Announcement Regulamin i netykieta

Discussion in 'Sekcja Polska' started by VenusIT, Sep 20, 2019.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. VenusIT

  VenusIT Commander of the Forum

  Regulamin forum

  Drogi użytkowniku, witamy Cię serdecznie na forum Drakensang Online. Szacunek do innych użytkowników oraz moderatorów to podstawowa zasada tego forum. Mamy nadzieję, że Twój pobyt tutaj będzie czystą przyjemnością. Aby uniknąć nieporozumień prosimy Cię, abyś zapoznał się z poniższym regulaminem.

  Poniższe zasady dotyczą postów umieszczanych w dziale "Sekcja Polska" nad którymi opiekę sprawuje polski zespół moderatorski.


  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Regulamin
  Użytkownik forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu forum, Netykiety oraz postanowień OWH. Nieznajomość obowiązującego Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w sytuacji, gdy użytkownik go złamie.​

  1.2. Treści na forum
  Na forum zabronione są treści: obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, homofobiczne, polityczne, religijne lub propagujące przemoc. Wypowiedzi zamieszczone na forum wyrażają opinię użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść. Zabronione jest publikowanie na forum treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem. Dotyczy to również praw autorskich oraz własności intelektualnej.​

  1.3. Kwestie nieobjęte Regulaminem
  Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez ekipę forum.

  Ekipa forum zastrzega sobie prawo do usuwania/zmiany treści postów zamieszczonych na forum, przenoszenia i zamykania wątków oraz wszelkich innych czynności związanych z moderacją, które uzna za konieczne.
  1.4. Odwołania
  Użytkownik może się odwołać od decyzji moderatora. Miejscem do składania skarg jest wątek skarg na moderatorów (jeśli taki istnieje) lub pomoc techniczna.​

  1.5. Zmiany w Regulaminie
  Ekipa forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie informować użytkowników w oficjalnych ogłoszeniach.
  1.6. Regulamin działu
  W poszczególnych działach ekipa forum ma prawo zamieścić osobne reguły danego działu.​

  2. ZASADY

  2.1. Nick, sygnatura, awatar
  Nick, awatar, sygnatura i podpis nie mogą naruszać punktu 1.2. Regulaminu.

  Nick, którym się posługujesz, to Twoja wizytówka. Nick nie może być wulgarny (w tym zawierający słowa z języków obcych, których brzmienie w języku polskim kojarzone jest z wyrażeniami wulgarnymi) ani obraźliwy.

  Awatar może mieć maksymalne wymiary 200 x 200 pikseli, a jego rozmiar nie może przekraczać 39 kb. Nie może on zawierać treści zawartych w punkcie 1.2. Regulaminu.

  Sygnatura - dozwolona jest sygnatura graficzna o maksymalnych wymiarach 500 x 200 pikseli oraz podpis zawierający maksymalnie 2 wiersze (czcionką o wymiarach max. 3)

  Język podpisu jest dowolny (pod warunkiem zamieszczenia polskiego tłumaczenia).

  *Sygnatury i podpisy ekipy mają prawo być większe.​

  Kara:
  Sygnatura, awatar - 11 pkt
  Obraźliwy, wulgarny nick - 51 pkt
  2.2. Język forum
  Na forum obowiązuje standardowy język polski. W przypadkach szczególnych (sygnatura, podpis) dopuszczalne jest użycie języka obcego pod warunkiem zamieszczenia polskiego tłumaczenia.

  Wyjątek stanowią nicki (o ile nie naruszają żadnego z pozostałych punktów Regulaminu) oraz terminologia ściśle związana z grą (np. item, event, news, etc.).

  Kara:
  Język obcy - ostrzeżenie lub do 11 pkt
  Nieczytelność postu - ostrzeżenie lub do 11 pkt

  Kultura/ton wypowiedzi - nawet podczas burzliwych dyskusji lub kiedy się zdenerwujesz, zachowaj proszę uprzejmy ton wypowiedzi. Szanuj innych forumowiczów. Na naszym forum nie tolerujemy braku kultury.

  Kara
  Brak kultury: 11 - 51 pkt

  W wyjątkowych okolicznościach ICM lub ekipa forum może zamieszczać ogłoszenia w języku obcym, które zostaną wkrótce umieszczone również w języku polskim.​

  2.3. Zaśmiecanie, spam, flood, off-top, double posting
  Niedozwolone jest zaśmiecanie forum postami, które nic nie wnoszą do wątku oraz wielokrotne powielanie tych samych treści na forum w różnych wątkach.

  Flood - kilkukrotne, nieuzasadnione powtarzanie tego samego słowa lub znaku.

  Off-top - pisanie postów niezwiązanych z tematem wątku.

  Double posting - pisanie postu pod postem. Wyjątek: Moderatorzy mają prawo pisać post pod postem. Użytkownikowi wolno odstąpić od tego punktu Regulaminu tylko za przyzwoleniem Moderatora.

  Posty powinny być zrozumiałe i czytelne. Niedozwolone jest również pisanie np. DUŻYMI oraz naprzemiennie DuŻyMi i MaŁyMi LiTeRaMi.

  Kara:
  Spam, flooding i nabijanie postów - ostrzeżenie lub 11 pkt
  Notoryczny spam, flooding i nabijanie postów - 11-51 pkt, a nawet permanentna blokada konta
  Off-top - 5 pkt
  Duble posting – ostrzeżenie

  2.4. Kolory
  Zabronione jest używanie koloru czerwonego (drugi pionowy pasek w palecie kolorów) i jego odcieni (posty, podpisy), ponieważ jest on zarezerwowany dla ekipy.​

  Kara:
  Ostrzeżenie lub 11 pkt

  2.5. Rozmiary czcionek
  Rozmiarem czcionki obowiązującym użytkowników jest domyślny rozmiar “4”. Wybranie większego rozmiaru czcionki utrudnia innym użytkownikom czytanie postu.

  Kara:
  Ostrzeżenie lub 11 pkt
  2.6. Reklamy
  Reklamy na forum są zabronione, np. reklamy innych gier, for, itp. Zabronione jest również zakładanie na forum tematów, które mają na celu czerpanie korzyści finansowych.

  Wyjątki:

  a) Dozwolone jest podawanie nazw gier z Bigpoint.
  b) Dozwolone jest również podawanie linków do filmów lub muzyki o ile nie naruszają one 1.2. punktu Regulaminu.

  Kara:
  51 pkt
  2.7. Tytułowanie wątków
  Wątki należy tytułować tak, żeby przedstawiały istotę problemu/zagadnienia. Nagminne zakładanie wątków typu "help", "pomocy" itp. będzie karane przez moderatorów.

  Kara:
  1 pkt
  2.8. Trollowanie
  Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub wywołania sporu. Każdy przejaw takiego zachowania będzie karany.

  Kara:
  11 - 51 pkt

  2.9. Zdjęcia, obrazki i inne treści
  Niedozwolone jest umieszczanie zdjęć/grafik sprzecznych z punktem 1.2. Regulaminu oraz wizerunku osób, które nie wyraziły na to zgody.

  Zabronione jest również publikowanie zdjęć, grafik, obrazków w tym także grafik należących do firmy Bigpoint, które pochodzą z kodów gry lub innych nieautoryzowanych stron, a które na celu mają publikację nieoficjalnych ogłoszeń. Wyjątek stanowią wątki wskazane do tego celu przez ekipę forum.

  Kara:
  11- 51 pkt

  2.10. Podważanie decyzji członków ekipy/skargi na ekipę
  Ekipa dba o porządek na forum i należy stosować się do jej poleceń. Ignorowanie tych poleceń będzie skutkować nałożeniem punktów karnych.

  Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją członka ekipy, to możesz napisać skargę w odpowiednim dziale na forum. Na forach, które nie posiadają działu skarg, zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do pomocy technicznej. Zabronione jest omawianie decyzji ekipy w wątkach innych niż do tego przeznaczone.

  Kara:
  11 - 51
  2.11. Recydywa
  Jeśli użytkownik po raz kolejny złamie ten sam punkt Regulaminu, to zostanie ukarany podwójną ilością punktów lub blokadą konta na forum. W skrajnych przypadkach użytkownik może zostać ukarany czasową lub permanentną blokadą konta w grze.​

  2.12. Edycja postów po moderatorze
  Zabronione jest edytowanie swoich postów, które zostały edytowane przez członka ekipy.

  Kara:
  5-31 pkt
  2.13. Dane osobowe/kontaktowe
  Zakazane jest publikowanie danych osobowych innych osób. Do danych osobowych zaliczamy także wszelkie dane kontaktowe (numery lub loginy do komunikatorów, adresy e-mailowe, itp.). Zabronione jest też podawanie nicku w grze innych graczy oraz członków ekipy.

  Kara:
  31- 51 pkt

  2.14. Publikowanie nieoficjalnych informacji
  Zabronione jest publikowanie informacji na temat nadchodzących zmian w grze, które nie uzyskały autoryzacji na oficjalnych kanałach informacyjnych firmy Bigpoint. Wyjątek stanowią wątki przeznaczone do dyskusji na temat przyszłych zmian w grze (o ile występują na forum). Posty nie mogą naruszać punktu 1.2. Regulaminu.

  Kara:
  Usunięcie wątku/posta oraz 11 pkt
  2.15. Oszustwa
  Wszelkie próby oszukiwania innych graczy, wyłudzeń są zabronione i będą surowo karane (włącznie z kasacją konta w grze).

  Kod BIG

  Całkowicie zabronione jest podawanie kodu BIG, jak i innych kodów mających na celu uzyskanie korzyści.

  Kara:
  51 pkt lub/i permanentna blokada konta w grze
  2.16. Handel kontami
  Zabronione jest oferowanie kont na forum. Handel kontami jest zabroniony w Ogólnych Warunkach Handlowych. Firma Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za straty związane ze sprzedażą, kupnem czy zamianą kont.

  Kara:
  51 pkt lub/i permanentna blokada konta w grze

  2.17. Podszywanie się pod członków ekipy i/lub wcielanie się w rolę moderatora
  Bezwzględnie zabronione jest podszywanie się pod członków ekipy, a także wcielanie się w rolę moderatora. Dotyczy to zarówno nicków, awatarów, sygnatur, jak i wypowiedzi.

  Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało natychmiastową blokadą konta na forum.

  Zabronione jest komentowanie wypowiedzi innych użytkowników w sprawach dotyczących interpretacji Regulaminu. Należy to wyłącznie do zadań moderatora. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać za pomocą formularza do pomocy technicznej.

  Kara:
  Podszywanie się pod członka ekipy - 51 pkt

  2.18. Protesty, bojkoty, itp.
  Zabronione są wszelkie formy protestów, bojkotów itp. oraz nakłanianie do nich. Konstruktywne pomysły dotyczące aktualizacji w grze należy zamieszczać w odpowiednim wątku.

  Kara:
  31- 51 pkt

  2.19. Korespondencja
  Zabronione jest publikowanie treści prywatnej korespondencji między graczami.

  Kara:
  11 - 21 pkt


  Zabronione jest publikowanie i omawianie treści korespondencji z pomocą techniczną.

  Kara:
  31 pkt
  2.20. BOT - rozpowszechnianie informacji o botingu
  Zabronione jest reklamowanie, omawianie, rozpowszechnianie oraz pytania o niedozwolone skrypty wspomagające grę (boty). Konta użytkowników łamiących ten punkt Regulaminu będą sprawdzane pod kątem korzystania z bota.

  Kara:
  BOT - 51 pkt
  2.21. Multikonta na forum
  Blokada konta na forum uniemożliwia użytkownikowi zalogowanie się na to konto. Próba omijania jej poprzez logowanie się z innego konta jest zabroniona.

  Kara:
  51 pkt, permanentna blokada kont na forum lub w skrajnych przypadkach blokada konta w grze.

  3. ZASADY ZAKŁADANIA WĄTKÓW I PISANIA POSTÓW
  • Przed założeniem wątku należy się upewnić, czy podobny już nie istnieje. Służy do tego opcja: "szukaj".
  • Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach.
  • Tytuł wątku powinien jasno określać czego dotyczy jego treść.
  • Posty muszą być przejrzyste i napisane w taki sposób, by nie utrudniać innym przeglądania forum.

  Kara: ostrzeżenie pisemne. Kolejne takie samo przewinienie 11 pkt.

  4. PUNKTACJA

  0-10 punktów - punkty ostrzegawcze, brak blokady
  11-20 punktów - blokada konta na 1 dzień
  21-30 punktów -blokada konta na 5 dni
  31- 50 punktów – blokada konta na 14 dni
  51 punktów – blokada konta na 30 dni

  Punkty są ważne przez okres jednego miesiąca i w przypadku złamania kilku punktów regulaminu jednocześnie lub otrzymania wielu kar sumują się.

  W uzasadnionych przypadkach nałożone kary mogą być wyższe z permanentną blokadą konta na forum i w grze włącznie.​

  Pouczenie o bezpieczeństwie
  Nigdy nie wiesz, kto czyta forum. Pamiętaj, że każdy może czytać Twoje posty, a więc widzieć też Twoje dane, jeśli je opublikujesz. Zwróć szczególną uwagę zamieszczając na forum takie dane jak adres, adres e-mail, numery i loginy komunikatory, numer telefonu itd.​
   
  BA_Bastet likes this.
 2. VenusIT

  VenusIT Commander of the Forum

  Netykieta
  Każde forum powinno mieć swoją netykietę, której powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy. Prosimy Cię o dokładne przeczytanie naszej netykiety, gdyż będziemy się na nią powoływać, jeśli stwierdzimy, że Twoje posty są niestosowne.

  Zasady ogólne
  Dzięki członkom istnieje społeczność i każdy może brać udział w jej życiu. Aby wspólna egzystencja była przyjemna należy przestrzegać pewnych zasad obcowania ze sobą. Nie mniej jednak rzeczowe wymiany zdań są zawsze mile widziane.

  Oczywiste jest jednakże to, że podczas takich dyskusji z nikogo obrażać, szydzić lub naśmiewać się oraz ranić w jakikolwiek inny sposób. Najważniejszym przykazaniem jest tutaj wzajemny szacunek.

  Uprzejmość
  Nigdy nie zapominaj o tym, że po drugiej stronie siedzi też człowiek!

  Większość ludzi, pisząc swoje wywody, nie myśli niestety o tym, że ich posty nie są czytane wyłącznie przez komputery, ale także przez (inne?) istoty, w pierwszej linii przez istoty ludzkie.

  Pamiętajcie o tym zawsze i nie dajcie się sprowokować do werbalnych wybuchów. Przecież im bardziej bezczelnie i nieuprzejmie się wyrażasz, tym mniej ludzi będzie miało ochotę Ci pomóc, jeśli pewnego dnia będziesz czegoś potrzebował.

  Prosta reguła to: nigdy nie pisz tego, czego nie odważyłbyś się powiedzieć adresatowi swojej wypowiedzi prosto w twarz.

  Ortografia
  Tylko niektórzy z nas studiowali polonistykę i mają polską ortografię w małym palcu. Dlatego każdy może tu pisać, bez względu na to czy ma opanowaną ortografię czy też nie. Jednakże radzimy przed wysłaniem przeczytać jeszcze raz swój tekst, gdyż niektóre błędy ortograficzne mogą prowadzić do nieporozumień.

  Wiek
  Pokazywanie innym swojej przewagi tylko dlatego, że ma się parę lat więcej na karku, świadczy o arogancji. Działa to oczywiście w obie strony. Wiek nie ma znaczenia, bo równie dobrze nastolatek może wyrażać się bardzo poważnie, podczas gdy czterdziestolatek tylko się wygłupia i denerwuje innych. Dlatego też nie należy nigdy dyskutować o wieku.

  Werbalne wymiany zdań
  Wszystko zależy od tonu wypowiedzi. Każdy w społeczności może przyczynić się do dobrej atmosfery. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to jest to zapewne bodziec do dyskusji, ale nie powód do wzajemnego obrzucania się wyzwiskami lub do grubiaństwa. Nie będziemy tolerować wulgaryzmów i oczywistej wrogości. Postaraj się rozgraniczyć wyraźnie grę od rzeczywistości. To jest forum gry, które nie ma nic wspólnego z realnym życiem.

  Kto mimo to będzie się zachowywał niestosownie, musi liczyć się z konsekwencjami i dotyczy to wszystkich użytkowników forum. Konsekwencje zależą od „ciężkości” przewinienia.

  Groźby
  Nie akceptujemy gróźb. Za złamanie tej zasady użytkownik musi się liczyć z oficjalnym upomnieniem. Zastrzegamy sobie także dalej idące konsekwencje.

  Namawianie do czynów karalnych
  Każdy, kto na forum namawia do czynów karalnych, musi liczyć się z prawnymi konsekwencjami. Adresy stron internetowych o treściach zniesławiających, obscenicznych lub propagujących przemoc będą usuwane wraz z użytkownikiem, który adresy te na forum zamieścił.
  Na forum nie ma także miejsca na nielegalne kopie.

  Reguły forum
  Crossposting (wysyłanie tej samej wiadomości na więcej niż jedną grupę dyskusyjną)
  Jeśli masz pytanie, to wystarczy post na jednym forum. Poprzez zamieszczenie tego samego postu na wszystkich forach nie przyspieszasz otrzymania odpowiedzi, a wręcz przeciwnie. Twój post zostanie bowiem usunięty. Crossposting nie jest mile widziany przez użytkowników forum, którzy zazwyczaj chętnie odpowiadają na pytania. Jest wręcz odbierany jako nieuprzejme zachowanie.

  Najpierw poszukaj we wszystkich wątkach (= stare posty)
  Wciąż powtarzające się pytania na forum często wyprowadzają użytkowników z równowagi. Jeśli pogrzebiesz trochę w starych wątkach, to z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie. Takie rozwiązanie jest o wiele lepsze, bo po pierwsze nie musisz czekać na odpowiedź, a po drugie nie narazisz się innym użytkownikom stawiając po raz kolejny pytanie, na które już wielokrotnie odpowiedziano.

  Wybór tytułu
  Powinienieś wybierać takie tytuły, po których da się stwierdzić, o co Ci mniej więcej chodzi. Coś takiego jak „Pomoooooooooocy”, to nie jest dobry tytuł. Niemile widziane są również liczne wykrzykniki.

  Unikaj pisania tylko i wyłącznie wielkimi literami, BO NIE TYLKO ŹLE SIĘ TO CZYTA, ALE TEŻ OZNACZA W INTERNECIE KRZYK.

  Z polszczyzną za pan brat
  Pamiętaj zawsze o tym, że Twoje posty mogą czytać ludzie na całym świecie. Dlatego powinienieś zwracać uwagę na swoją polszczyznę. Używanie polskich znaków jak ć, ż, ź czy ś czyni tekst czytelniejszym, a kto "uwaza, ze takie znaki sa zbedne", zachowuje się podobnie jak KTOŚ PISZĄCY TYLKO WIELKIMI LITERAMI, OD CZEGO BOLĄ OCZY JUŻ PO KILKU SŁOWACH, A PRĘDKOŚĆ CZYTANIA ZNACZNIE SPADA.
  "A GDY POLACZYMY OBA TE FENOMENY, TO JUZ W OGOLE MOZNA OSLEPNAC".

  Także brak interpunkcji ma duże znaczenie, bo nieoddzielone od siebie zdania poboczne lub wtrącone zlewają się ze sobą przez co treść zdań długich jest nawet gdy bardzo się staramy trudna do rozszyfrowania (to zdanie to tylko mała próbka).

  A i literórki i pzrekręocne litrey nei pzryycyniają sęi do leoszej czytelnośic.

  Dlatego powinieneś przed wysłaniem tekstu przeczytać go jeszcze raz, aby poprawić rzucające się w oczy błędy.

  Kogo nie stać na odrobinę trudu stawiając pytanie, nie powinien oczekiwać, że inni zadadzą sobie tyle trudu i na nie odpowiedzą.

  Bądź uprzejmy
  Nawet gdy się bardzo śpieszysz zadając pytanie lub odpowiadając na jakieś pytanie, przeczytaj jeszcze raz swój tekst, zanim klikniesz „wyślij”. Często się zdarza, że taki w pośpiechu napisany tekst robi bardziej negatywne wrażenie, niż to było zamierzone. Zastanów sie też, czy nie możesz zostać źle zrozumiany. Może się to zdarzyć szczególnie w wypowiedziach ironicznych. Emotikonki, jak np.
  ;-) (puszczenie oczka) pomagają uniknąć nieporozumień.

  Ponaglanie
  Na niektóre odpowiedzi trzeba poczekać dłużej niż na inne. Cieszymy się, że tylu z Was udziela się na forum, ale nikomu nie możemy zagwarantować szybkich odpowiedzi. Dlatego darujcie sobie ponaglanie.

  Spam
  Tak jak na innych forach, tak też u nas nie jest mile widziane, gdy dyskusje są zakłócane przez niepotrzebne posty (spam). W razie powtarzającego się spamowania podejmiemy odpowiednie kroki.

  Uwaga: nie należy mylić spamu z trashowaniem (trash talk), który jest naturalnym zjawiskiem na forach przeznaczonych do tego typu rozmów (np. wolne forum, grupy dyskusyjne z wątkami rozrywkowymi).

  Odpowiedzialność
  Każdy użytkownik jest sam odpowiedzialny za swoje posty. Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii, ale także prawo dotyczące wolności słowa ma w każdym kraju pewne ograniczenia, szczególnie te, wyszczególnione w kodeksie karnym. Ponadto decyzję o publikacji lub niepublikacji pewnych treści podejmuje ostatecznie operator forum.

  Powiedz czasem „dziękuję”
  Tak jak i w prawdziwym życiu, tak też tutaj docenienie trudu innych mówiąc „dziękuję”, działa pozytywnie na ogólną atmosferę. Jeśli ktoś Ci pomógł, udzielając odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, na pewno się ucieszy z uprzejmej reakcji, bo w końcu, jakby na to nie patrzeć, poświęcił dla Ciebie trochę swojego czasu. Ponadto jest to znak dla innych użytkowników forum, że już ktoś Ci pomógł, czyli temat można odhaczyć.

  Linki
  Ponieważ to my jesteśmy w pewnym stopniu odpowiedzialni za to, co jest na forum publikowane, linki do obcych stron są generalnie zabronione. Obce linki to linki do stron nie mających nic wspólnego z Bigpoint, wyłączając strony i fora klanów, bractw i rodzin.

  Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale te należy oddzielnie omówić z ekipą pomocy technicznej.

  Zdjęcia
  Umieszczanie na forum zdjęć jest dozwolone, o ile są one zgodne z prawem i z naszymi regułami forum.

  Zabronione są na przykład:
  - zdjęcia pornograficzne,
  - zdjęcia brutalne,
  - zdjęcia rasistowskie,
  - zdjęcia o charakterze politycznym.

  To tylko kilka przykładów. Jeżeli nie jesteś pewien, zapytaj moderatora forum, czy dane zdjęcie jest ok czy nie.

  Zamknięte tematy (wątki)
  Jeśli moderator zamknął jakiś temat, to nie otwieraj go proszę ponownie. Jeśli temat został zamknięty, to jest ku temu konkretny powód, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste. Zawsze możesz zapytać odpowiedniego moderatora forum, dlaczego interesujący Cię temat został zamknięty.

  Jeśli uważasz, że moderator zamknął temat z pobudek osobistych i chciałbyś w związku z tym złożyć na niego skargę, to napisz PW do super moderatora lub administratora forum.

  Prywatne wiadomości (PW)
  Na portalu (gdy klikniesz „Home”) możesz wysyłać do innych użytkowników prywatne wiadomości.

  Tam możecie po prostu rozmawiać o wszystkim i o niczym, planować wspólne posunięcia klanu lub wymieniać się numerami GG, ICQ itp.

  Możecie też wysyłać sobie linki do stron (jak np. teamspeak czy movie studio), które na forum nie są dozwolone.

  Zawsze respektujcie osobę, z którą wymieniacie wiadomości i zachowujcie sie tak, jak na cywilizowanych ludzi przystało. Obrażanie, grożenie itp. nie będą tolerowane i w takich przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki.

  Wypowiedzi polityczne
  Każdy ma swoje poglądy polityczne. Jeden myśli bardziej lewicowo, drugi raczej prawicowo, ale to tutaj nikogo nie interesuje, dlatego zachowaj swoje poglądy dla siebie i nie narzucaj ich nikomu.

  Jeśli piszesz na forum o polityce, zachowaj ostrożność. Moderator forum jest upoważniony do usuwania postów dotyczących polityki.

  Dane kontaktowe
  Nigdy nie wiesz, kto czyta forum, a pamiętaj, że każdy może czytać Twoje posty, a więc widzieć też Twoje dane, jeśli je opublikujesz. Dotyczy to wszystkich danych jak numer GG, ICQ, Skype czy TS, adres, numer telefonu, numer komórki itd. itp. Dlatego przesyłaj swoje dane osobowe tylko poprzez PW do tej osoby, która ma je otrzymać!

  Nabór do klanów / bractw
  Cieszymy się, że identyfikujesz się ze swoim klanem czy bractwem, ale wykorzystuj na reklamę działy na to przeznaczone (najczęściej na dole forum). Jeśli każdy zamieszczałby swoją reklamę gdzie się tylko da, forum straciłoby przejrzystość, a brak przejrzystości grozi przeoczeniem naprawdę ważnych rzeczy.

  Nick
  Na naszym portalu masz niemal nieograniczoną swobodę w wyborze swojego nicka. Ale także tutaj należy przestrzegać reguł.

  Twój nick nie może obrażać ani denerwować innych użytkowników. Oczywiście zabronione są też nicki rasistowskie lub propagujące przemoc.

  Napastowanie/nagabywanie/molestowanie
  Jeśli czujesz się na forum przez inną osobę napastowany jej wypowiedziami, zrób zrzut ekranu i zanotuj nick, datę i godzinę. Możesz też oczywiście zgłosić takie zachowanie od razu u moderatora, ale powinieneś zrobić wcześniej zrzut ekranu.

  Ponadto możesz zgłosić to na policji, która może z naszą pomocą ustalić, kto Cię napastował i podjąć odpowiednie kroki.

  Powiedz „nie”
  Nikt nie może zmuszać Cię do prowadzenia rozmowy, która jest dla Ciebie nieprzyjemna. Nie musisz odpowiadać, jeśli nie chcesz. Jeśli ktoś Ci się naprzykrza, zgłoś to u moderatorów lub adminów, a oni poinformują o tym ekipę pomocy technicznej.

  Spotkanie? Nigdy sam na sam!
  Ktoś z gry chciałby się z Tobą spotkać? Dobrze się zastanów, czy tego naprawdę chcesz i porozmawiaj o tym z rodzicami i przyjaciółmi. Wybierz ruchliwe miejsce i zabierz ze sobą przyjaciół, którzy będą w pobliżu. Pozostań w umówionym miejscu - niezależenie od tego, co Ci dana osoba obiecuje. Nigdy nie wiesz, kto będzie tam na Ciebie czekać.

  Reklama
  Zachęcamy naszych Graczy do dyskusji na temat innych gier, jeśli dyskusja odnosi się do porównania ich z Drakensang Online.
  Właściciel Forum ma prawo dodania na Forum banerów reklamowych.

  Nie oznacza to jednak, iż dozwolone jest bezpośrednie reklamowanie innych gier na naszych forach. W takich przypadkach moderatorzy podejmą stosowne działania. Dyskusja może pomóc nam w naszych staraniach nad rozwojem gry, reklama już nie.

  Sygnatura
  Za pomocą swojej sygnatury możesz nadać swoim postom na forum charakter indywidualny. Aby zachować przejrzystość, należy przestrzegać pewnych zasad. W sygnaturze dozwolony jest jeden baner, którego maks. rozmiar nie może przekraczać 500 x 200 px. Jest to rozmiar standardowy dla banerów reklamowych ustalony przez Związek Niemieckich Wydawców Czasopism (VDZ). Skoro taki rozmiar został ustalony, to można się najwyraźniej w nim zmieścić. W razie gdybyś jednak miał z tym problem, to zrezyguj z niektórych grafik. Oprócz grafiki dozwolone są maks. 2 linijki tekstu i dwie spacje. Ważne: większa czcionka zmniejsza liczbę dozwolonych znaków!

  Skargi
  Gra działa dzięki Tobie i całej społeczności. Twoja opinia jest więc dla nas bardzo ważna. Nie mamy też nic przeciwko skargom, gdyż dzięki nim możemy ciągle dopasowywać grę do potrzeb użytkowników.

  Ale pamiętaj o uprzejmości! Wezwania do strajku, przeklinanie, obrażanie pracowników i innych użytkowników albo wzywanie innych użytowników do zmiany gry są całkowicie zabronione. Forum nie jest miejscem na takie rzeczy i wszystkie wypowiedzi tego typu będą natychmiast usuwane. Koniec końców szkodzisz w ten sposób tylko sobie, gdyż nie zwracamy uwagi na tego rodzaju wypowiedzi.

  Dlatego pisz krótko i na temat bez zbędnych epitetów, a na pewno zajmiemy się Twoją sprawą i pomożemy Ci rozwiązać problem tak szybko, jak będzie to możliwe.

  Listy tej nie uważamy za kompletną, ale, póki co, to dobre założenia w celu umożliwienia nam wszystkim przyjemnych kontaktów na forum. W razie potrzeby netykieta ta zostanie poszerzona.

  Na koniec kilka internetowych skrótów:

  IMHO – „in my humble opinion“ – moim skromnym zdaniem
  LOL = Laughing out loudly – głośny śmiech
  ROTFL – roll on the floor laughing – tarzać się ze śmiechu
  TTFN – ta ta for now – ... no to cześć
  CU – „see you“ – do zobaczenia

  Nie bądź w gorącej wodzie kąpany i odczekaj zanim komuś złośliwie odpowiesz. Prześpij się z tym, a następnego dnia sformułuj uprzejmą odpowiedź. Traktuj innych użytkowników tak, jakbyś sam chciał być traktowany. Jeśli zamierzasz wziąć udział w dyskusji tylko po to, by umieścić na forum obrażające posty, musisz się z tym liczyć, że zostaniesz zbanowany i nie będziesz miał już dostępu do forum.

  Pamiętaj, że internet to nie dżungla i także tutaj obowiązuje prawo, co oznacza, że także w internecie zastosowanie ma §185 i nast. niemieckeigo kodeksu karnego (StGB), który dotyczy obrażania.


  Gracze lub grupy graczy nie powinni być szufladkowani na podstawie ich narodowości lub pochodzenia. Jako firma nie tolerujemy dyskryminacji, nękania i rasizmu ani żadnej innej formy nienawiści wobec pojedynczych osób naszych grup. Ktokolwiek przejawia zachowania nękające lub nienawistne na naszych forach, wyraźnie nie jest mile widziany!

  Dodatkowo oczekujemy, że moderatorzy, którzy są częścią naszych zespołów, będą osobami, które postrzegają forum jako miejsce o bogatej różnorodności, konstruktywnej kulturze debaty i tolerancji, które nie tolerują żadnych form dyskryminacji i przyczyniają się do dobrobytu wszystkich osób.

  Dziękujemy za uważne przeczytanie netykiety!
   
 3. VenusIT

  VenusIT Commander of the Forum

  Reguły konkursów z nagrodami


  Bigpoint oferuje konkursy z nagrodami na swoim portalu, na swoich stronach z grami oraz forami internetowymi, a także na swoich stronach na Facebooku, Twitterze, Google+ i YouTube. Udział w konkursach oraz ich realizacja podlegają przedstawionym poniżej ustaleniom. Zmiany w stosunku do tych ustaleń są zamieszczane każdorazowo w obwieszczeniu o danym konkursie.

  § 1 Konkurs z nagrodami
  (1) Konkurs z nagrodami może zostać przeprowadzony w kooperacji z rozmaitymi partnerami.

  (2) Uczestnik bierze udział w konkursie z nagrodami poprzez prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestnictwa i przestrzeganie wszelkich reguł konkursu z nagrodami. Specyficzne reguły w odniesieniu do procesu zgłaszania uczestnictwa i przebiegu konkursu z nagrodami zostaną opublikowane wraz z obwieszczeniem o danym konkursie. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezależne od nabycia produktu Bigpoint lub połączonych z nią przedsiębiorstw. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu warunków uczestnictwa.​

  § 2 Uczestnicy
  (1) Do udziału w konkursie uprawnione są pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby. Osoby małoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadające takiej zdolności, muszą przed udziałem uzyskać zgodę swojego prawnego przedstawiciela. W celu sprawdzenia spełnienia tych warunków Bigpoint zastrzega sobie prawo do zażądania od zwycięzców przedłożenia kopii dowodu osobistego.

  (2) Nieodzownym warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami jest, aby wszelkie dane osobowe zostały podane zgodnie z prawdą

  (3) Osoby przebywające w niektórych stanach USA tzn. Arkansas, Arizona, Connecticut, Floryda, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Luizjana, Maryland, Montana, Nebraska, Dakota Południowa, Karolina Południowa, Tennessee lub Vermont, nie mają prawa do udziału i są tym samym wyłączone z uczestnictwa w konkursie z nagrodami. W Włoszech i w Brazylii nagroda w formie wartości materialnej jest ograniczona do 150€.​

  § 3 Wyłączenie z udziału w konkursie
  (1) Z uczestnictwa wyłączeni są pracownicy firmy Bigpoint, połączonych przedsiębiorstw grupy Bigpoint i współpracujących firm partnerskich oraz członkowie ich rodzin.
  (2) W przypadku naruszenia niniejszych zasad udziału, Bigpoint zastrzega sobie prawo natychmiastowego i działającego wstecz wykluczenia osób, które naruszyły zasady, z trwającego konkursu. W tego rodzaju przypadkach możliwe jest również w późniejszym czasie odebranie i zażądanie zwrotu zdobytych nagród.

  (3) Wykluczone z udziału są także osoby, które korzystają z niedozwolonych narzędzi pomocniczych lub też zapewniły sobie w inny sposób korzyści w drodze manipulacji. W tego rodzaju przypadkach możliwe jest ewentualnie również w późniejszym czasie odebranie i zażądanie zwrotu zdobytych nagród.

  (4) Wykluczone z udziału są osoby, które podały nieprawdziwe informacje na temat swojej osoby (§ 2 (2)).
  § 4 Wykonanie i realizacja
  (1) Za przeprowadzenie konkursu i wybór nagród odpowiedzialna jest firma Bigpoint bądź też jej określeni partnerzy.
  (2) Warunki dostawy nagród zostają ustalone przez firmę Bigpoint lub jej partnerów. W przypadku dostawy za granicę uczestnik ponosi koszty cła oraz zwiększonego nakładu środków w odniesieniu do dostawy. W przypadku, jeżeli przekazanie wygranej nie jest możliwe z przyczyn zależnych od zwycięzcy, ponosi on koszty ponownej dostawy. W przypadku, jeżeli przekazanie wygranej nie jest możliwe bądź też jest możliwe jedynie w warunkach niemożliwych do zaakceptowania, zwycięzcy otrzymują nagrodę zastępczą o tej samej wartości.

  (3) Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Bigpoint e-mailem w ciągu dwóch tygodni. Firma Bigpoint jest upoważniona do przekazania danych zwycięzcy do partnera, o ile partner ten jest odpowiedzialny za realizację dostawy.

  W przypadku, jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu dziesięciu dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, jego roszczenia w stosunku do wygranej ulegają przepadkowi i wyłoniony zostaje nowy zwycięzca.
  Roszczenia w stosunku do wygranej ulegają przepadkowi również w przypadku, jeżeli z przyczyn zależnych od osoby zwycięzcy wygrana nie może zostać przekazana w ciągu czterech miesięcy od chwili pierwszego powiadomienia o niej.

  (4) Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną wygraną. W przypadku, gdy prawidłowe rozwiązanie zostało znalezione przez więcej niż jednego uczestnika, zwycięzca wyłaniany jest losowo.

  (5) Wypłata nagród w formie gotówki nie jest możliwa. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osoby trzecie.

  (6) Zażalenia muszą być składane z określeniem konkursu w terminie 14 dni od ujawnienia powodu i w formie pisemnej do firmy Bigpoint. Przekazane po terminie lub przez telefon zażalenia nie będą uwzględniane.

  (7) Przedmiot, zaprezentowany w ramach konkursu jako nagroda, niekoniecznie musi być identyczny z wygranym przedmiotem. Możliwe jest zaistnienie różnic co do modelu, barwy itp. Sponsor nagrody może wybrać przedmiot o pośrednim rodzaju i jakości, stanowiący równowartość przedmiotu zaprezentowanego jako nagroda.

  (8) W przypadku, gdy zwycięzcą jest małoletni uczestnik, do odbioru nagrody upoważniony jest wyłącznie jego prawny przedstawiciel.

  (9) Zwycięzca ponosi wszelkie związane z nagrodami koszty operacyjne, dodatkowe i następcze.
  § 5 Przedwczesne zakończenie konkursu
  Bigpoint zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Bigpoint skorzysta z tej możliwości szczególnie w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błędy sprzętu i/lub oprogramowania) lub prawnych prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane. Jeżeli tego rodzaju zakończenie nastąpiło ze względu na zachowanie jednego z uczestników, Bigpoint może zażądać od tej osoby zwrotu powstałej szkody.​

  § 6 Ochrona danych
  (1) W celu wzięcia udziału w konkursie konieczne jest zarejestrowanie się. Nie przysługuje żadne oficjalne prawo do żądania rejestracji. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża swoją jednoznaczną zgodę na gromadzenie swoich, niezbędnych do tego celu danych przez Bigpoint na okres konkursu. Każdy uczestnik ma możliwość złożenia w każdej chwili odwołania z prośbą o cofnięcie zgody na gromadzenie danych i tym samym zrezygnowania z udziału.

  (2) W stosunku do zapisanych danych uczestników Bigpoint zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych. W szczególności dotyczy to poufności w traktowaniu danych. ​

  § 7 Odpowiedzialność
  (1) Przekazanie nagrody zwalnia Bigpoint z wszelkich zobowiązań. Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i/lub fizyczne.

  (2) O ile nagrody zostały przyznane przez partnerów firmy Bigpoint, odnoszące się do nich roszczenia winny być kierowane bezpośrednio do partnerów, którzy wydają te nagrody.

  (3) Bigpoint nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek błędów, opóźnień lub przerw w transmisji, awarii urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowych treści, utraty lub skasowania danych, wirusów lub mogące wyniknąć w inny sposób podczas uczestnictwa w konkursach z nagrodami, chyba że szkody te zostały spowodowane przez firmę Bigpoint (jej organy, pracowników lub pomocników) umyślnie lub poprzez rażącą niedbałość. Bigpoint ponosi jednak w pełnym zakresie odpowiedzialność za gwarancje, szkody wynikające z naruszenia tego rodzaju obowiązków umownych, których spełnienie stanowi warunek umożliwiający prawidłową realizację stosunku umowy oraz za szkody skutkujące utratą życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia.

  (4) Odpowiedzialność nie jest dana za osoby, które podlegają wykluczeniu z udziału na mocy § 3.
  § 8 Pozostałe regulacje

  (1) Dochodzenie roszczeń drogą prawną jest wykluczone.
  (2) Zawarte w niniejszych warunkach uczestnictwa określenie „Bigpoint“ oznacza dla użytkowników Bigpoint Inc. firmę Bigpoint Inc. z siedzibą w San Francisco, USA lub też Bigpoint GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy.

  (3) Niniejsze warunki uczestnictwa oraz całość stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami i firmą Bigpoint podlegają dla użytkowników firmy Bigpoint GmbH wyłącznie prawu niemieckiemu, zaś dla użytkowników firmy Bigpoint Inc. wyłącznie prawu stanu federalnego Kalifornia.

  (4) Jeśli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa tracą lub miałyby stracić swoją ważność, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

  (5) Uzupełnienia i dodatkowe zastrzeżenia umowne wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej.
  (6) Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Bigpoint bez odrębnego powiadomienia.​
   
Thread Status:
Not open for further replies.