Game FAQ Sprievodca hrou

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by Nebula, Sep 1, 2019.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Ares

  Ares Advanced

  Percentuálne šance prenášania očarovaní
  Prinášam vám prehľad o percentuálnych šanciach na prenos očarovaní. Pre lepšiu kvalitu odporúčam kliknúť na obrázok.
  Pár pravidiel ktorých sa tieto šance držia:

  • Na šancu má vplyv iba celkový počet vložených priaznivých očarovaní (riadok 1)
  • Sloty na ponku, do ktorých tieto predmety boli vložené na prenos vplyv nemajú (t.j. prvý a druhý slot má totožnú šancu, ako predmety v treťom a štvrtom slote)
  • Na šancu taktiež nemá vplyv pozícia očarovania v predmete
  • Tieto šance sú do značnej miery ovplyvnené aj skutočnou náhodou (t.j. 1% šanca neznamená, že zo 100 pokusov mi musí vyjsť jeden pokus)
  Vysvetlenie tabuľky:
  • V prvom riadku Počet vložených očarovaní sa myslí počet priaznivých očarovaní (t.j. 3+3+0+0 sa rovná šiestim vloženým očarovaniam)
  • V prvom stĺpci Šanca na prenesenie x + y sa pod písmenom x rozumie počet prenesených priaznivých očarovaní (t.j. že z vložených priaznivých očarovaní sa mi prenesie vo výsledku x očarovaní) a pod písmenom y sa rozumie počet nepriaznivých očarovaní (t.j. tie, na ktorých prenose mi nezáleží)
  • V ľavom spodnom rohu je typ prenosu Kvalita vložených predmetov → Kvalita výsledného predmetu
  Legendárny predmet → Legendárny predmet
  LEG→LEG.png
  Neobyčajný predmet → Legendárny predmet
  EXT→LEG.png

  Magický predmet → Neobyčajný predmet
  MAG→EXT.png

  Vylepšený predmet → Magický predmet
  COM→MAG.png
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page