Release AKTUALIZACJA 250

Discussion in 'Sekcja Polska' started by TL_Tyche, May 26, 2021.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Bohaterowie Dracani!

  Aktualizacja 250 zawiera wiele zmian balansujących umiejętności i potwory oraz wprowadza nową mechanikę dla eventu Zanieczyszczone kanały w Kingshill.

  Balans umiejętności miał na celu uczynienie talentów Władców żywiołów użytecznymi, pozwolić na bardziej zróżnicowane końcowe ustawienia klas oraz wzmocnienie klas pod względem ich cech indywidualnych: Strażnik z przyzwoitymi obrażeniami na sekundę, ale także z dużą zwinnością i szybkością; Mechanikus z wysokimi obrażeniami, zwłaszcza przy łączeniu umiejętności oraz dobrą odpornością; Czarodziej z dobrymi obrażeniami na sekundę, dużą szybkością ataków oraz dużym obszarem ich działania; Rycerz z przyzwoitymi szkodami wynikowymi na bliskim dystansie oraz wysokimi wartościami zbroi i odporności. Wszystkie te zmiany oparte są na waszych odpowiedziach z ankiet oraz opiniach z Discorda i forów. Dajcie nam znać co o nich myślicie!

  Życzymy udanej zabawy!​

  P.S. Ulepszenia oparte na opiniach i życzeniach graczy, zostały oznaczone ⭐

  Harmonogram: czwartek, 27 maja
  08:30 - Rozpoczęcie odliczania
  09:00 - Przestój serwerów

  10:00 - Planowane zakończenie prac
   
  Last edited by moderator: May 26, 2021
  BA_Bastet likes this.
 2. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Zmiany / Nowości


  • Umiejętności i talenty ⭐
   • Ogólne
  TypIkonaOpis
  Władca trucizny[​IMG]
  • Na każdy poziom Władcy trucizny, dodatkowe 5% odporności na truciznę
  • Czas trwania trujących efektów negatywnych skrócony o 0,01s na każdy poziom Władcy trucizny
  Władca ognia[​IMG]
  • Na każdy poziom Władcy ognia, dodatkowe 5% odporności na ogień
  • Czas trwania ognistych efektów negatywnych skrócony o 0,01s na każdy poziom Władcy ognia
  Władca lodu[​IMG]
  • Na każdy poziom Władcy lodu, dodatkowe 5% odporności na lód
  • Czas trwania lodowych efektów negatywnych skrócony o 0,01s na każdy poziom Władcy lodu
  Władca piorunów[​IMG]
  • Na każdy poziom Władcy piorunów, dodatkowe 5% odporności na pioruny
  • Czas trwania efektu naelektryzowania skrócony o 0,01s na każdy poziom Władcy piorunów
   
  Last edited: May 27, 2021
  BA_Bastet likes this.
 3. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  • [​IMG] Parowy mechanikus
   • [​IMG]Szybki strzał
    • Podstawowe obrażenia zostały zwiększone ze 100% do 115%.
    • Odblokowywane na poziomie 1:
     • Każde skuteczne trafienie zwiększy prędkość ataku o 2% na 5s i będzie sumowane do 5 razy.
   • [​IMG] Ogniomiot
    • Zasięg działania umięjętności został zwiększony.
   • [​IMG] Katalizator pary
    • Bazowa regeneracja HP została zwiększona do 2%.
    • Bonus regeneracji HP na poziom umiejętności został zwiększony z 0,5% do 1%.
    • Czas trwania regeneracji HP zwiększono o 0,5s na każdy poziom umiejętności
    • Koszt zasobu zwiększono do 50 pary.
    • Czas oczekiwania został zwiększony do 6s.
   • [​IMG] Specjalny strzał
    • Koszt pary zredukowany o 10, o ile aktywny Wyskakujący krasnolud jest w pobliu
   • [​IMG] Kula wybuchowa
    • Czas oczekiwania zmniejszony do 0,5s.
    • Czas do wybuchu został zmniejszony
   • [​IMG] Działo mechaniczne
    • Prędkość ataku została zwiększona
    • Szkody podstawowe zostały zwiększone ze 100% do 120%
   • [​IMG] Rakieta ultrarezonansowa
    • Redukcja zbroi zwiększona do 20%
    • Został dodany bonus 2% redukcji zbroi na każdy poziom umiejętności
   • [​IMG] Mina
    • Promień aktywacji został zwiększony, tak by dział także na bossy stacjonarne.
    • Została usunięta redukcja prędkości poruszania.
    • Efekt krwawienia został wzmocniony - mina wywołuje 5x efekt krwawienia.
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone ze 100% do 150%.
    • Redukcja zbroi na każdy poziom umiejętności została zwiększona do 5%.
   • [​IMG] Działo taktyczne
    • Informacja o bazowych szkodach działa taktycznego została usunięta z okienka informacyjnego.
   • [​IMG] Wyskakujący krasnolud
    • Typ obrażeń został zmieniony na fizyczny.
   • [​IMG] Żelazny krasnolud
    • Bonus szkód umiejętności Żelazne lądowanie został zwiększony z 20% na 25% na każdy poziom umiejętności.
    • Bonus szkód umiejętności Żelazna pięść został zwiększony z 10% na 15% na każdy poziom umiejętności.
   • [​IMG] Władca ognia
    • Obrażenia ogniomiota ([​IMG]) zwiększają się o 2% na każdy poziom talentu.
    • Zwiększa bonus odporności na ogień działa taktycznego ([​IMG]) o 3,5% na każdy poziom talentu.
    • Zmienia obrażenia eksplozji Wyskakującego krasnoluda ([​IMG]) w obrażenia od ognia.
    • Odblokowywane na poziomie 2: Dodaje 2% redukcji odporności na ogień na każde trafienie Działa zautomatyzowanego ([​IMG]).
   • [​IMG] Władca trucizny
    • Zwiększa bonus odporności na truciznę działa taktycznego ([​IMG]) o 3,5% na każdy poziom talentu.
    • Zmienia obrażenia eksplozji Wyskakującego krasnoluda ([​IMG]) w obrażenia od trucizny.
    • Odblokowywane na poziomie 2: Dodaje 2% redukcji odporności na truciznę na każde trafienie Działa zautomatyzowanego ([​IMG]).
   • [​IMG] Władca lodu
    • Zwiększa bonus odporności na lód działa taktycznego ([​IMG]) o 3,5% na każdy poziom talentu.
    • Zmienia obrażenia eksplozji Wyskakującego krasnoluda ([​IMG]) w obrażenia od lodu.
    • Gracz porusza się 20% szybciej po przejściu przez Ślad oleju ([​IMG])
    • Odblokowywane na poziomie 2: Dodaje 2% redukcji odporności na lód na każde trafienie Działa zautomatyzowanego ([​IMG])
   • [​IMG] Władca piorunów
    • Zwiększa bonus odporności na pioruny działa taktycznego ([​IMG]) o 3,5% na każdy poziom talentu.
    • Zmienia obrażenia eksplozji Wyskakującego krasnoluda ([​IMG]) na obrażenia od piorunów.
    • Ślad oleju ([​IMG]) wywołuje 1x efekt naelektryzowania na sekundę.
    • Odblokowywane na poziomie 2: Dodaje 2% redukcji odporności na pioruny na każde trafienie Działa zautomatyzowanego ([​IMG]).
   • [​IMG] Talent Inżynier
    • Zwiększa regenerację HP Katalizatora pary ([​IMG]) o 5%.
    • Wydłuża czas działania Działa mechanicznego ([​IMG]) o 2s na każdy poziom talentu.
    • Usuwa koszt pary dla Miny ([​IMG])
    • Wydłuża czas działania Działa taktycznego ([​IMG]) o 2s na każdy poziom talentu.
    • Wydłuża czas działania Działa Tesli ([​IMG]) o 2s na każdy poziom talentu.
    • Umieszczenie działa wewnątrz Śladu oleju ([​IMG]) zwiększa obrażenia działa o 2% na każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Talent Wybuchowe wsparcie
    • Dodaje eksplozję w miejscu lądowania po użyciu Lotu rakiety ([​IMG]), która zadaje 30% szkód podstawowych jako szkody od ognia (+5% za każdy poziom talentu).
    • Zwiększa obrażanie od eksplozji Specjalnego strzału ([​IMG]) o 5% na każdy poziom talentu.
    • Zwiększa obrażenia Rakiety ultrarezonansowej ([​IMG]) o 5% na każdy poziom talentu.
    • Zwiększa obrażanie od eksplozji Deszczu rozżarzonego ołowiu ([​IMG]) o 5% na każdy poziom talentu.
    • Żelazna pięść ([​IMG]) i Żelazne lądowanie ([​IMG]) mają szansę wywołać eksplozję, która zadaje 50% szkód podstawowych jako obrażenia od ognia (+5% na każdy poziom talentu)
   • [​IMG] Żelazny dron
    • Bazowe obrażenia Żelaznego drona zostały zwiększone ze 100% do 150%
    • Prędkość poruszania Żelaznego drona została zwiększona
    • Czas działania został zredukowany
   • [​IMG] Wybuchowa amunicja
    • Zwiększa o 1 liczbę możliwych do uruchomienia Dział zautomatyzowanych ([​IMG])
   
  Last edited by moderator: May 27, 2021
  BA_Bastet likes this.
 4. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  • [​IMG] Strażnik lasu
   • [​IMG] Śmiertelny rozmach
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 145% do 150%Base damage has been increased from 145% to 150%
    • Bonus obrażeń został zwiększony z 1,5% do 2% na każdy poziom umiejętności.
   • [​IMG] Taniec ostrzy
    • Bazowanie obrażenia zostały zwiększone ze 100% do 120%.
    • Czas trwania efektu Śmiertelnego rozmachu ([​IMG]), zwiększającego obrażenia, został zwiększony z 3s do 6s.
   • [​IMG] Adrenalina
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 25s do 20s.
    • Adrenalina zwiększa prędkość ataku o 20% (+2% na każdy poziom umiejętności) i kumuluje się do 5 razy.
   • [​IMG] Precyzyjny strzał
    • Bazowanie obrażenia zostały zwiększone ze 125% do 175%.
    • Bonus obrażeń został zwiększony z 1,5% do 2% na każdy poziom umiejętności.
    • Koszt Koncentracji został zredukowany z 35 do 20.
   • [​IMG] Chmara szerszeni
    • Obrażenia Chmary szerszeni zostały zwiększone z 25% do 75%.
    • Czas trwania został zredukowany z 15 do 10s.
   • [​IMG] Ciernista przesieka
    • Redukuje zbroję trafionych przeciwników o 20% (+2% na każdy poziom umiejętności).
   • [​IMG] Rozproszony strzał
    • Bazowe obrażenia zostały zredukowane ze 150% do 130%.
    • Czas oczekiwania został zwiększony do 0,5s.
    • Koszt esencji został zwiększony z 3 do 5.
    • Koszt koncentracji został zwiększony z 33 do 40.
   • [​IMG] Drzewo życia
    • Regeneracja HP została zwiększona z 1% do 5%.
   • [​IMG] Myśliwska pułapka
    • Promień uruchamiania został zwiększony, tak by umiejętność była skuteczna przeciwko bossom stacjonarnym.
   • [​IMG] Drapieżny ptak
    • Czas trwania efektu zwiększenia obrażeń został wydłużony z 5s do 10s.
   • [​IMG] Wybuchowa strzała
    • Efekt redukcji zbroi został usunięty.
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 10s do 5s.
   • [​IMG] Śmiertelny cios
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 500% do 550%.
    • Bonus obrażeń został zwiększony z 3,5% do 5% na każdy poziom umiejętności.
   • [​IMG] Pakt puszczy
    • Zwiększanie liczby przyzywanych wilków zostało usunięte.
    • Bazowe obrażenia wilków zostały zwiększone ze 100% do 150%.
    • Bonus obrażeń został zwiększony z 2% do 5% na każdy poziom umiejętności.
    • Regeneracja HP została zredukowana do 5%.
   • [​IMG] Władca ognia
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na ogień do umiejętności Taniec ostrzy ([​IMG]).
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na ogień do umiejętności Sieć ([​IMG]).
   • [​IMG] Władca trucizny
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Taniec ostrzy ([​IMG]) .
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Sieć
   • [​IMG] Władca piorunów
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na pioruny do umiejętności Taniec ostrzy ([​IMG]).
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Sieć ([​IMG]).
   • [​IMG] Władca lodu
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Taniec ostrzy ([​IMG]).
    • Na każdy poziom talentu dodaje 5% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Sieć ([​IMG]).
   • [​IMG] Talent Moc natury
    • Zwiększa regenerację HP Drzewa życia ([​IMG]) o 1% na każdy poziom talentu.
    • Zwiększa efekt redukcji obrażeń w umiejętności Drapieżny ptak ([​IMG]) o 3% na każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Więź przyjaciół
    • Pakt puszczy przyzwie większego wilka.
    • Bazowe obrażenia wilka są zwiększone o 200%.
    • Bazowe HP wilka jest zwiększone o 400%.
    • Pakt puszczy przyzwie tylko jednego wilka.
    • Wilk zwiększa obrażenia gracza o 25%, gdy ten znajduje się w pobliżu.
    • Wilk wyje i zaznacza w ten sposób przeciwników w jego pobliżu.
   • [​IMG] Rosnąca koncentracja
    • Każdy poziom talentu zwiększa koncentrację otrzymywaną po pokonaniu przeciwnika o 1.
   
  Last edited by moderator: May 31, 2021
 5. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  • [​IMG] Rycerz Zakonu Smoka
   • [​IMG] Wściekły rozmach
    • Odblokowywane na poziomie 1
     • Obrażenia trafionych przeciwników są redukowane o 5% (+2% na każdy poziom umiejętności).
   • [​IMG] Wściekły skok
    • Koszt Złości będzie zredukowany do 0, gdy liczba HP gracza spadnie poniżej 33%.
   • [​IMG] Natarcie
    • Koszty Złości zostały zredukowane z 50 do 40.
   • [​IMG] Druzgoczący cios
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 200% do 250%.
   • [​IMG] Krwawa rzeź
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 125% do 175%.
    • Zasięg działania Krwawej rzezi został zwiększony.
   • [​IMG] Przeraźliwa rze
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone ze 100% do 150%.
    • Bonus obrażeń został zwiększony z 2% do 5% na każdy poziom umiejętności.
    • Szybkość wykonania Przeraźliwej rzezi została zwiększona.
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 2s do 0,5s.
    • Koszt Złości został zredukowany z 50 do 40.
   • [​IMG] Gniewny okrzyk bojowy
    • Dodany efekt zwiększający obrażenia o 30% (2% na każdy poziom umiejętności).
   • [​IMG] Wybuch
    • Efekt redukcji zbroi został usunięty.
    • Dodano efekt redukujący o 20% odporność na żywioły pobliskich przeciwników.
    • Dodano efekt redukujący o 10% prędkość ataku pobliskich przeciwników.
   • [​IMG] Smocza skóra
    • Czas trwania Smoczej skóry został zwiększony z 5s do 10s.
    • Regeneracja HP została zwiększona z 10% do 20%.
   • [​IMG] Żelazne czoło
    • Redukcja zbroi została zwiększona z 30% do 50%.
    • Obszar działania został zwiększony i można trafić więcej niż jednego przeciwnika
   • [​IMG] Gniew smoka
    • Bazowe obrażenia fali uderzeniowej zostały zwiększone ze 100% do 200%.
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 2s do 1s na każdy poziom umiejętności.
   • [​IMG] Chorągiew wojenna
    • Redukcja prędkości poruszania została zwiększona z 20% do 40%.
   • [​IMG] Władca ognia
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% redukcji odporności na ogień do umiejętności Wybuch ([​IMG])
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% odporności na ogień do umiejętności Skóra smoka ([​IMG])
   • [​IMG] Władca trucizny
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% redukcji odporności na truciznę do umiejętności Wybuch ([​IMG])
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% odporności na truciznę do umiejętności Skóra smoka ([​IMG])
   • [​IMG] Władca piorunów
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% redukcji odporności na pioruny do umiejętności Wybuch ([​IMG])
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% odporności na ogień do umiejętności Skóra smoka ([​IMG])
   • [​IMG] Władca lodu
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% redukcji odporności na lód do umiejętności Wybuch ([​IMG])
    • Na każdy poziom talentu dodaje 2% odporności na ogień do umiejętności Skóra smoka ([​IMG])
   • [​IMG] Talent Nieruchoma ściana
    • Zwiększa wzmocnienie zbroi Wściekłego skoku ([​IMG]) o 5% na każdy poziom talentu.
    • Dodaje wzmocnienie zbroi do umiejętności Natarcie [​IMG]), które na każdy poziom talentu zwiększa na 3s wartość zbroi gracza o 2% za każdego trafionego przeciwnika.
    • Dodaje regenerację HP do umiejętności Przeraźliwa rzeź ([​IMG]), która leczy 1% HP (+1% na każdy poziom talentu) za każdego trafionego przeciwnika.
    • Bonus zbroi z talentu został zwiększony z 25% do 50% (+5% za każdy poziom talentu).
   • [​IMG] Talent Szybkie ciosy
    • Zwiększa wzmocnienie obrażeń z Wściekłego skoku ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talentu.
    • Dodaje wzmocnienie obrażeń do umiejętności Natarcie ([​IMG]), które na każdy poziom talentu zwiększa na 3s obrażenia gracza o 2% za każdego trafionego przeciwnika.
    • Dodaje wzmocnienie krytycznego ciosu do umiejętności Gniewny okrzyk bojowy ([​IMG]), które zwiększa krytyczny cios o 1% za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa redukcję zbroi w Rozłupywaczu ziemi ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talentu.
    • Bonus prędkości ataku został zwiększony z 25% do 30%.
    • Bonus do zdobywanej Złości jest zwiększony o 1 za każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Wyzwolony smok
    • Talent będzie powodował spadające z nieba przez 8s wybuchowe cząstki, które zadadzą 200% szkód podstawowych na sekundę w promieniu 8m.
   
  Last edited by moderator: May 31, 2021
 6. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  • [​IMG] Czarodziej kręgu
   • [​IMG] Mroźne natarcie
    • Regeneracja HP została zwiększona z 5% do 10%.
    • Został dodany efekt wzmocnienia zbroi, zwiększający wartość zbroi o 2% (+2% za każdy poziom umiejętności) za każdego trafionego przeciwnika.
   • [​IMG] Porażenie piorunem
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone za 135% do 150%.
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 10s do 5s.
   • [​IMG] Zamarznięta sfera
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 5s do 2,5s.
   • [​IMG] Piorun kulisty
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 115% do 125%.
    • Obrażenia zadawane przez pole elektryczne zostały zwiększone z 50% do 100%.
    • Czas oczekiwania został zredukowany z 5s do 3s.
    • Trafienie przez Piorun kulisty przeciwnika redukuje czas oczekiwania na użycie Porażenia piorunem ([​IMG]) o 0,5s.
   • [​IMG] Strażnik
    • Obrażenia umiejętności zostały zwiększone z 60% do 100%.
   • [​IMG] Strażnik płomieni
    • Obrażenia umiejętności zostały zwiększone ze 100% do 130%.
    • Czas trwania został zwiększony z 10s do 25s.
   • [​IMG] Zniszczenie
    • Bazowe obrażenia zostały zwiększone z 500% do 550%.
    • Szybkość wykonania umiejętności została zwiększona.
   • [​IMG] Fala mrozu
    • Efekt synergii z Zamarzniętej sfery ([​IMG]) został zredukowany z 10% do 2% na każdy poziom umiejętności.
   • [​IMG] Ognista eksplozja
    • Synergia: Strażnik płomieni ([​IMG]) zwiększa obrażenia Ognistej eksplozji o 5% za każdy poziom umiejętności Strażnika płomieni ([​IMG]).
    • Stos Podpalenia został zwiększony z 5 do 10.
    • Szybkość wykonania umiejętności została zwiększona.
   • [​IMG] Władca ognia
    • Zwiększa obrażanie Meteoru ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa obrażenia umiejęntości Strażnika płomieni ([​IMG]) o 10% za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa obrażenia Ognistej eksplozji ([​IMG]) o 10% za każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Władca lodu
    • Lodowy pocisk przebija 3 przeciwników.
    • Zwiększa obrażenia eksplozji Mroźnego natarcia ([​IMG]) o 20% za każdy poziom talentu.
    • Redukuje czas oczekiwania Zamarzniętej sfery ([​IMG]) o 0.2s za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa o 10 wielkość stosu efektu mróz wywoływanego przez Mroźny wiatr([​IMG])
    • Zwiększa obrażenia Fali mrozu ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talent.
   • [​IMG] Władca piorunów
    • Zwiększa promień uderzenia Porażenia piorunem ([​IMG]) z 2,2m do 4m.
    • Zwiększa bazowe obrażenia Porażenia piorunem ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa obrażenia Pioruna kulistego ([​IMG]) o 5% za każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Krwawy czarodziej
    • Obrażenia Strażnika ([​IMG]) zostaję zredukowane o 50%.
    • Dodaje Strażnikowi ([​IMG]) regenerację HP, która leczy 1% HP gracza za każdy poziom talentu Krwawy czarodziej tak długo, jak aktywny jest Strażnik ([​IMG]).
    • Efekt Krwawienia został usunięty.
    • Krwawy czarodziej zmienia koszt zasobu w zadawane sobie obrażenia.
    • Zwiększa wzmocnienie obrażeń o 5% za każdy poziom talentu.
    • Redukuje czas trwania efektów krwawienia o 0,1s za każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Nieprzenikniona koncentracja
    • Zwiększa czas trwania Osobliwości ([​IMG]) o 2s za każdy poziom talentu.
    • Zwiększa czas trwania Kontroli myśli ([​IMG]) o 0.5s za każdy poziom talentu.
    • Redukuje czas oczekiwania Zniszczenia ([​IMG]) o 2s za każdy poziom talentu.
   • [​IMG] Burza chaosu
    • Zwiększa obrażenia Zniszczenia ([​IMG]) o 50%.
    • Czas oczekiwania Zniszczenia ([​IMG]) jest redukowany o 2s za każdego przeciwnika, który zginie za sprawą Zniszczenia ([​IMG])
   • [​IMG] Magma
    • Stos Podpalenia został zwiększony z 1 do 5.
    • Zwiększa obrażenia Ognistej eksplozji ([​IMG]) o 100%.
   • [​IMG] Przeszywająca fala
    • Stos Mrozu został zwiększony z 1 do 5.
   
  Last edited by moderator: Jun 1, 2021
 7. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  • Wyposażenie, przedmioty
   • Dodano Niemy terror (hełm),
   • Dodano Bezlitosny terror (płaszcz/chorągiew),
   • Dodano Trybunał okropieństw (naramienniki),
   • Dodano Ogromny terror (zbroja),
   • Dodano Władzę terroru (rękawice),
   • Dodano Śmiercionośny terror (buty),
   • Dodano Egzekutora (broń dwuręczna),
   • Dodano Przejmujący strach (pierścień),
   • Ceny run zostały zmienione. ⭐
  • Stół warsztatowy
   • Ceny tworzenia kamieni, run i klejnotów będą się teraz skalować wraz z poziomem postaci.
  • Loot
   • Zmieniono szansę na pojawienie się różnych typów przedmiotów, aby zwiększyć szansę na otrzymanie ozdób broni. ⭐
  • Sakwa kolekcjonera
   • Ozdoby
    • Dodano nowy ślad Trującego Odoru.
  • Zleceniodawca
   • Na terenie targowiska w Kingshill pojawiła się Grima.
  • Nowy sklep
   • Na terenie targowiska w Kingshill pojawił się sklep Grimy.
  • Oferty
   • Do sklepu Grimy dodano ofertę ogólną oraz związaną z eventami (więcej informacji w szczegółowej sekcji poniżej).
  • Eventy
   • Event Zanieczyszczone Kanały w Kingshill ma teraz nową mechanikę nagród (więcej informacji w szczegółowej sekcji poniżej).
   • Vargulf posiada teraz rangę bossa. ⭐
  • Peleryny
   • Cena Peleryny "Zanieczyszczone Kanały w Kingshill" została zmieniona (więcej informacji w szczegółowej sekcji poniżej). ⭐
  • Osiągnięcia
   • Okno osiągnięć zostało zaktualizowane i zmienione (więcej informacji w szczegółowej sekcji poniżej).
   • Niektóre osiągnięcia w Międzyświecie zostały dostosowane pod kątem przyznawanych punktów, aby te były adekwatne.
  • Dostosowanie
   • Ceny złota za nakładanie lub usuwanie skórek są teraz skalowane wraz z poziomem gracza.
   • Skórki Peleryn będą teraz dostępne w oknie dostosowania i można je użyć w przypadku płaszczy czy chorągwi.
    • Zostaną odblokowane w momencie zakupu odpowiedniej Peleryny.
  • Przeciwnicy ⭐
   • Umiejętność namierzająca bossa w Komnacie Panoltiaco została usunięta
   • Zmieniono progresję przeciwników:
    • Przeciwnicy mają teraz niższą progresję obrażeń (szczególnie na niższych poziomach)
    • Przeciwnicy mają teraz niższą progresję zdrowia (szczególnie na niższych poziomach)
    • Przeciwnicy powyżej poziomu 128 mogą teraz mieć nieco więcej punktów zdrowia, w zależności od rangi i trudności
   • Usunięto blokadę zdobywania punktów doświadczenia dla grup z większym odstępem poziomów niż 45 poziomów od poziomu przeciwników
   
  Last edited: May 27, 2021
  aBDuLHaMiTHaN likes this.
 8. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Naprawy błędów

  • Wyposażenie, przedmioty
   • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie Amuletu Ośmiornicy jako możliwej nagrody do zdobycia na mapie Upadłego Sanktuarium w Międzyświecie na poziomie bezlitosnym.
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego mogło się zdarzyć, że brakowało ikony Ponurej harpii w Sakwie kolekcjonera.
  • Przeciwnicy
   • Naprawiono błąd, który powodował, że podwładni przywołani przez jeźdźca Jabbaksów w Sekretnych kryjówkach pozostawiali po sobie drop.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że podwładni przywoływani w Laboratorium kłamstw w Międzyświecie pozostawali po sobie drop.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Strażnik w Komnacie Panoltiaco miał nieprawidłową ikonę na minimapie.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że podwładni Sigrismarra nie atakowali.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Szkieletowy smok nie był odporny na obrażenia podczas animacji pojawiania się.
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego można było zaatakować stos kości Szkieletowego smoka, mimo że był on odporny na obrażenia.
  • Misje
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego wejście do Komnaty Panoltiaco nie pojawiało się dla graczy poniżej poziomu 55.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre misje eventu Sargona nie zawierały tekstu podczas korzystania z nawigacji.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że częstość wypadania Drewna bukowego gromu podczas zadania Konserwacja maszyn 4/4 była zbyt niska.
   • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórzy przeciwnicy w misji Cienie Przeszłości miały zły poziom na wyższych poziomach trudności.
  • Stół warsztatowy
   • Naprawiono błąd uniemożliwiający stworzenie Wiecznej Straży Sigrismarra.
  • Pakiet przyśpieszaczy bohatera
   • Naprawiono błąd, który powodował, że Zamknięta Komora pozostawała zablokowana po zakupieniu Pakietu przyśpieszaczy bohatera.
  • Eventy
   • Naprawiono problem polegający na tym, że Zatoka Cichej Wody w nocy posiadała nieprawidłowy region czatu.
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego Vargulf nie pozostawiał po sobie Kła wilkołaka.
  • Sklepy, oferty
   • Naprawiono problem polegający na tym, że Grizmek w Cardhun nie oferował klatki teleportacyjnej za złoto.
  • Lochy
   • Naprawiono problem polegający na tym, że restartujące mapę kamienie podróżne w następujących lochach nie działała poprawnie:
    • Krypta Królów,
    • Laboratorium Kłamstw,
    • Tegansruh,
    • Smocze Jamy,
    • Tajemne Sanktuarium,
    • Nawodna Atlantyda,
    • Jaskinia Skarbów.
   • W przypadku następujących lochów naprawiono błąd, który powodował, że potwory już atakowały po wejściu do lochu:
    • Groty Hagastowe,
    • Krypta Królów,
    • Wieczny Gaj,
    • Królestwo Korzeni,
    • Fortress Teganswall
    • Twierdza Teganswall
    • The Hidden Sanctum
    • Tajemne Sanktuarium
    • Wulkan Suvius
    • Delta Żabiej Rzeki
    • Opalowy Relikwiarz Okeanosa
    • Kolebka Mrozu Fjalnira
    • Oaza Wiecznej Zieleni
    • Kolczasta Dolina
    • Fyeborough
    • Tywyll Dail
  • Mapa świata
   • Naprawiono problem polegający na tym, że Obserwatorium pozostawało wyszarzone
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego Sala przysiąg Tegana była wyświetlana jako loch
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego Schronienie Weriana było wyświetlane jako loch
   
  Last edited: May 27, 2021
 9. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Szczegóły

  Przedmioty wyjątkowe z zamku Sargona:

  Niemy terror
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerze zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bezlitosny terror
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Trybunał okropieństw
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Ogromny terror
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: May 27, 2021
 10. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Władza terroru
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik Lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Śmiercionośny terror
  Parowy Mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Egzekutor
  Parowy mechnikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]

  Przejmujący strach
  Parowy mechanikus
  [​IMG]
  [​IMG]
  Czarodziej Kręgu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Strażnik lasu
  [​IMG]
  [​IMG]
  Rycerz zakonu Smoka
  [​IMG]
  [​IMG]
  Nowy ślad

  [​IMG] Trujący odór
   
  Last edited: May 27, 2021
 11. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Zanieczyszczone Kanały w Kingshill/Nowa mechanika paska nagród

  Paski nagród oraz Drakeny
  Mimo iż na paskach znajdziecie od czasu do czasu kilka konkretnych nagród, jednak w większości paski będą wypełnione Drakenami:
  [​IMG]

  Grima
  Grima została umieszczona na Targowisku w Kingshill:
  [​IMG]
  Ma ona w swojej ofercie przedmioty, które można było zdobyć z pasków nagród z poprzedniego eventu Zanieczyszczonych Kanałów w Kingshill, tym razem do kupienia za drakeny. Z jednej strony, nie znajdziecie tam każdego eventowego przedmiotu, z drugiej strony w ofercie znajdą się przedmioty, które wcześniej można było zdobyć tylko poprzez drop. To, ile razy można kupić dany przedmiot jest kwestią indywidualną dla każdego oferowanego przedmiotu, a sama oferta będzie aktywna tylko podczas eventu.

  Zakładka z eventem:
  Dla wygody dodano nowy przycisk w zakładce z eventem, co oznacza, że do sklepu Grimy można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca, po prostu otwierając zakładkę z eventem i klikając przycisk:
  [​IMG]

  Dlaczego zostało to zmienione?
  • Celem jest ustanowienie Drakenów jako waluty eventowej.
  • Gracze będą mogli "pomijać" nagrody, których już nie chcą lub nie potrzebują, co jest przeciwieństwem poprzednich systemów pasków nagród, i mogą się skupić wyłącznie na pożądanych przedmiotach.
  • W ten sposób gracze oszczędzają czas i mogą po porstu wybrać, co kupić za zdobyte Drakeny.
  • Oprócz tego, gracze mogą zdobywać swoje Drakeny w dowolnym evencie i zachować je, by móc wykorzystać je na ofertę w innym evencie, jako że Drakeny będą stanowić jedyną walutę eventową.
  Dodatkowe informacje
  • Przedmioty które już posiadacie, na przykład konkretny wierzchowiec, nie będą w ogóle widoczne w ofercie, niektóre inne oferty będą z kolei wyszarzone (np. rozszerzenie ekwipunku, jeżeli posiada się już maksymalnie poszerzony).
  • Poza evetem, Grima będzie posiadać w swojej ofercie przedmioty ogólne, typowe dla jej sklepu.
  Więcej konkretnych ofert pojawi się w kolejnych aktualizacjach.

  Zmiana ceny za Pelerynę

  Cena za Pelerynę "Zanieczyszczone Kanały w Kingshill" został obniżona, podczas gdy wszystkie oferowane przez nią bonusy pozostały niezmienione (ceny mogą się różnić w innych walutach):

  [​IMG]
  [​IMG]
  STARA CENA

  49.99€

  NOWA CENA

  19.99€

  Aktualizacja okna Osiągnięć
  W oknie Osiągnięć widoczne są teraz nagrody, które otrzymywane są za odblokowanie danego osiągnięcia:
  [​IMG]


  Zestaw Drakanijskiego pomocnika

  [​IMG]
  Ten pakiet będzie dostępy do kupienia wkrótce po aktualizacji. Można go zakupić w sklepie za gotówkę - zawiera nowy, wyjątkowy krąg alchemiczny, wyjątkową skórkę do dostosowania płaszczy/chorągwi, 3000 mrocznych monet i wyjątkowy tytuł (Drakanijski pomocnik).
  [​IMG] [​IMG]Płaszcz/Chorągiew drakanijskiego pomocnika
  [​IMG]Godło Drakensang
   
  Last edited: May 26, 2021
 12. TL_Tyche

  TL_Tyche Team Leader Team Drakensang Online

  Co dalej?

  Grima planuje zostać hodowcą specjalnej rasy:

  [​IMG]


  Nowe klejnoty

  W kolejnych aktualizacjach zostaną dodane nowe klejnoty:
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  Święto Letniego Przesilenia
  [​IMG]

  Zaczyna się robić gorąco, więc pora na nowe Święto Letniego Przesilenia. Czekają na Was nowe misje, nowe nagrody, więcej przeciwników i kilka poprawek w minigrach.
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  Nowy Event
  [​IMG]

  Jakiś czas temu ogłosiliśmy całkowicie nowy Event. Przygotujcie się na rozpoczęcie zupełnie nowej przygody w świecie Dracanii, ponieważ nadchodzi Event Piratów!
  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Tłumaczenie: Orion & Tyche

  Udanej zabawy!

  Wasza ekipa DSO
   
  Last edited: May 26, 2021
  aBDuLHaMiTHaN likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.