoval hráčům neférovou výhodu, a proto byl opraven.

  Chyby při používání schopností a jiných akcí s aktivovaným kamenem duší
  Při pokusu o oživení padlé postavy pomocí kamene duší aktivovaného pravým tlačítkem hráč buďto svou postavu oživil, nebo ji kurzorem kamene minul, což vedlo k situacím, kdy si kurzor zachoval tvar kamene duší a postava mohla nadále aktivovat schopnosti, což normálně není přípustné. Tato chyba byla opravena a kurzor v případě neúspěšného oživení opět získá svůj normální tvar.

  Společníci vracející se do výchozí pozice
  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že se společník vracel do své neutrální pozice, pokud se postava hráče začala pohybovat v momentě, kdy se u společníka aktivovala animace nečinnosti. V takovém případě společník nezaujal svou běžnou pozici a nespustila se u něj obvyklá animace.

  Nemožnost odstranit tutoriálový úkol z přehledu úkolů
  Pokud jste nepřijali odměnu za úkol pro NPC Vithrandira, Útok ze Zásvětí, ale přijali jeho další úkol, Svatokrádež v Grimmagstonu, a dokončili tutoriál, úkol Útok ze Zásvětí už nebylo možné smazat z přehledu úkolů.
  Tato chyba byla opravena a úkol lze nyní smazat z přehledu úkolů.
   
 13. Protos

  Protos Someday Author

  144.png

  Verze 144 přináší novou funkci – vyhledávání skupin. Kromě toho jsme zvýšili férovost hry vyřazením některých předmětů z nabídky obchodu. Bližší informace najdete níže.

  Nové funkce
  Vyhledávání skupin
  Představujeme vám nový systém vyhledávání skupin. Umožňuje hráčům vyhledávat skupiny a skupinám zase vyhledávat hráče. Stávající systém skupin byl přepracován, aby umožňoval hráčům pojmenovat své skupiny a jiní hráči se k nim mohli připojovat. Hráči by měli mezi sebou prostřednictvím nového systému skupin komunikovat a dohodnout se, jakých akcí nebo výzev se zúčastní.
  Při vývoji nového systému skupin jsme se řídili vaší zpětnou vazbou a přidali několik nových funkcí:

  • Jakmile obdržíte pozvání ke vstupu do skupiny, zobrazí se vám následující údaje o odesilateli.
   • Třída
   • Level
   • PvP hodnost
   • Název skupiny (pouze žádosti o vstup do skupiny)
  • Hráči, kteří nejsou součástí žádné skupiny, mohou nyní použít záložku „Skupina“ v okně „Hledání hráčů“, kde uvidí skupiny ve své oblasti seřazené podle názvu, počtu členů a jména velitele.
  • Po kliknutí na skupinu v tomto přehledu se zobrazí okno se členy týmu.
  • Hráči mohou do označené skupiny vstoupit pomocí tlačítka ve spodní části okna.
  • Velitelé skupin mohou nyní změnit název skupiny. Doporučujeme zvolit nějaký informativní název, který potenciálním zájemcům ozřejmí, co je cílem a účelem skupiny, např. „DraganPouzeProLevel45“. Název nesmí přesáhnout 40 znaků a obsahovat mezery.
  • Žádosti o vstup do skupiny lze deaktivovat pod záložkou „Skupina“ nebo v otevřeném upozornění.

  Nová funkce chatu pro ignorování hráčů
  Doposud neexistoval žádný jednoduchý způsob, jak ignorovat hráče, takže spousta hráčů nevěděla, jak skrýt nežádoucí zprávy od spammerů apod. V současnosti musíte kliknout na jméno hráče se stisknutou klávesou CTRL. To jsme chtěli vylepšit rozšířením Kontextového menu o možnost ignorování. Nyní máte tedy k dispozici pohodlnou možnost ignorování hráčů přímo v okně chatu.

  Změny
  Odstranění výbušnin Kawumm z obchodů
  V rámci naší snahy o podporu běžného stylu hraní jsme podnikli několik kroků, které mají zvýšit férovost a vyváženost hry. Tím prvním je odstranění „výbušnin Kawumm“ z obchodu. Tyto předměty však můžete stále získat jako součást denního bonusu za přihlášení.

  Odstranění elixírů zkušenosti
  Z nabídky všech obchodníků ve hře byly odstraněny elixíry zkušenosti, neboť nezapadaly do naší nové monetizační filosofie. Elixíry zkušenosti, které má vaše postava v inventáři, mohou být stále použity.

  Revize účinku esencí v režimu PvP
  Na základě zpětné vazby komunity jsme provedli několik změn, které mají zvýšit férovost a zábavnost hry v režimu PvP. Tyto změny se týkají převážně esencí a jsou následující:

  Esence bitvy (modré), esence války (fialové) a esence destrukce (červené) už nebudou poskytovat bonusy proti hráčům.
  Tyto esence už nebude možné použít během bitev v PvP aréně, takže je můžete ponechat vybavené a nemusíte je před registrací do PvP zápasu z výbavy odebírat.

  Tyto esence mohou být stále použity v otevřeném PvP světě, neboť zde můžete zasáhnout současně hráče a monstra.
  Červené, modré a fialové esence v otevřeném PvP: Esence mohou být stále použity, ale nebudou poskytovat žádné bonusy proti ostatním hráčům. Stále však budou způsobovat zvýšené zranění proti monstrům v otevřených PvP zónách.

  Esence boje (zelené) zůstávají těmito změnami nedotčeny a budou nadále poskytovat běžné bonusy proti hráčům a monstrům kdekoli.

  Revize cool-downů schopností
  Je-li nasazení schopnosti přerušeno před spuštěním jejího účinku, cool-down nebude aktivován. Místo toho se spustí krátký „bezpečnostní“ cool-down o délce jedné sekundy.
  Příklad: Dva válečníci bojující proti sobě použijí současně schopnost „Seismická vlna“. Hráč 1 byl o zlomek sekundy rychlejší a účinek jeho schopnosti se spustil, zatímco hráč 2 byl stále ještě ve vzduchu a na cestě k zemi.

  Dříve: Pro oba hráče se aktivoval cool-down schopnosti, ale pouze hráč 2 byl zraněn a paralyzován.

  Nyní: Cool-down schopnosti se spustí pouze pro hráče 1. Hráč 2 byl zraněn a paralyzován, ale jakmile účinek pomine, bude moci použít svou Seismickou vlnu.

  Opravy
  Chatování v kanálu skupiny po opuštění skupiny
  Pokud hráč opustil skupinu, ale nebyl řádně odhlášen ze souvisejícího chatového kanálu, stále mohl v tomto chatovém kanálu zobrazovat a odesílat zprávy. Součástí nové funkce vyhledávání skupin je i oprava tohoto problému.

  Slot pláště v inventáři
  Slot pro plášť měl číslo upgradu v pravém horním rohu z doby, kdy se plášť nacházel nad slotem štítu. Číslo upgradu pro plášť se nyní nachází v levém horním rohu, jak je tomu u ostatních slotů vlevo od postavy.

  Loutka Heredura: absence cool-downu
  Loutka Heredura neměla cool-down jako ostatní společníci. To byl jen chyba. Opravili jsme ji a Loutka Heredura má nyní také cool-down.
  Animace přivolávání jízdního zvířete Pokud jste se pokusili přivolat jízdní zvíře, zatímco postava stále ještě dokončovala poslední příkaz k pohybu, proces přivolávání zvířete byl přerušen. Navíc pokud jste se později znovu pokusili přivolat své jízdní zvíře, lišta animace přivolávání se už nezobrazovala. Jízdní zvíře sice fungovalo, pokud jste počkali dostatečně dlouho, ale nedostávali jste obvyklou zpětnou vazbu, takže jste se domnívali, že funkce nefunguje.
  Tento problém byl opraven a postava nyní při použití jízdního zvířete zastaví okamžitě.


  Nemožnost prodat bronzovou barvu
  „Ryzí bronzová“ je jedinou barvou, která neměla stanovenou cenu v herní měně, a tudíž nemohla být prodána obchodníkům. Tuto chybu jsme opravili a barvu lze nyní prodat.

  Známé chyby změny na poslední chvíli

  Vyhledávání skupin

  Pokud je název skupiny příliš dlouhý a využívá velkých písmen jako je například "M", tak se může překrývat s ostatním textem.
  Upozornění v pozvánce do skupiny se vždy zobrazuje od ženské postavy, ačkoliv Vás pozve postava mužská.


  mezi nové
  funkce a úpravu ve hře bude patřit také grafické rozlišení nalezeného vybavení podle vzácnosti.

  Zlepšení rozlišení dropu
  Zářící efekt nalezených předmětů byl vylepšen, aby Vám pomohl snadněji rozeznat vzácnost předmětu. Uvedené grafické znázornění vybavení bylo vylepšeno:

  Běžné předměty (bílá záře)
  Vylepšené předměty (zelená záře)
  Kouzelné předměty (modrá záře)
  Neobyčejné předměty (fialová záře)
  Legendární předměty (oranžová záře)
  Unikátní předměty (zlatožlutá záře)
  Sféry života mají stejný červený grafický efekt.

  Přepracováno bylo také grafické znázornění šperháků, které budou vypadat jako malá kabela a kamenů. Jednotlivé kameny jsou nyní rozlišené podle druhu (rubíny jsou červené, safíry jsou modré, atd.).
   
 14. Protos

  Protos Someday Author

  Verze 146 přináší několik změn v oblasti očarování předmětů. Také jsme upravili odměny za denní výzvy a opravili řadu problémů, které jste nám nahlásili prostřednictvím fóra a formulářů podpory.

  Změny
  Změny týkající se očarování předmětů
  Na základě četných žádostí ze strany komunity jsme se rozhodli u některých předmětů upravit šance na aplikování efektů:

  Následující změny ovlivní všechny nově nalezené a vyrobené předměty v následujících kvalitách: vylepšený (zelená), kouzelný (modrá), neobyčejný (fialová) a legendární (oranžová).
  • Zvýšili jsme šanci na očarování modifikující hodnotu blokování a účinnost blokování u všech obranných předmětů pro vedlejší ruku
  • Zvýšili jsme šanci na očarování modifikující rychlost útoku u rukavic
  • Zvýšili jsme šanci na očarování modifikující rychlost pohybu u obuvi
  • Zvýšili jsme šanci na očarování modifikující zranění u helem, nárameníků a kyrysů
  • Zvýšili jsme šanci na očarování modifikující kritické zranění o 10%+ u prstenů, zbraňových ozdob a útočných předmětů pro vedlejší ruku
  • Odstranili jsme podporu očarování modifikujících kritické zranění u štítů pro rytíře řádu Draka

  Úkol: Král na zdi
  Tento úkol byl resetován. Nyní mohou hráči tento úkol znovu dokončit k odemknutí úspěchu, který je s tímto úkolem spojen.

  Změny týkající se denních výzev
  Množství zlata v odměnách za všechny denní výzvy bylo zvýšeno o 100 %. Splnění denních výzev, které zahrnují výrobu předmětů, už nebude odměňováno zlatem.

  Opravy
  Smazané postavy v žebříčcích
  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že se při použití filtru „Zobrazit pouze přátele“ zobrazovaly v žebříčcích postavy, které již byly smazány.

  Smazané postavy v seznamech gild
  Vinou komplikované chyby v seznamech členů gild figurovaly jak smazané postavy, tak postavy, které gildu opustily. Systém tyto postavy stále považoval za aktivní členy, což gildám znemožňovalo přijímat nové členy. Přestože jsme chybu odstranili, může se stát, že se bývalí členové v seznamech členů gildy a přátel znovu objeví, ale nyní by měli být velitelé gild schopni tyto „falešné“ členy ze seznamů bez problémů odstranit.

  Tituly úspěchů se nezobrazovaly v okně pozvání do skupiny
  V pozvánkách a žádostech o vstup do skupiny se nyní zobrazuje správný titul hráče. Poznámka: Mějte laskavě na paměti, že pokud změníte svůj titul, ve vašich pozváních do skupiny a žádostech o vstup do skupiny může být stále zobrazen váš dřívější titul. Po změně mapy může trvat až 5 minut, než je titul zobrazen správně na všech místech.

  Opravena chyba způsobující zhroucení aplikace
  Opravili jsme chybu, která způsobovala zhroucení hry.
  Kopii chybové zprávy naleznete níže:

  NEBULA ASSERTION ***
  programmer says: NULL pointer access in Ptr.operator->()!
  expression: this->ptr
  file: C:\jenkins-slave\workspace\dro.stable.public_build\nebula3\code\foundation\core/ptr.h
  line: 298
  funcsig: class Game::GamePlayer *__thiscall Ptr<class Game::GamePlayer>operator ->(void) const


  Schopnost vlčí smečka opravena
  Opravili jsme chybu, která rangerovi bránila ve vyvolání vlků, pokud se před ním nenacházel přístupný terén.

  PvP talenty už nemohou být resetovány v PvP aréně
  Opravili jsme chybu, která umožňovala poraženým hráčům změnit své talenty, zatímco jejich mrtvé tělo leželo v PvP aréně.

  Příliš rychle se pohybující animace nečinných postav
  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že se animace nečinných postav přehrávaly dvojnásobnou rychlostí, pokud hráč vstoupil do města a poté do něj vstoupil znovu.

  Automatické přihlašování do PvP bitev
  Opravili jsme chybu, která byla příčinou automatického přihlašování hráčů do PvP zápasů (6 proti 6: Boj o pevnost).

  Úkol: Výkřiky smrti (2/6) – opraveno
  Úkol Výkřiky smrti (2/6) po vás vyžaduje poražení tří kultistů Nefertari. V důsledku chyby se jeden z nich materializoval pod zemí, kde nemohl být hráči zasažen. Tato chyba byla opravena a monstrum se nyní materializuje nad zemí (ve východním rohu mapy Torstrond).

  Změna prodejní ceny předmětu: Mechanizovaná sada
  Prodejní cena „Mechanizované sady“ pro rangera (k dispozici ve městě Andrakasch) byla zvýšena, aby odpovídala cenám setů ostatních tříd.

  Úkol: Útok nemrtvých – opraveno
  Pokud hráč na mapě Malá hrobka padl společně s NPC Serenou, pak se útočící NPC staly nezranitelnými a nebylo možné je porazit. Tato chyba byla opravena.

  Náhled předmětu v úložišti
  Při zobrazení náhledu předmětu v úložišti postavy (Koboldí strážce pokladů) se namísto aktuálně vybaveného předmětu zobrazoval předchozí vybavený předmět. Tato chyba byla opravena a funkce náhledu nyní funguje zamýšleným způsobem.

  PvP talenty znemožňující efekt omráčení
  PvP talenty, které měly chránit vaši postavu před účinkem omráčení (jako např. Osvobození), byly opraveny. Před touto opravou se ochrana proti omráčení neaktivovala správně, pokud byla vaše postava vyrušena jinou postavou těsně před aplikací účinku omráčení.
   
 15. Protos

  Protos Someday Author

  147.png

  Patch 147 značně rozšiřuje kapacitu stohování v inventáři pro určité předměty. Opravena byla také řada chyb. Nenechte se zmást krátkým seznamem změn, protože patch 147 je také předzvěstí startu eventu Curse of the Black Knights: Rage of Dragan.

  Nové funkce
  In-game Cinema
  In-game kino mělo být implementováno s patchem 147, ale vzhledem k technickým problémům této funkce to bylo posunuto na dalších patch. Po získání dalších informací vás budeme informovat. Omlouváme se za způsobené potíže.

  [​IMG]

  [​IMG]


  Změny
  Zvýšená stohovatelnost předmětů
  Aby jsme Vám poskytnuli více místa v inventáři, rozhodli jsme se zvýšit maxímální stohovatelnost některých předmětů na maximální počet 999 pro následující předměty:
  • Elixíry zdraví
  • Elixíry many
  • Elixíry zlosti
  • Elixíry koncentrace
  • Elixíry páry
  • Kameny duší
  • Mince pro převozníka
  • Spotřebovatelné emoce

  Maximální počet 9999 pro následující předmět: Sférické fragmenty

  Opravy chyb
  Nemožnost přejmenovat gildu
  Bylo zde několik případů, kdy nebylo možné přejmenovat gildu, pro "nedostatek prostředků", ačkoliv mistr gildy měl prostředků dostatek. Tato chyba byla nyní opravena.

  Nasedání na jízdní prostředek nesprávně zobrazeno
  Ukazatel nasedání je nyní zobrazen korektně, pokud chcete použít jízdní prostředek. Pokud bylo dříve nasedání přerušeno před dokončením procesu, a hráč se pokusil znovu nasednout, ukazatel nebyl správně zobrazen. Tato chyba byla opravena.

  Vylepšení předmětu mělo rozdílné výsledky po vylepšení než předpokládané (část 2)
  Opravili jsme chybu, která nastala za následujících okolností: Pokud hráč vylepšoval předmět pro vedlejší ruku z nižšího levelu (například 19) na výrazně vyšší level (například 46), pak předpokládané staty po vylepšení byly chybně zobrazeny. Pokud hráč předmět vylepšil, zjistil, že předmět neměl předpokládané bonusy.

  Chybějící zvuk přenosu předmětu z obchodu do inventáře
  Nedošlo k přehrátí zvuku při koupi předmětu z obchodu a přenesení do inventáře. Tato chyba byla odstraněna a úspěšná koupě předmětu je nyní signalizována správným zvukem.
   
 16. Protos

  Protos Someday Author

  148.png

  Patch 148 je tu. Jedná se o opravný patch, který opravuje zejména "backend" hry a přináší také opravy popsané níže.

  Oprava chyb
  Torzo ze Sargonova setu
  Od patche 148 lze získát i poslední část Sargonova setu - torzo. Padá z bedny v Bledém hrobě, stejně jako ostatní části.

  Zvuky pro postavu paromechanika
  Bylo přidáno několik chybějících zvukových souborů pro postavu paromechanika.

  Seznam přátel a skupin s nestandardním chováním
  Skrolování a hledání v seznamu skupin, resp. následné přepínání záložek nebo potvrzení příjmu do skupiny vedlo k nestandardnímu chování. Byla viditelná pouze poslední položka, dokud hráč nepoužil skrolování, aby mohl opět vidět zbytek seznamu. Tato chyba byla opravena.

  Fastpay bylo povoleno pro speciální nabídky
  Když uživatel uložil jeho platební údaje, a použil je pro Fastpay, Fastpay dialogové okno zůstalo černé, pokud se uživatel pokusil koupit speciální nabídku (např. nabídku s 50% temnými mincemi navíc). V těchto případech nebyl uživatel schopen koupit speciální nabídku. Tato chyba byla opravena a Fastpay je nyní povoleno.

  Předmět paromechanika: Vysokovýkonný reflektor nebylo možné obarvit
  Pokud se hráč pokusil obarvit tento předmět (viz obrázek níže), zjistil, že předmět po obarvení nezměnil barvu, ale ta byla spotřebována. Tato chyba byla opravena a štít lze obarvit.

  [​IMG]


  Známé chyby
  U úspěchu "Legendární sbírka" je úspěch zopakován pro každé legendární vybavení, které je přidáno. Příklad:
  • Pokud postavu vybavíte pomocí 6 legendárních předmětů, získáte úspěch.
  • Pokud postavu vybavíte pomocí 7 legendárních předmětů, získáte úspěch dvakrát (body získáte pouze jednou).
  • Pokud postavu vybavíte pomocí 12 legendárních předmětů, získáte úspěch šestkrát a následně i úspěch "Legendární komplet!".
   
 17. Protos

  Protos Someday Author

  Verze 149 konečně přináší zpět herní kino – tentokrát už doopravdy. Postavy je nyní možné mazat bezplatně a při smrti vaši postavy se nyní zobrazí několik užitečných tipů pro přežití. Kromě toho jsme opravili několik chyb.

  Nové funkce
  Herní kino

  Nyní můžete získat temné mince pouhým sledováním videoklipů. Kliknutím na symbol nákupního košíku vyvoláte okno s nabídkou, kde najdete novou záložku kino.

  Za každý zhlédnutý klip získáte 10 temných mincí. V průběhu jednoho dne můžete sledovat maximálně 10 videoklipů.

  Důležitá poznámka: Tato funkce není zatím dostupná ve všech zemích. Dostupnost funkce závisí na místním pokrytí reklamního partnera.

  [​IMG]
  [​IMG]

  Další chování herního kina ovlivňuje země registrace účtu a použití klienta nebo prohlížeče.

  Uživatelé prohlížeče mají k dispozici kino ve všech zemích.

  V případě použití klienta, registrování s účtem ze zemí uvedených níže, mohou použít integrovanou funkci kina v klientu:

  • Austria (AT)
  • Switzerland (CH)
  • Germany (DE)
  • Denmark (DK)
  • Finland (FI)
  • United Kingdom (GB|UK)
  • Italy (IT)
  • The Netherlands (NL)
  • Poland (PL)
  • Turkey (TR)

  Všechny ostatní země, jako Francie (FR) nebo Češko a Slovensko (CZ, SK) nejsou v klientu dostupné, vzhledem k nedostatku poptávky od partnerů pro tyto země.

  Změny
  Tipy po smrti postavy
  V případě smrti vaší postavy se nyní zobrazí několik užitečných tipů, jak můžete zvýšit své šance na přežití a předcházet smrti.

  Bezplatné smazání postavy
  Smazání postavy vás už nebude stát 200 temných mincí. Počínaje touto verzí bude mazání postav bezplatné. Konečné smazání své postavy budete muset ještě naposledy potvrdit.

  Mějte prosím na paměti, že podpora obnoví vaši postavu maximálně dvakrát, bez ohledu na to, zda jste ji smazali omylem, či úmyslně.

  Zobrazení cesty pro umístění uloženého screenshotu
  Zpráva, která vás informuje o umístění souboru při pořízení screenshotu (klávesa F10), se nyní zobrazuje v levém dolním rohu namísto uprostřed obrazovky.

  Opravy
  Oprava titulu pro úspěch „Legie“
  Po splnění podmínek pro získání úspěchu „Legie“ obdržela vaše postava titul „Bratr přísahy“, i když se jednalo o ženu. Tato chyba byla opravena a ženské postavy nyní obdrží titul „Sestra přísahy“.

  Podržení levého tlačítka myší nevede vždy k útoku
  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že postava přestávala útočit, pokud hráč klikl dvakrát na nepřítele při podrženém levém tlačítku myši.

  Exploit související s PvP umístěním
  Opravili jsme následující chybu: Umístění v denních a týdenních PvP žebříčcích bylo možné zmanipulovat tím, že se hráč zúčastnil libovolného PvP zápasu, zatímco byly žebříčky resetovány. Po opuštění zápasu měl hráč skóre, které odpovídalo součtu skóre za aktuální a předchozí den, namísto skóre pouze za aktuální den, čímž se neprávem posunul do čela žebříčku.

  Uváznutí v PvP režimu Boj o pevnost (6 vs. 6)
  Opravili jsme chybu, která způsobovala, že hráči zůstávali při pokusu o vstup do PvP zápasu 6 proti 6 (Boj o pevnost) „viset“ v čekací místnosti.

  Verze OS X (Mac): Několik opravených chyb

  Opravili jsme několik chyb, ke kterým docházelo během hraní Drakensangu Online na systémech MAC:
  • Chyba „Unidentified Developer“ (Neznámý vývojář)by se už neměla zobrazovat.
  • Zobrazení měn je nyní aktualizováno v reálném čase a ne pouze po změně mapy nebo opětovném nahrání.
  • Při kliknutí na jackpot widget u kejklířů by se už neměla zobrazovat následující chyba:
  ERROR ***
  Application: Drakensang Online Client
  Error: *** NEBULA ASSERTION ***
  expression: !this->IsShown()
  file: /Users/svc_hudson/jenkins-slave/workspace/dro.stable.osx/nebula3/code/addons/ui/widget.cc
  line: 111
  func: void UI::Widget::Show()
  • Při spouštění hry by se už neměla zobrazovat následující chyba:
  [​IMG] [​IMG]
   
 18. Protos

  Protos Someday Author

  150.png

  S patchem 150 jsme implementovali přepracovaný event Útok Temných trpaslíků (dříve známý jako Ztracená pravda/Viscanium event). Ujistěte se také, že se mrknete na oficiálního průvodce eventem Útok Temných trpaslíků, navštívíte NPC Zahira v Kingshillu a prohlédnete si jeho novou nabídku! Seznam změn naleznete níže.


  Nové funkce
  NPC Zahir nabízí Emoce a Kostýmy
  NPC Zahir (sídlí v Kingshillu) rozšířil svou nabídku a již neprodává pouze pláště, ale také různé Emoce a Kostýmy. Doporučujeme Zahira čas od času navštívit, protože může mít na jeho nabídku slevu. Přehled nabídky Zahira najdete: ZDE

  Rozšíření inventáře u Kobolda
  Byl rozšířen inventář u Koboldího strážce pokladů Levandera - lze zakoupit rozšíření pro poslední dva řádky pokladnice.

  Změny
  Vylepšení vyhledávání skupin
  Následující vylepšení byla přidána do vyhledávače skupin:
  • Přehled skupin již neobsahuje jméno vedoucího skupiny
  • Lze třídit skupiny podle lokace, levelu vedoucího skupiny, velikosti a jména skupiny
  • Když je Vaše postava již součástí skupiny, stále můžete vidět přehled skupiny, zvolit jinou skupinu a zaslat jim žádost o vstup, ale než vstupíte do jiné skupiny, musíte opustit tu aktuální
  • Když vytváříte novou skupinu, můžete zvolit skrytí své skupiny a pak nebude zobrazena v přehledu skupin
  • Již existující skupiny lze také skrýt; jednoduše jděte do nastavení skupiny a zvolte nabídku skrytí skupiny
  • Když se vytváří skupina, je požadováno zvolit jméno skupiny, protože výchozí jména skupin již nejsou používána
  • Vaše postava může obdržet pouze 1 pozvánku od každé skupiny a již nebude docházet k opakovanému pozvání od téže skupiny
  • Pokud je Vaše postava ve skupině samotná, stále může obdržet pozvánky k připojení do jiné skupiny

  Oprava chyb
  Problém s kolizí u zničitelných objektů opraven
  Všechny severní mapy jsme revidovali, protože některé ze zničitelných objektů způsobovali kolize. Počet zničitelných objektů byl mírně snížen, aby průchod postavy a hra byla plynulejší.

  Oprava animace NPC Yakira byla opravena
  NPC Yakira (klenotnice na mapě Vodnatý hrob) měla chybu v animaci a ta byla opravena.

  Přihlášení do PvP zápasu nebylo dostupné po odmítnutí pozvánky
  Při změně mapy, pokud bylo otevřené dialogové okno přihlášení do zápasu vedlo k chybnému stavu, kdy se hráč nebyl schopen přihlásit do PvP zápasu až do okamžiku, než došlo k odhlášení a opětovnému přihlášení do hry. Tato chyba byla opravena. Hráči, kteří mění mapu a mají otevřené dialogové okno přihlášení do západu nyní mohou korektně odmítnout pozvánku a znovu se přihlásit do zápasu.
   
 19. Protos

  Protos Someday Author

  151

  Verze 151 přináší vylepšení úvodu do hry, zkrácení času potřebného k přehrání obsahu pro levely 40-45 na polovinu a přípravy na implementaci rozšíření Lor’Tac. Dále jsme opravili několik chyb týkajících se akce Útok Temných trpaslíků a permanentního obsahu nahlášených hráči.

  Změny
  Zkrácení doby potřebné k přehrání obsahu pro levely 40 až 45
  V tuto chvíli trvá hráčům příliš dlouho, než projdou obsah pro levely 40 až 45, a map, kde tak mohou učinit, je málo. Verze 151 zkracuje tuto dobu na polovinu, aby mohli hráči snáze dosáhnout levelu 45 a mohli se vrhnout na rozšíření Lor’Tac.
  Při navrhování této změny jsme brali v úvahu následující faktory:

  • kolik monster musí hráči porazit
  • kolik zkušenosti hráči získají za každé monstrum

  Vylepšení Úvodu do hry, Mapa tutoriálu a několik následujících map bylo upraveno:

  • úplně první úkol vám nabídne nová NPC postava Leron Gorrington
  • více nápověd vysvětlujících prvky uživatelského rozhraní
  • normální vybavení (bíle předměty) bude vypadávat častěji
  • revize vyváženosti monster na mapě Swerdfieldské pastviny

  Vylepšení mapy Blackborgu
  Tato mapa měla zničitelné stromy, které kolidovaly s postavou hráče. Tyto stromy byly nahrazeny identicky vypadajícími, nezničitelnými verzemi, které nezpůsobují kolize. Tato změna by se měla projevit podstatně vyšší plynulostí hry na této mapě.

  Opravy chyb
  Společník Tlustý dráček je po zakoupení opět dostupný
  Společník Tlustý dráček mohl být zakoupen pouze jednou denně. Po zakoupení byl předmět v nabídce obchodu zašedlý a při pokusu o opětovné zakoupení se zobrazovala zpráva, že společníka lze zakoupit pouze jednou denně. Tento problém byl opraven a společník může být nyní zakoupen vícekrát.

  NPC Mistr Vithrandir zůstává mrtvý
  Během tutoriálu, pokud postava hráče zemřela v Grimmagstonu nebo Pevnosti Spojenectví, (NPC) Vithrandir automaticky také zemřel. Pokud hráč použil Mocného strážce duší k oživení postavy v aktuální oblasti, Vithrandir zůstával mrtvý. Aby se Vithrandir znovu objevil, musel se hráč vrátit na začátek mapy. Tento problém byl opraven a Vithrandir je nyní oživen spolu s postavou hráče.

  Oprava vizuálních chyb v nabídkách
  Nabídky Run moci: Při provádění menších upgradů se hráčům u Run moci v mnoha případech zobrazovaly ceny jako 0 temných mincí namísto správné 25% slevy.

  Nabídky Prastarých znalostí: Hodnota byla zobrazena jako 0 namísto 25% slevy.
  V obou případech se jednalo pouze o vizuální chybu. Účtované množství temných mincí bylo vždy správné a cena byla snížena o 25%. Cena se pouze zobrazovala jako 0.


  Tyto vizuální chyby byly opraveny a snížené ceny se nyní zobrazují správně.

  Váznutí pokroku u úspěchů v kategorii Třídy postav
  Lišta pokroku u úspěchů v kategorii Třídy postav se někdy přestala pohybovat, takže hráči nemohli sledovat svůj pokrok. Tato chyba byla opravena a lišta pokroku se nyní aktualizuje zamýšleným způsobem.

  Dvojnásobný pokrok v úspěchu akce Útok Temných trpaslíků
  Pokud hráč odemknul jeden z úspěchů akce Útok Temných trpaslíků a následně změnil mapu, jeho pokrok v rámci úspěchu Loupež překažena se náhle zdvojnásobil. K této chybě docházelo pouze při první změně mapy. Tato chyba byla opravena.
   
  Last edited by moderator: Sep 7, 2019
 20. Protos

  Protos Someday Author

  152

  Verze 152 přináší vylepšenou kořist ze soubojů s bossy a několik oprav chyb na specifických
  mapách. Mimo to vám dává tato verze příležitost otestovat své schopnosti v Cirkusu
  Monstrorum během akce Poraz neporazitelné počínaje 18. červnem.


  Akce
  Myslíte, že máte na to stát se příštím hrdinou Dracanie? Pak se vydejte do Kingshillu a vyhledejte Královnu Antonii a její rytíře. Akce „Poraz neporazitelné“ poběží od 18. do 30. června a otevře dveře Cirkusu Monstrorum všem odvážlivcům.

  Změny
  Lepší kořist ze soubojů s bossy
  Vylepšili jsme minimální kvalitu kořisti ze soubojů s bossy na normální obtížnosti. Už se nebude stávat, že byste měli smolný drop bez jakéhokoliv vybavení nebo pouze s bílými předměty po soubojích se šampióny, minibossy a bossy. Po vydání této verze budou navíc velcí bossové, jako Heredur a Gorga, obzvláště lukrativní, když je porazíte poprvé v normálním režimu.

  Distribuce kořisti v režimu těžké obtížnosti/dungeonech mezisvěta a šance na vypadnutí
  jedinečných a legendárních předmětů
  se nemění.

  NPC Zahir zvětšil svou nabídku
  Zahir má nyní na skladě nové, následující produkty(přidány k stávající nabídce):
  • Kostýmy: Králičí kostým a kostým Démona
  • Emoce: Kliky, Hra na loutnu, Jarní nálada a Fantastické první místo

  Opravy chyb

  Hráči už nemohou moci procházet terénem v Chrámovém sektoru
  Na některých místech mapy bylo možné procházet terénem a stát se tak v podstatě
  nezranitelným vůči útokům monster. Tento problém byl opraven.


  Truhla příběhového úkolu nedosažitelná v Chrámovém sektoru
  Truhla akce v k úkolu Spoutaný bůh (4/5) v lokaci Chrámový sektor nebyla dosažitelná kvůli přítomnosti dvou barelů, a hráči tak nemohli dokončit příběh. Tento problém byl opraven a truhla je nyní normálně dosažitelná.

  Souboj s Karabossou a blokující krystaly
  Během souboje s Karabossou v rámci akce Novoluní se mohli hráči zcela vyhnout zranění kvůli přítomnosti několika ledových krystalů na zemi. Tyto krystaly byly odstraněny.
   
  Last edited by moderator: Sep 7, 2019
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page