Technical FAQ Opcje i ustawienia w grze

Discussion in 'Sekcja Polska' started by BA_Bastet, Feb 8, 2020.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Opcje i ustawienia w grze

  Znajdziecie tutaj informację dotyczące menu głównego gry (klawisz "Esc"). W menu głównym gry widnieją ustawienia które pomogą w dopasowaniu gry pod potrzeby gracza, jak i ustawienia które pomogą w optymalizacji gry pod konkretny sprzęt na którym pracujemy.​
  Zmiany, oraz aktualizację dotyczące głównego menu:
  Aktualizacja 117
  Poprzez naciśnięcie klawisza F10 można teraz odłożyć zrzut ekranu na swoim pulpicie.

  Aktualizacja 121
  Klawisze z możliwością przyporządkowywania dowolnych funkcji
  Spełniając Wasze częste życzenia na forum, oferujemy Wam teraz w punkcie "Ustawienia" możliwość samodzielnego konfigurowania poleceń przyporządkowanych do danych klawiszy i dopasowania ich do własnego gustu. Niektóre główne funkcje (jak np. używanie myszy do biegu) pozostają przy tym jednak trwale przyporządkowane.

  Aktualizacja 128
  Nowe przyciski w głównym menu gry: Forum & Pomoc techniczna
  Główne menu zawiera dwa nowe przyciski, jeden z nich prowadzi do oficjalnego forum, a za pomocą drugiego możecie skontaktować się pomocą techniczną Drakensang Online. Te dodatkowe przyciski są pokazywane tylko wtedy, jeżeli gracie w grę przy użyciu aplikacji klienckiej. Ci spośród Was, którzy korzystają z gry przy użyciu przeglądarki, mają tam już dostępne bezpośrednie linki, prowadzące do forum i do pomocy technicznej.

  Aktualizacja 137, 138
  Nowe ustawienie: ulepszona jakość cienia
  W nowym menu ustawień możesz teraz wybierać cieniami o niskiej, średniej i wysokiej jakości.
  (Menu → Ustawienia grafiki → Rozszerzone ustawienia grafiki)

  Aktualizacja 145
  Zapisywanie w pamięci zrzutów ekranu podczas tworzenia i wyboru postaci
  Od tej chwili możecie tworzyć natychmiastowe zrzuty ekranu również na ekranie tworzenia i wyboru postaci, używając do tego skrótu klawiszowego F10. Po wykonaniu zrzutu uzyskacie informację, podającą miejsce zapisania pliku na Waszym komputerze​
   
  Last edited: Feb 9, 2020
  TL_Tyche likes this.
 2. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Menu główne
  Menu główne dostępne jest w prawym górnym rogu ekranu gry:​

  [​IMG]
  Pełny ekran (klawisz F12) - przystosowuje rozmiar okna gry do rozmiaru/rozdzielczości naszego ekranu. Funkcja dostępna również z menu wyboru postaci.
  Menu główne - opcja również dostępna z menu wyboru postaci jak i z postaci zalogowanej do gry. Po jej wyborze ukaże nam się następujące menu wyboru:
  menu.jpg
  Graj dalej - wyjście z menu, powrót do gry
  Ustawienia - przejście do menu ustawień
  Zmień postać - przejście do menu tworzenia/wyboru postaci, z obszaru miejskiego natychmiastowo z innych wymaga odczekania 10 sekund
  Zakończ grę - wylogowanie z gry, z obszaru miejskiego natychmiastowo, z innych wymaga odczekania 10 sekund
  Pomoc techniczna - otwiera w oknie przeglądarki formularz zgłoszenia do pomocy technicznej (uwaga: niezalogowany!)
  Forum - otwiera w oknie przeglądarki Forum​
   
  Last edited: Feb 8, 2020
  TL_Tyche likes this.
 3. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Okno ustawień

  Po wybraniu w menu głównym opcji "Ustawienia" ukaże nam się następujące okno związane z ustawieniami naszej gry.

  ustwieniagry.jpg

  Zakładki górne (od lewej)
  1. Ustawienia gry
  2. Ustawienia grafiki
  3. Ustawienia dźwięku
  4. Ustawienia klawiatury
  5. Ustawienia myszy
  6. Ustawienia walki

  Przyciski dolne (od lewej)
  7. Zresetuj ustawienia do wartości standardowych
  8. Przyjmij zmiany i zamknij okno
  9. Porzuć zmiany i zamknij okno​
   
  Last edited: Feb 8, 2020
 4. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia gry

  Pierwsza zakładka od lewej strony o nazwie "Ustawienia gry", zawiera ogólne ustawienia dotyczące gry jak i opcji informacyjnych niektórych działań.

  ustwieniagry.jpg
  Opis ustawień gry:
  • Pokaż dymki - Włącz/wyłącz dymki czatu
  • Pokaz własną nazwę - Włączenie i wyłączenie nazwy własnej postaci
  • Znacznik członkostwa - Włącz/wyłącz zaznaczenie premium/deluxe przy nazwie własnej postaci
  • Wskazówki samouczka - Włącz/ukryj wskazówki tutorialu
  • Ścieżka misji - Włącz/ukryj nawigację do misji
  • Komunikat o nowym wyposażeniu - Włącz/ukryj wskazówki na temat nowego wyposażenia i jego siły bojowej
  • System sort. jednej strony wł./wył. - Włącz/wyłącz system sortowania przedmiotów dla jednej strony inwentarza
  • Wskaźnik czasu oczekiwania - Włącz/ukryj wskaźnik czasu oczekiwania (ping)
  • Komunikat wyjścia z lochów - Włącz warunkowo/wyłącz ostrzeżenie przy opuszczaniu lochów. Wybór: Zawsze (dla każdych lochów) Boss (dla mapy z bossem), Nigdy (Komunikat wyłączony)
  • Okno informacyjne wyposażenia - Sposób wyświetlania informacji o wyposażeniu. Wybór: Podstawowy/domyślnie (zaokrąglone wartości) Zaawansowany (do 3 miejsc po przecinku oraz wskaźnik poziomu wartości zaklęcia)
  Uwaga: Sposób wyświetlania informacji można regulować w czasie gry, używając trybu Podstawowy i klawisza Y (naciśnięcie Y oraz wskazanie myszką przedmiotu pozwala odczytać statystyki w sposób zaawansowany.​
   
  TL_Tyche likes this.
 5. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia grafiki

  W tej zakładce mamy możliwość skonfigurowania płynności gry w stosunku do możliwość naszego komputera, jak i możliwość przystosowania efektów pod nasze potrzeby.

  grafa.jpg
  Opis ustawień grafiki:
  • Lepsza jakość pełnego ekranu - Ulepszone przedstawienie graficzne w trybie pełnoekranowym
  • Wysoka jakość grafiki - Ulepszona grafika w trybie pełnoekranowym. W przypadku starszych komputerów może wpłynąć na jakość działania oraz płynność gry.
  • Cień otoczenia obiektu - Zależnie od jakości karty graficznej i rozdzielczości aktywacja może wywrzeć wpływ na płynności gry.
  • Jakość cieni - Zmienia jakość cieni albo wyłącza cienie w grze.
  • Korekcja gamma/Jasność/Nasycenie - Zmienia wymienione wartość wg upodobań
   
  TL_Tyche likes this.
 6. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia dźwięku

  Tutaj możemy przystosować poziomy dźwięków dla naszych uszu jak i sprzętu nagłaśniającego.

  [​IMG]
  Opcje ustawień dźwięku:
  • Głośność łączna - pasek natężenia dźwięku ogólnego gry, reguluje głośność wszystkich efektów dźwiękowych w grze.
  • Głośność muzyki - reguluje głośność podkładu muzycznego
  • Głośność efektów dźwiękowych - reguluje głośność np. efektów walki, petów, wierzchowców, elementów interakcyjnych.
   
  TL_Tyche likes this.
 7. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia klawiatury

  W tej zakładce mamy możliwość przystosowania funkcji do odpowiadających nam klawiszy, które ułatwia naszym przyzwyczajeniom grę, jak pomogą w konfiguracji pod różne typy klawiatur. Wybrane klawisze przypisane do funkcji są zaznaczone na szaro, co oznacza że posiadają na stałe przypisane klawisze i nie możemy ich zmienić/przypisać do innych. Przypisane klawisze które są podświetlone moją możliwość przypisania innego klawisza do wybranej funkcji. Przykład:

  Klawisz aktywny, który da się edytować:
  [​IMG]
  Po kliknięciu na aktywny klawisz ukaże się nam następująca rzecz, dzięki której przypiszemy interesujący nas guzik:
  [​IMG]
  Po wyborze interesującego nasz klawisza, przycisk powróci do standardowego wyglądu:
  [​IMG]
  Wygląd i struktura menu "Ustawienia klawiatury"

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Walka

  • Tryb stacjonarny ("Shift") - Przy naciśniętym klawiszu postać atakuje, nie ruszając się z miejsca.
  • Tryb rozkazów ("Ctrl") - Wyświetlenie możliwych do podniesienia przedmiotów.
  [​IMG]
  • Główna (lewy klawisz myszy)/Dodatkowa (prawy klawisz myszy) umiejętność - klawisz akcji dla wybranej umiejętności.
  [​IMG]
  • Przełącz dodatkową umiejętność (domyślnie, Zakładka - "Tab") - Przełączaj pomiędzy dodatkowymi umiejętnościami.
  [​IMG]
  • Klawisz akcji 1,2,3,4,5,6,7 (domyślnie, 1,2,3,4,5,6,7)- Użyj umiejętności lub przedmiotu zapisanej/zapisanego jako wybrany przez ciebie klawisz:
  [​IMG]
  • Wierzchowiec: wsiadanie/zsiadanie (domyślnie "O")
  • Teleportacja do ostatniego miasta - Zwrot do ostatnio odwiedzanego miasta (domyślnie "P")
  • Przełączaj między esencjami - Przełączaj między dwoma esencjami (domyślnie "X")
  • Klawisz akcji 1-4 przedmiotu zużywalnego - Skrót klawiszowy pozwalający na szybkie użycie przedmiotu zużywalnego (domyślnie "R", "H", "U", "D"
  • Poprzedni/następny pasek skrótów klawiszowych - pozwala na przełączanie między paskami skrótów klawiszowych (domyślnie strzałka w górę i strzałka w dół)
  • Włącz/wyłącz widok zaawansowany - Pozwala na wyświetlanie dodatkowych informacji wyposażenia (domyślnie "Y")
  • Włącz/wyłącz porównywanie pierścieni (domyślnie "Alt") - Skrót pozwalający na zmianę gniazda podczas porównywania pierścieni

  Okno
  • Wyświetl właściwości postaci (domyślnie, "C") - Wywołaj właściwości postaci
  • Pokaz zadania (domyślnie, "Q") - Otwórz okno zadań
  • Pokaż umiejętności (domyślnie, "S") - Otwórz przegląd/wybór umiejętności
  • Pokaż inwentarz (domyślnie, "I") - Otwórz inwentarz postaci
  • Pokaż sklep (domyślnie, "T") - Otwórz sklep
  • Przełącz na tryb mapy terytorium (domyślnie, "M") - Otwórz mapę terytorium
  [​IMG]
  • Pokaż funkcję współgraczy (domyślnie. "F") - Wyświetl okno współgraczy
  • Pokaż zgłoszenia do rywalizacji (domyślnie, "J") - Wyświetl zgłoszenia do rywalizacji
  • Pokaż rankingi (domyślnie, "L") - Wyświetl rankingi PvP
  • Pokaz akcje (domyślnie, "E") - Wyświetl stronę akcji specjalnych
  • Włącz/wyłącz okno czatu (domyślnie, "V")
  [​IMG]
  • Włącz/wyłącz okno grupy (domyślnie, "B")
  • Sakwa kolekcjonera (domyślnie "W")

  Różne
  • Zrzut ekranu ("F10") - wykonaj zrzut aktualnego okna gry, plik zapisze się na pulpicie.
  • Włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy ("F12") - Przełączaj pomiędzy trybem pełnoekranowym a trybem okna.
  • Podświetl kursor ("Spacja")
   
  Last edited: Feb 9, 2020
  TL_Tyche likes this.
 8. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia myszy

  Tutaj możemy przystosować ustawienia myszy

  mysz.jpg

  Opcje ustawień myszy
  • Klasyczny kursor - Używaj klasycznego kursora
  • Kolory kursora - Możliwość zmiany koloru kursora
   
  TL_Tyche likes this.
 9. BA_Bastet

  BA_Bastet Board Administrator Team Drakensang Online

  Ustawienia myszy

  Tutaj możemy przystosować ustawienia trybu walki

  walki.jpg

  Ustawienia walki
  • Teksty walki - włącz/wyłącz wyświetlanie szkód i informacje o walce
  • Efekty krwi - Pokaż/ukryj efekty krwi
  • Automatyczne wyposażenie w esencje - włącz/wyłącz automatyczne wyposażenie w zbierane esencje
  • Animacja oczekiwania na ponowne użycie. Wybór: Wszystko, Umiejętności, Brak
  • Dźwięk - włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy przy wchodzeniu w zasięg lub opuszczaniu aury grupowej
  • Efekty wyposażenia - włącz/wyłącz efekty wyposażenia. Wybór: Wszystko, Tylko ja, Tylko grupa.
   
  TL_Tyche likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.