Ölümün Derinlikleri Dehşet Thalith'ı Bul Görevi Sorunu

Discussion in 'Türkçe Bölümü' started by Sayafurta, Mar 12, 2023.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. Sayafurta

    Sayafurta Forum Greenhorn

    Qaizah Ölümün Derinlikleri - Birinci Kat, görevlerinde 6 dehşetten Thalith'ı bul görevinde. 5. dehşetten thalith'ı buldum fakat 6 dehşetten thalith'ı bul görevinde haritaya 2 kez girdiğim ve 2 kez tüm kısımlarını bitirdiğim halde ve bunu yapabilmek için 2 kez 4. katı tekrar oynamak zorunda kaldım ve hala altı dehşetten Thalith'ı bulamadım. Bunun sebebi nedir bu bölgenin sistemi nedir????