Zindanlara Giriş Sorunsalları

Discussion in 'Türkçe Bölümü' started by VONA, Jun 3, 2023.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. VONA

    VONA Forum Greenhorn

    Gerçeğin Peşinde 4x4'ünde, "Kapalı Oda" girişi için istenen, "onarılmış taş" nereden elde edilir? nasıl girilir? hiç bir yerde göremedim. yardım Lütfen

    Tüm zindanlara girişte SSS göremedim yardım ediniz