Announcement Změny všeobecných obchodních podmínek (VOP)

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by Nebula, Feb 28, 2022.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  Vážení hráči,

  dne 28. února 2022 provede společnost Bigpoint některé změny všeobecných obchodních podmínek (VOP).

  Níže plánované změny podrobně vysvětlujeme.

  Otázka: Bude mít tato změna vliv na všechny hráče?
  Odpověď: Tato změna se týká všech hráčů kromě hráčů s pobytem v USA nebo Brazílii, protože na ně se vztahuje jiná verze našich obchodních podmínek. Těchto hráčů se změny netýkají, tudíž nebudou znovu žádáni o souhlas s VOP.

  Otázka: Jaké změny budou ve VOP provedeny?
  Odpověď: Změna u obnovení smlouvy u předplatného.
  Zaváděné změny implementují německý "Zákon o poctivých spotřebitelských smlouvách". Předplatná uzavřená 1. března 2022 nebo později se nyní po uplynutí počáteční doby trvání automaticky obnovují na dobu neurčitou a lze je vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou (případně s kratší výpovědní lhůtou u předplatných s kratší počáteční dobou trvání).

  Otázka: Co se stane s mým stávajícím předplatným?
  Odpověď: Pro všechna předplatná uzavřená před 1. březnem 2022 se nic nemění. Stejně jako dříve se tyto smlouvy automaticky prodlužují o dobu původního období.

  Otázka: Musím znovu souhlasit s VOP?
  Odpověď: Ano, budeme vás muset požádat o výslovný souhlas s aktualizovanými VOP. Proto se od 28. února 2022 ve hře zobrazí okno s novými VOP, se kterými budete muset souhlasit, abyste mohli pokračovat v hraní našich her.

  Otázka: Co se stane, pokud nebudu souhlasit s VOP?
  Odpověď: Můžete vyjádřit svůj nesouhlas s přijetím nových VOP, a to ode dne, kdy vstoupí v platnost; to však bude znamenat, že již nebudete moci používat naše hry.

  Váš tým Bigpoint
   
Thread Status:
Not open for further replies.