Announcement Pravidlá

Discussion in 'Česká a Slovenská sekce' started by Nebula, Sep 1, 2019.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

 2. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  rules.png Všeobecne pravidlá a pravidlá diskusie

  Vďaka jednotlivým členom existuje komunita, do ktorej sa samozrejme môže zapojiť každý. Aby komunita mohla fungovať čo najspravodlivejšie, boli navrhnuté pravidlá, ktoré musí každý užívateľ fóra bezpodmienečne dodržiavať. Všeobecné výmeny názorov sú kedykoľvek vítané.

  Je samozrejmosťou, že prispievaním svojimi názormi nesmie dôjsť ku zosmiešňovaní a urážaní ostatných užívateľov. Rešpektovanie ostatných je hlavnou prioritou.

  Hráči, alebo skupiny hráčov nesmú byť označovaní na základe ich národnosti, alebo štátnej príslušnosti. Ako spoločnosť netolerujeme diskrimináciu, obťažovanie, rasizmus, alebo inú formu nenávisti voči jednotlivcom, alebo skupinám. Hráči s takýmto správaním nie sú na tomto fóre vítaný! Od moderátorov všetkých tímov sa očakáva plné pochopenie, že fórum je miesto kultúrnej rôznorodosti a konštruktívnej diskusie a nie sú tolerované žiadne formy diskriminácie.

  Zdvorilosť
  Nikdy nezabúdajte, že jednáte s inými ľuďmi.

  Pri písaní príspevku bohužiaľ väčšina užívateľov zabudne, že správy nečítajú iba počítače, ale aj (iné) živé bytosti, najmä ľudia.

  Pamätajte, že čím neúctivejšie a hrubšie vaše konanie je, tým menej ľudí vám bude ochotných pomôcť, keď budete niekedy niečo potrebovať.

  Jednoduché pravidlo: Nikdy nepíšte nič, čo by ste adresátovi nepovedali do očí pred ostatnými ľuďmi.

  Pravopis a spisovný jazyk
  Pokiaľ ide o dokonalú gramatiku, nie všetci sú jazykový učitelia, či odborníkmi. Pred odoslaním príspevku je však vhodné ho po sebe skontrolovať. Chyby v pravopise môžu často viesť k nedorozumeniam.

  Uvedomte si, že Váš zverejnený príspevok môže otvoriť ktokoľvek na svete. Z tohto dôvodu by ste mali dbať na korektné používanie jazyka.

  Chýbajúca interpunkcia, pReklepy a presmykčy neprispievjaú k dobrjej citetalnotsi.

  Vek
  Kto sa voči iným cíti nadradený iba preto, že ten druhý je mladší ako on svedčí iba o jeho arogancii. Samozrejme to platí aj naopak. 14-ročný tínedžer môže klásť dobré otázky a zároveň 45-ročný môže písať hlúposti. Vek by nemal byť nikdy predmetom diskusie.

  Slovné konflikty
  Pokiaľ má niekto iný názor než ja, je to pre mňa maximálne podnet, ale nie je to podnet k tomu, aby sme si vymieňali nepríjemné poznámky, alebo sa urážali. Vulgárne výrazy, alebo zjavne nepriateľské prejavy nebudú tolerované. Skúste jasne odlišovať medzi hrou a skutočnosťou. Jedná sa o herné fórum, ktoré nemá čo robiť s bežným životom.

  Porušenie tohto pravidla bude mať dôsledky pre zúčastnených užívateľov. Aké dôsledky z toho konkrétne vzídu bude závisieť na závažnosti priestupku.

  Vyhrážky
  Je neakceptovateľný žiaden typ vyhrážania. Pokiaľ bude niekto pristihnutý pri vyhrážaní, bude nasledovať oficiálna výstraha. Ďalšie kroky sú vyhradené.

  Výzvy k trestným činom
  Kto bude verejne vyzývať k trestným činom, musí počítať s právnymi dôsledkami. Odkazy na stránky s nehumánnym obsahom budú zmazané - vrátane odosielateľov. Pirátske kopírovania je rovnako nežiaduce.

  Cross posting
  (Krížová pošta - hromadné rozosielanie príspevkov do viacerých diskusných skupín)
  Pokiaľ máte otázku, pošlite ju do jedného fóra a nie do všetkých. Nezískate tím rýchlejšiu odpoveď - práve naopak. Váš príspevok bude zmazaný. Cross posting sa vníma ako nezdvorilosť a právom rozčuľuje užívateľov, ktorí sa snažia otázku zodpovedať.

  Hľadajte najprv v starých príspevkoch
  Je nepríjemné, keď sa na fóre opakovane objavuje viac menej tá istá otázka. Keď si prejdete staršie príspevky, často rýchlo nájdete odpoveď a nemusíte čakať. Naviac nemusíte počítať s nezáujmom, pokiaľ opakovane oživujete už pred tým položenú otázku.

  Názov vlákna
  Vždy by ste mali voliť rozumný názov vlákna, ktorý objasňuje o čo sa zhruba jedná.
  „Pomóóc” rozhodne nie je vzorový a výstižný názov. Tak isto nevidíme radi veľa výkričníkov.

  Rozhodne nepíšte v príspevkoch veľkými písmenami, PRETOŽE SA TO ZLE ČÍTA, ALE TAK ISTO SA TO NA INTERNETE BERIE AKO KRIČANIE. POKIAĽ NIEKTO PÍŠE IBA VEĽKÝMI PÍSMENAMI, NEUVEDOMUJE SI, ŽE OČI ZAČÍNAJÚ BOLIEŤ UŽ PO PÁR SLOVÁCH A ČÍTATEĽNOŤ TEXTU SA EXTRÉMNE ZHORŠUJE.

  Predaj a obchodovanie s hernými účtami
  Všeobecne platí prísny zákaz výmeny, predaju a obchodovaniu s hernými účtami na fóre. Zverejnením takéhoto príspevku sa bude brať ako hrubé porušenie pravidiel a môže viesť k zablokovaniu prístupu na herné fórum.

  Buďte slušní
  Aj keď zverejňujete otázku, či odpoveď v časovej tiesni, pred odoslaním si ju vždy prečítajte ešte raz. Často text napísaný v rýchlosti vyznie negatívne, aj keď nebol tak myslený. Rozmyslite, či by text mohol byť pochopený nesprávne. To sa predovšetkým u ironicky myslených textov môže veľmi ľahko stať. Smajlíci, ako napríklad ;-) ("žmurkanie") pomáhajú vyhnutiu nedorozumeniam.

  Naliehanie
  Niektoré odpovede potrebujú svoj čas. Teší nás, že sa aktívne zapájate, ale rýchle odpovede nie sme schopní zaručiť. Ani naliehanie tomu nepomôže.

  Spamovanie
  Tak isto ako na iných fórach, ani tu si neprajeme, aby boli diskusie zahlcované zbytočnými príspevkami (spamom) a stávali sa tak neprehľadné. Pri opakovanom spamovaní si vyhradzujeme ďalšie kroky.

  Spamovanie nie je samozrejme možné zamieňať s príspevkami do skupín a vlákien typu „Pokec o všetkom možnom”, ktoré sú pre voľnú komunikáciu vytvorené.

  Zodpovednosť
  Každý užívateľ je zodpovedný za svoj vlastný príspevok. Platí avšak právo jednotlivca slobodne vyjadriť svoj vlastný názor. Ale aj toto v ústave zakotvené právo slobody prejavu a vyjadrovania vlastných názorov je obmedzené určitými zákonnými pravidlami, obsiahnuté napríklad v trestnom zákonníku. Naviac, rozhodnutie, či bude určitý obsah zverejnený, alebo nie leží v rukách prevádzkovateľa fóra.

  Buďte vďační
  Tak ako v reálnom živote, poďakovanie má pozitívny účinok na atmosféru. Pokiaľ Vám nejaká odpoveď pomohla, bude sa odosielateľ, ktorý Vám obetoval časť svojho času tešiť z pozitívnej reakcie. Okrem toho je to signál pre ďalších návštevníkov vlákna, že už Vám niekto pomohol a že je vlákno vyriešené.

  Odkazy
  Keďže nesieme zodpovednosť za to, čo je na fóre online a čo nie, sú odkazy na cudzie stránky všeobecne zakázané. Cudzie stránky sú stránky, ktoré nepatria spoločnosti Bigpoint GmbH (okrem stránok prezentácie cechov, či ich fór). Existujú výnimky, ktoré môže schváliť podpora.

  Obrázky
  Na fóre je možné zdieľať obrázky, pokiaľ sú nahrané na obrázkové servery. Tieto obrázky sú samozrejme povolené, pokiaľ neporušujú platné zákony, alebo pravidlá fóra.
  Zakázané sú napríklad:

  • Pornografické obrázky
  • Obrázky zobrazujúce násilie
  • Rasistické obrázky
  • Politicky motivované obrázky
  Toto bolo iba pár príkladov. Pokiaľ si nie ste istí, opýtajte sa moderátora fóra, či je obrázok v poriadku, alebo nie.

  Podpisy
  U podpisov platí obmedzená veľkosť, tj. 300 KB.

  Zamknuté vlákna
  Keď moderátor nejaké vlákno zamkne, neotvárajte prosím nové. Zamrnknuté vlákno má svoj dôvod, i keď nie je na prvý pohľad zrejmý. Prečo bolo vlákno uzamknuté sa môžete vždy dozvedieť u príslušného moderátora fóra.

  Ak si myslíte, že moderátor uzatvoril vlákno z vlastného záujmu, alebo máte konkrétnu kritiku, či sťažnosť, kontaktujte podporu hry.

  Politické názory
  Každý má nejaký politický názor. Niekto miernejší, iní extrémnejší. Je jedno, či ľavicový, stredový, alebo pravicový. Tieto názory a postoje nás tu nezaujímajú, takže si ich nechajte pre seba a nikomu ich nevnucujte.

  Kontaktné údaje
  Nikdy neviete, kto na fóre môže nájsť Vaše údaje. To sa týka všetkých osobných údajov (ICQ, MSN, Skype, Facebook, Messenger, tel. číslo, atď...). Preto posielajte svoje osobné údaje iba tej osobe, ktorá ich má skutočne dostať.

  Reklama cechu
  Je pekné, že sa identifikujete svojim cechom. Na propagáciu avšak používajte iba vyhradené oblasti. Pokiaľ by každý užívateľ umiestňoval svoju reklamu v nevyhradených oblastiach, mohlo by sa stať, že dôležité veci už nebude možné vôbec nájsť.

  Prezývka
  Na našom fóre máte takmer neobmedzený výber prezýviek. Je ale potrebné dbať na niekoľko vecí. Nevyberajte si prezývku, ktorá uráža ostatných užívateľov, alebo má za cieľ vyprovokovať. Samozrejme sú zakázané aj rasistické, alebo násilie propagujúce prezývky.

  Obťažovanie
  Pokiaľ budete na fóre extrémne obťažovaní, urobte prosím screenshot a poznamenajte si prezývku, dátum a čas. Môžete samozrejme obťažujúci príspevok ohlásiť a upozorniť na situáciu moderátora fóra. Každopádne by ste mali predom urobiť screenshot.

  Povedzte „NIE”
  Nikto Vás nemôže nútiť viesť rozhovor, ktorý Vám je nepríjemný. Nemusíte nikomu odpovedať, pokiaľ nechcete. Pokiaľ Vás niekto obťažuje, upovedomte o tom moderátora fóra, alebo podporu hry.

  Schôdzka? Nikdy sám!
  Chce sa s Vami niekto z hry spoznať osobne? Dobre si rozmyslite, či to skutočne chcete a porozprávajte sa o tom so svojimi rodičmi, alebo priateľmi. Vyberte si nejaké rušné miesto a dohodnite sa s niekoľkými dobrými priateľmi, aby boli prípadne nablízku. Zostaňte na dohodnutom mieste, aj keď Vám osoba čokoľvek nasľubuje. Nikdy neviete vopred, aký človek Vás tam očakáva.

  Reklama
  Na hernom fóre nie je dovolené propagovať produkty, alebo služby iných firiem ako Bigpoint GmbH. To neznamená, že je zakázané uviesť, akú počítačovú myš kto používa, alebo na akom aute jazdí. Ďalej by to avšak zájsť nemalo.

  Spomenutie iných hier
  Nemáme nič proti tomu, keď hráči hovoria o iných hrách a o tom ako fungujú iné veci v porovnaní s Drakensang Online. Žiadame Vám avšak, aby ste nečinili tak za účelom priamej reklamy. V opačnom prípade budeme musieť podniknúť príslušné kroky. Diskusia je prínosná pre vývoj našej hry, reklama nie.

  Sťažnosti
  Hra žije vďaka Vám a celej komunite. Vaša kritika, či pochvala je pre nás veľmi dôležitá a vítaná. Sťažnosti považujeme za veľmi dobrú možnosť, ako v budúcnosti lepšie vychádzať v ústrety prianím užívateľov.

  Myslite ale na to, že aj tu je potrebné dodržiavať pravidlá slušnosti! Výzvy ku štrajkom, nadávky, urážky zamestnancov firmy a iných hráčov, tak isto aj výzvy ostatným hráčom, alebo zmenili hru sú absolútne tabu. Tie nemajú na fóre čo robiť a budú ihneď odstránené. Škodíte tým koniec koncov sebe, pretože urážlivé reakcie nezohľadňujeme.

  Zvoľte prosím vhodný tón, v ktorom budete vyjadrovať svoj názor. Budeme sa mu radi zaoberať a pomôžeme Vám problém v čo najkratšom čase vyriešiť.

  Tento zoznam nepovažujeme za dokonalý, ale domnievame sa, že je to použiteľný základ. V prípade potreby bude zoznam rozšírený, alebo upresnený!

  Niekoľko online skratiek
  IMHO - „In my humble opinion” - Podľa môjho názoru
  LOL - „Laughing out loudly” - Hlasno sa smejem
  ROFL - „Roll on the floor laughing” - Smejem sa, až sa z toho váľam na zemi
  TTFN - „Ta Ta for now” - ... Zatiaľ Pa
  CU - „See you” - Dovidenia, Ahoj, Uvidíme sa
  RTFM - „Read the ****ing manual” - Prečítaj si ten **** manuál

  Na záver
  Nepíšte zlostné odpovede. Počkajte do ďalšieho dňa a reagujte potom primerane. Správajte sa k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa ostatní správali k Vám. Pokiaľ sa chcete účastín diskusii so zámerom písať urážajúce príspevky, musíte počítať s tým, že Vám bude právom odobraný prístup.

  Uvedomte si, že internet nie je žiadny bezprávny priestor! Paragraf 185nn. StGB (nemeckého trestného zákonníku), ktorý sa týka hanobením a urážlivých výrazov sa uplatňuje okrem iného aj na internete.
   
  Last edited by moderator: Apr 20, 2020
 3. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  rules.png Pravidlá súťaží o ceny

  Společnost Bigpoint nabízí na webových stránkách svých her a herních fór, jakož i na svých stránkách na sítích Facebook, Twitter, Google+ a YouTube, hry/soutěže o ceny. Účast v těchto hrách/soutěžích a jejich průběh podléhá následujícím ustanovením. O případných změnách ve vztahu k těmto ustanovením budou účastníci informováni prostřednictvím oznámení k příslušné hře/soutěži.

  § 1 Hra/soutěž o ceny
  (1) Hra/soutěž o ceny je obvykle pořádána ve spolupráci s různými partnery.

  (2) Účastníci se hry/soutěže o ceny účastní tím, že se do ní ve stanovené časové lhůtě řádně zaregistrují a přijmou její pravidla. Pravidla týkající se registrace do hry/soutěže o ceny a jejího průběhu jsou uvedena v oznámení k příslušné hře/soutěži o ceny. Účast je bezplatná a nesouvisí s nákupem produktů společnosti Bigpoint nebo jejích partnerů. Podmínkou účasti je přijetí těchto podmínek.


  § 2 Účastníci
  (1) K účasti jsou způsobilé pouze plnoleté a svéprávné osoby. Nezletilé, omezené nebo nesvéprávné osoby se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo požadovat od vítězů kopii průkazu totožnosti za účelem ověření dodržení této podmínky.

  (2) Podmínkou účasti ve hře/soutěži o ceny jeřádné a pravdivé vyplnění všech osobních údajů.


  (3) Hráči s pobytem v následujících státech USA nemohou soutěžit o ceny, a tudíž jsou z účasti ve hře/soutěži o ceny vyloučeni: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Tennessee a Vermont. Hráči z Itálie a Brazílie mají nárok pouze na ceny, jejichž hodnota nepřesahuje 150 €.  § 3 Vyloučení z účasti

  (1) Vyloučena je účast všech zaměstnanců společnosti Bigpoint i přidružených společností skupiny Bigpoint Group, jakož i všech zúčastněných obchodních partnerů včetně jejich rodinných příslušníků a členů domácnosti.

  (2) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo okamžitě a retroaktivně vyloučit ze hry/soutěže o ceny osoby, které poruší podmínky účasti. Pokud se tak stane, může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, byla-li již vydána.


  (3) Vyloučeny budou rovněž osoby, které použijí nepovolené pomůcky, případně se pokusí získat výhodu prostřednictvím manipulace nebo jiných neschválených metod. Pokud se tak stane, může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, byla-li již vydána.


  (4) Účastníci, kteří uvedou nepravdivé údaje o své osobě a/nebo o svém účtu, budou ze hry/soutěže o ceny vyloučeni (viz § 2 (2)).


  § 4 Implementace a průběh
  (1) Implementace a průběh hry/soutěže o ceny a výběr cen přísluší výhradně společnosti Bigpoint, případně jejím partnerům.

  (2) Podmínky doručení cen stanovuje společnost Bigpoint, případně její partneři. Případné celní poplatky nebo jiné přirážky spojené s doručením ceny do zahraničí hradí vítěz. Pokud se cenu nepodaří doručit z důvodů, které lze přičíst výherci, pak náklady na opětovné doručení ceny ponese výherce. Pokud není předání ceny možné, případně není možné cenu předat za přijatelných okolností, vyhrazuje si pořadatel právo udělit výherci náhradní cenu ve srovnatelné hodnotě.


  (3) Výherci budou společností Bigpoint vyrozuměni e-mailem nejpozději do dvou týdnů. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo předat informace o výhercích svým partnerům, jsou-li ceny doručovány prostřednictvím těchto partnerů.

  Pokud se výherce nepřihlásí do deseti pracovních dnů od odeslání úvodního oznámení o výhře, jeho nárok na cenu propadá a bude určen nový výherce. Nárok na cenu rovněž propadá, pokud se cenu nepodaří výherci doručit do čtyř měsíců od jeho prvního vyrozumění z důvodů, které lze vysledovat k výherci.

  (4) Každý účastník má právo pouze na jednu cenu v rámci každé hry/soutěže o ceny. Pokud podmínky pro výhru ceny splní více účastníků, výherce bude určen losem.


  (5) Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Nárok na cenu není převoditelný na jiné osoby.


  (6) Veškeré stížnosti/reklamace v souvislosti s hrou/soutěží o ceny musí být podány písemně k rukám společnosti Bigpoint, a to nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy ke stížnosti/reklamaci vznikl důvod. Na ústí anebo zpožděné stížnosti/reklamace nebude brán zřetel.


  (7) Cena prezentovaná v souvislosti se hrou/soutěží o ceny nemusí být vždy cenou, která je nabídnuta výherci; model, barevné provedení atd. se mohou lišit. Sponzor ceny může zvolit cenu, která je co do funkce, hodnoty a kvality srovnatelná s původně prezentovanou cenou.


  (8) Je-li výherce nezletilou osobou, cenu může jejím jménem převzít pouze její zákonný zástupce.


  (9) Veškeré provozní, vedlejší a následné náklady související s výhrou ponese výhradně výherce.


  § 5 Předčasné ukončení hry/soutěže o ceny

  Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo hru/soutěž o ceny kdykoli a bez předchozího upozornění předčasně ukončit. K tomuto kroku se společnost Bigpoint uchyluje ve výjimečných případech, kdy již není možné zaručit řádné pokračování hry/soutěže o ceny z technických důvodů (chyba hardwaru nebo softwaru, napadení viry, manipulace se hrou/soutěží o ceny atd.) nebo právních příčin. Dojde-li k předčasnému ukončení hry/soutěže o ceny vinou jednání některého z účastníků, může společnost Bigpoint po této osobě požadovat náhradu za vzniklé škody.

  § 6 Ochrana osobních údajů

  (1) Pro účast ve hře/soutěži o ceny je nezbytně nutné se zaregistrovat. Na registraci se nevztahuje právní nárok. Registrací uděluje účastník společnosti Bigpoint svůj výslovný souhlas s uložením veškerých potřebných dat po dobu trvání hry/soutěže o ceny. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu se považuje za odstoupení ze soutěže.

  (2) V souvislosti s daty registrovaných účastníků se společnost Bigpoint zavazuje dodržovat právní nařízení o ochraně osobních údajů. S veškerými údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.


  § 7 Ručení

  (1) Předáním ceny či cen je společnost Bigpoint zproštěna všech závazků. Za právní nebo věcné nedostatky společnost Bigpoint neručí.

  (2) Veškeré požadavky vztahující se k cenám udělovaným partnery společnosti Bigpoint je třeba adresovat přímo dotyčným partnerům, kteří ceny vydávají.


  (3) Společnost Bigpoint nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku chyb, zpoždění či přerušení přenosu, poruchy technického vybavení nebo služeb, ztráty či vymazání dat, napadení počítačovými viry nebo jiných okolností, které mohou nastat v souvislosti s účastí ve hře/soutěži o ceny s výjimkou případů, kdy lze tyto škody přičítat úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Bigpoint (jejích oddělení, zaměstnanců nebo zástupců). Společnost Bigpoint nicméně ručí v plném rozsahu za škody vyplývající z porušení smluvních závazků, jejichž splnění je předpokladem pro řádnou realizaci smluvního vztahu, a za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle a zdraví.


  (4) Ručení se nevztahuje na osoby vyloučené na základě § 3 těchto podmínek účasti.


  § 8 Různé

  (1) Odvolání právní cestou nejsou přípustná.

  (2) Výrazem „Bigpoint“ se v těchto podmínkách účasti rozumí Bigpoint Inc. se sídlem v San Franciscu, jedná-li se o služby společnosti Bigpoint Inc., a Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS se sídlem v Senningerbergu v Lucembursku, jedná-li se o služby společnosti Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS.


  (3) Tyto podmínky účasti, jakož i celý právní vztah mezi účastníky a společností Bigpoint, se řídí výlučně lucemburskými právními předpisy, jedná-li se o uživatele služeb společnosti Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS, a výlučně právními předpisy amerického státu Kalifornie, jedná-li se o uživatele služeb společnosti Bigpoint Inc.


  (4) Případná neplatnost jednoho nebo více ustanovení v těchto podmínkách účasti nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.


  (5) Veškeré dodatky a vedlejší ustanovení nabývají platnost pouze v písemné formě.


  (6) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.
   
 4. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  rules.png Pravidlá četu

  Kromě všeobecných obchodních podmínek společnosti Bigpoint, které zahrnují obecná pravidla a směrnice vztahující se ke hře, existují také další pravidla, jimiž se musí všichni hráči řídit.

  Mezi tato pravidla patří také "Pravidla chatu", která byla implementována kvůli zachování přátelské atmosféry ve hře Drakensang Online. Tímto Vás žádáme, abyste věnovali několik minut seznámení se s těmito pravidly, neboť jejich porušení je trestáno vyloučením z chatu, a opakované prohřešky mohou dokonce vést k permanentnímu zablokování účtu. Při vynucování těchto pravidel využíváme pyramidového systému, což znamená, že jednotlivé zákazy se sčítají.

  Mějte laskavě na paměti, že komunikace v chatovacích místnostech spravovaných společností Bigpoint (včetně zpráv sdělených pošeptáním) není soukromá.

  Následující část se zabývá chováním a činnostmi, které považujeme za NEPŘÍPUSTNÉ. Tento seznam nezahrnuje všechny možné prohřešky, proto si tým hry Drakensang Online vyhrazuje právo zakročit i v případě nevhodného chování, které zde není uvedeno.


  Drobné prohřešky:

  • Užívání jiného než rodného jazyka
  • Užívání nevhodných výrazů
  • Spamování
  • Obtěžování jiných hráčů
  • Pomlouvání jiných hráčů

  Vážné prohřešky:
  • Používání sprostých nebo vulgárních výrazů
  • Odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog
  • Propagování společností, webů či služeb třetích stran

  Těžké prohřešky:
  • Vyhrožování ublížením na zdraví nebo způsobením škody
  • Sdílení osobních informací jiného hráče (skutečné jméno, fyzická adresa, telefon apod.)
  • Odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem
  • Propagace a nabádání k násilí, rasismu nebo nenávisti
  • Urážky či posměšky na adresu jiných hráčů na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace

  Porušení pravidel o účtech:
  • Sdílení účtu (sdílení vlastního účtu nebo pokusy o získání přístupu k účtu jiného hráče)
  • Obchodování s účty (kupování i prodávání)
  • Zvýhodňování účtu na úkor jiného (tzv. „pushing”)

  Porušení pravidel o moderátorech:
  • Nerespektování moderátorů
  • Porušování soukromí moderátorů
  • Vydávání se za moderátora

  Jazyk chatu
  Jazyk závisí na použitém kanálu nebo jazyku hry. Důrazně doporučujeme používat jazyk určený pro danou chatovací místnost.

  Osobní informace a výhrůžky
  Zajištění bezpečí našich hráčů patří k našim největším prioritám. Vyhrožování fyzickým násilím nebo sdílení osobních údajů jiného hráče není v našich hrách tolerováno. Přestupky tohoto druhu trestáme nejpřísnějšími postihy, a v některých případech můžeme dokonce v zájmu ochrany zúčastněných stran kontaktovat místní bezpečnostní složky.

  TeamSpeak
  Sdílení nekomerčních TeamSpeakových IP adres je povoleno pouze pro účely organizace a realizace týmového hraní ve hře Drakensang Online.

  Nezletilé osoby a jejich rodiče
  Jsme rádi, že hrajete hru Drakensang Online a chatujete s ostatními hráči, ale současně Vás nabádáme k opatrnosti při jednání s cizími osobami. Bude-li od Vás někdo požadovat sdělení osobních nebo jiných důvěrných informací, neprodleně o tom uvědomte moderátora, naši podporu nebo své rodiče.

  Filtrování nežádoucích slov
  Hra Drakensang Online má integrovaný filtr nežádoucích slov a veškeré pokusy o jeho obcházení povedou k zablokování účtu bez předchozího varování.

  Cítíte se dotčeni?
  Budete-li mít pocit, že s Vámi bylo zacházeno nespravedlivě nebo Vám moderátor udělil neúměrný trest, nediskutujte o tom v chatovacích místnostech, nýbrž kontaktujte tým podpory, který záležitost přezkoumá.

  Dlouhodobý zákaz
  Pokud vám byl udělen dlouhodobý zákaz, můžete se obrátit na naši podporu a požádat o jeho zrušení vyjádřením formální omluvy.
   
  jesper_hamburg likes this.
 5. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  rules.png Bezpečnostné pravidlá

  Autorizace (potvrzení) emailové adresy ihned po registraci
  • Správná emailová adresa – pozor na překlepy, nezadávejte falešné adresy.
  • K emailové adrese musíte mít zabezpečen stály přístup (adresa nesmí zaniknout).
  • Nepoužívejte žádné sdílené emailové adresy (ke schránce nesmí mít přístup nikdo jiný).
  • Návod na autorizaci naleznete na herním fóru v sekci F.A.Q.

  Správné heslo
  • Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro více herních účtů nebo hesla, která používáte jinde.
  • Nikdy nepoužívejte svůj nick (přihlašovací jméno) jako heslo.
  • Nikdy nepoužívejte jednoduchá slova nebo číselné kombinace (jako: „Jirka”, „123456” a podobné)
  • Pravidelně své heslo měňte.
  • Heslo musí obsahovat malá a velká písmena a číselné kombinace.
  • Heslo neukládejte do paměti (správce hesel) vašeho internetového prohlížeče.
  • Čím delší a složitější heslo – tím je bezpečnější.

  Herní pošta, e-mail, chat, webové stránky – nejčastější prostředek zlodějů

  • Herní pošta
   • Zloděj láká heslo za poskytnutí výhod (Já Ti dám prémium, prémiovou měnu pomůžu ti hrát atd., potřebuji Tvé heslo).
   • Zloděj nabízí výměnu svého lepšího účtu za Tvůj (vyměníme si účty).
   • Zloděj se vydává za člena teamu a z různých důvodů žádá heslo (nick (přihlašovací jméno) podobné jako má administrátor atd.).
  • Komunikační programy (Skype, ICQ, MSN…) – přidávejte si do kontaktů pouze osoby které již znáte
   • Útočníci mající podobná jména jako moderátoři se snaží získat Vaše přístupové údaje. Vydávají se za členy teamu a tvrdí, že jsou pověřeni zkontrolovat účet, jinak že bude zablokován.
  • Podvodné webové stránky
   • Nikdy nezadávejte přístupové údaje k účtu na jiné stránce než na přihlašovací stránce hry. Útočníci se snaží získat vaše přístupové údaje příslibem získání výhod nebo pomoci ve hře. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte moderátorů!
  • Hesla k účtům nikdy s nikým nevyměňujte ani neposkytujte třetím stranám!!!

  Automatizované programy
  Automatizované programy pro pomoc ve hře nebo odkazy na tyto programy nikdy nenavštěvujte a už vůbec neinstalujte do počítače. Tyto programy v sobě obsahují škodlivé aplikace a viry, které mohou prozradit heslo nebo i nenávratně poškodit počítač. Navíc používání různých BOTskriptů je i přísně zakázáno ve VOP. (BOTskript = program pro automatizování herních úkonů nebo nahrazující prémiové výhody).

  Soukromá data
  Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail… nikdy nikomu neprozrazujte.

  Sdílení herních účtů
  Nikdy s nikým nesdílejte účet (je to i zakázáno v souladu s VOP). Nikdy nemůžete vědět kdy se k Vám taková osoba otočí zády nebo bude poškozovat vaše jméno pod vaší identitou.
   
 6. Nebula

  Nebula Community Team Team Drakensang Online

  rules.png Zodpovednosť za účet

  Přístup na účet bez znalosti hesla není možný!!! Společnost Bigpoint ukradené nebo někým poškozené účty nevrací a ani neopravuje! Je přitom jedno jestli heslo třetí strana získala od hráče dobrovolně, podvodem nebo odhadnutím nekvalitního hesla. Každý hráč si za svůj účet zodpovídá sám.

  Veškeré úkony přihlášeného uživatele (ať už herní nebo komunikace na fóru a herní poště) je automaticky brána jako činnost platného držitele herního účtu a to i v případě porušení platných zákonů (rasistické projevy na fóru nebo ve hře, urážky, vydírání atd.).
   
Thread Status:
Not open for further replies.