Discussion DYSKUSJA: Wielka Aktualizacja "Mroczne Dziedzictwo"

Discussion in 'Sekcja Polska' started by VenusIT, Dec 3, 2020.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. BA_Orion

    BA_Orion Count Count

    Od Wielkiej Aktualizacji minęło już trochę czasu, a po drodze miało miejsce kilka mniejszych. Temat ten więc zamykam.
    Wszelkie pytania i opinie należy teraz kierować do innych, właściwych wątków.
     
Thread Status:
Not open for further replies.