Nová Gilda MemberShip na heredur.

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by -Argras-, Jul 21, 2023.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. -Argras-

    -Argras- Active Author

    Dobrý večer, založil som gildu na server Heredur. Sme tam zatiaľ len 5hracov, podmienky pre vstup je min. 16+rokov, discord pre vzájomnú komunikáciu, 100lv a DMG min 300k. A hlavne aktivitu v hre. Meno gildy MemberShip. Teším sa na vás. Meno v hre mam Argrasman keď niesom aktívny v hre tak mi napíšte na discord.
    Meno mam to iste aj na discorde Argrasman.