Announcement WAŻNE: Przywracanie przedmiotów i usuniętych postaci

Discussion in 'Sekcja Polska' started by BA_Bastet, Sep 18, 2019.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Oficjalne stanowisko na temat odtwarzania skasowanych postaci/przedmiotów


  Drodzy bohaterowie Dracanii!

  Ekipa d/s pomocy technicznej codziennie styka się z życzeniami graczy, dotyczącymi odtworzenia skasowanych postaci i przedmiotów. Przedstawiamy Wam niniejszym naszą oficjalną informację w tej kwestii, która będzie Wam pomocna w uproszczeniu procesu odtwarzania.

  Generalnie rzecz biorąc, odtworzenie postaci lub przedmiotu (ale nie dóbr konsumpcyjnych) jest możliwe tylko wtedy, JEŻELI ich skasowanie nastąpiło OMYŁKOWO. Miejcie zatem proszę na uwadze, że żaden użytkownik nie powinien kasować swojej postaci lub przedmiotów dla zabawy lub w celu wypróbowania tej funkcji. Usługa odtworzenia postaci jest zależna od pewnych warunków, w związku z czym nasz dział pomocy technicznej nie będzie mógł spełnić Waszej prośby w każdej sytuacji.

  Odtworzenie postaci

  W przypadku, jeżeli skasowaliście swoją postać w grze przez pomyłkę, prosimy Was o skontaktowanie się z nami! Prosimy, aby zgłoszenie to nastąpiło najpóźniej 2 miesiące po skasowaniu. Wszelkie wnioski o odtworzenie, które wpłyną do nas po tym terminie, zostaną automatycznie załatwione odmownie. Przy wysyłaniu zgłoszenia pamiętajcie, aby zawierało ono wszelkie istotne informacje na temat Waszego konta w grze. Sprzeczne lub niepełne zgłoszenia mogą ogólnie utrudnić proces odtwarzania i stać się przyczyną odmownej odpowiedzi.

  Przywrócenie postaci jest zależne od Waszych wcześniejszych wniosków w tej sprawie. Inaczej mówiąc:jest to możliwe, ale dział pomocy technicznej zastrzega sobie jednak prawo do zweryfikowania w stosowny sposób, czy utrata postaci miała rzeczywiście miejsce na skutek niefortunnego incydentu. Nieuwaga może zdarzyć się więcej niż jeden raz, jednak ciągłe powtarzanie się tego samego błędu może wzbudzić podejrzenia. Generalnie rzecz biorąc, akceptujemy maksymalnie cztery odtworzenia postaci dla danego konta w grze!

  Odtworzenie przedmiotu

  Również w przypadku omyłkowego skasowania przedmiotu prosimy o pilne skontaktowanie się z nami! Wniosek o odtworzenie musi zostać wysłany nie później niż 7 dni po zaistnieniu problemu. Wszystkie wnioski, które zostaną przez nas otrzymane po upływie 7 dni, zostaną automatycznie odrzucone.

  Zwracamy Waszą uwagę na fakt, że zespół d/s pomocy technicznej może odtworzyć maksymalnie dwa przedmioty w ciągu miesiąca dla danego konta (raz w miesiącu w przypadku kamieni, run oraz klejnotów). W przypadku stwierdzenia przez nas w trakcie bliższej analizy, że korzystacie z tego serwisu w nieodpowiedni sposób, zastrzegamy sobie jednakże prawo do odrzucenia Waszego wniosku.

  Uwzględnienie Waszego wniosku jest możliwe jedynie w następujących przypadkach:
  • Wasz wniosek jest zgodny z prawdą i nie powtarzał się w oczywisty sposób w przeszłości (sprawdzimy czy składaliście już uprzednio podobne wnioski).
  • Jest jasne, że przedmiot nie został utworzony lub złożony z innych przedmiotów na stole warsztatowym.
  • Przedmiot nie zawiera dołączonych do niego w jakikolwiek sposób kamieni szlachetnych.
  Pytanie – Nastąpiło włamanie do mojego konta w grze i wszystkie przedmioty/wszystkie moje postacie zostały skasowane… Co mogę w takim przypadku zrobić?
  Jest to szczególna sytuacja. Niemożliwe jest włamanie się do kont w grze, które są w należyty sposób chronione (dalsze wskazówki na temat ochrony Waszych kont możecie znaleźć tutaj).

  Po przeanalizowaniu Waszego konkretnego przypadku zespół d/s pomocy technicznej może, w zależności od przedstawionych przez Was dowodów, podjąć decyzję o udzieleniu Wam pomocy bądź też odmowie jej udzielenia. Miejcie na uwadze, że cały proces udowodnienia, że doszło do włamania się do konta, nie zawsze jest prosty i nie powinniście wywierać nacisku na ekipę pomocy technicznej - jak by nie było, jesteście odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Waszego konta.

  Nie jesteśmy w stanie odtworzyć:
  • Przedmiotów, które istniały jako łupy, ale których nie byliście w stanie zebrać. Ekipa pomocy nie jest w stanie sprawdzić zgodności tego rodzaju sytuacji z prawdą i w związku z tym nie jest w stanie odtworzyć przedmiotów, które nigdy nie wchodziły w skład Waszego inwentarza.
  • Dóbr użytkowych: esencji, wymaganych dla dostępu do niektórych map przedmiotów teleportacyjnych, trunków uzdrawiających, trunków innego rodzaju itd.
  • Przedmiotów, które zostały utworzone lub złożone na stole warsztatowym (oprócz kamieni, run oraz klejnotów). Tego rodzaju przedmioty zostają raz na zawsze utracone niezależnie od ich wartości i nie będą odtwarzane.
  • Przedmiotów, będących nagrodami za wykonanie misji: Zespół d/s pomocy technicznej nie reaktywuje danej misji, aby pomóc Wam w odtworzeniu utraconych przedmiotów.
  • Przedmiotów przetopionych
  Ekipa d/s pomocy technicznej nie udzieli Wam pomocy w odtworzeniu w przypadku gdy:
  • Okaże się, że użytkownik, który postawił wniosek o odtworzenie, nie jest pierwotnym posiadaczem konta.
  • Wyjdzie na jaw, że dane konto w grze jest lub zostało udostępnione innym/skradzione/sprzedane lub kupione.
  • Użytkownik opublikował w mediach społecznościowych informację, że skasowanie postaci lub przedmiotu zostało dokonane z premedytacją.
  • Wyjdzie na jaw, że wniosek o odtworzenie stanowi oczywiste nadużycie (ma to zwykle miejsce w przypadku, jeżeli wykryjemy, że gracz wysyłał już w przeszłości wielokrotnie podobne wnioski).
  Pamiętajcie, że…
  ponosicie wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Waszego konta w grze oraz używanych w niej przedmiotów .

  Zespół d/s pomocy technicznej zastrzega sobie zawsze prawo do zbadania Waszych zarzutów i podjęcia decyzji, kiedy i pod jakim warunkiem będziemy mogli Wam służyć odtworzeniem postaci/przedmiotu. Pamiętajcie też, że każda sytuacja jest różna i może mieć rozmaite przyczyny - decyzja zespołu d/s pomocy technicznej może zatem zależeć od konkretnego jednostkowego przypadku.

  Wszelkie inne sytuacje, które nie zostały jasno opisane powyżej, mogą zostać wyjaśnione w drodze dyskusji z zespołem d/s pomocy technicznej.


  Pozdrawiamy Was serdecznie!
  Wasza ekipa Drakensang Online
   
  Last edited by moderator: Jul 5, 2021
 2. VenusIT

  VenusIT Commander of the Forum

  Bohaterowie Dracanii!

  W związku z rosnącą liczbą próśb o przywrócenie skasowanych postaci, jakie pojawiają po wprowadzeniu "Mrocznego Dziedzictwa" postanowiliśmy w chwili obecnej zmienić zasadę przywracania Waszych bohaterów.

  Do tej pory akceptowaliśmy 2 przywrócenia w obrębie konta i tylko wtedy, gdy postać została usunięta w ciągu ostatnich 7 dni. Wprowadzamy nową zasadę, która pozwoli reaktywować do 4 usuniętych postaci na koncie usuniętych w ciągu ostatnich 2 miesięcy.

  W ten sposób, zwłaszcza Użytkownicy, którzy skasowali swoją postać z powodu frustracji w grudniu 2020 mają szansę, by dać nowej zawartości gry kolejną szansę - poprawki i ulepszenia już zostały dodane, wiele fajnych funkcji jeszcze przed nami ;)

  Pozdrawiamy!
  Wasza ekipa DSO
   
Thread Status:
Not open for further replies.