zamrzání

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by koikapr, Jun 12, 2023.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. koikapr

    koikapr Forum Apprentice

    Je opravdu až nemravné jak tým DSO nestíhá . Chtějí slušnost atp. Ok my si zase když už koupíme premium a plášť ,chceme zahrát v klidu .Ne neustále číst hlášku server je zamrzlý . Jde s tím už něco dělat ? Chápu že něco může trvat déle ,nechápu že teda když dají plášt a nejsme schopni pořádně si zahrát není klenot automaticky . Jak ho mám získat ?